Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Solkarta – ett lysande initiativ i Sundsvall

En internetbaserad solkarta har väckt stort intresse bland invånarna i Sundsvall. Det berättar Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun.

Uppdaterad: 2018-07-25 Publicerad: 2018-07-26

Text: Linus Olin Bild: Privat

På senare tid har intresset för solel ökat, säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun.
Det är främst privatpersoner och bostadsrättsföreningar som är intresserade, och Mona Tjernström tror att det beror på bidragen för solel samt ett ökat miljöintresse i allmänhet.

För Sundsvallsborna finns ytterligare en aspekt som Mona Tjernström vill lyfta fram: Solkartan som Västernorrlands Energikontor med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet lanserade under sommaren 2017.  Det är en internetbaserad tjänst som låter kommunens invånare se hur effektivt solel skulle vara för just deras hus.

– Man har alltså kartlagt taklutningen och riktningen på alla hus i kommunen över en viss storlek, och sedan räknat ut hur detta skulle påverka solpaneler placerade både på taken och väggarna, säger Mona Tjernström.

Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun

Hon ger exemplet att det kan skilja så mycket som 25 procent om man jämför söder med öst- och västläge. Takets lutning påverkar också.

Hållbara transporter är också ett ämnesområde hon arbetar med i egenskap av energi- och klimatrådgivare. Där är det för Sundsvalls del laddstolpar för elfordon som är det heta ämnet just nu, och Mona Tjernström har flera projekt igång som via bland annat informationskvällar och montrar på stormarknader samt köpcenter ska informera både fastighetsägare och privatpersoner om hur man ordnar laddplats till den egna bilen eller bostadsrättsföreningen, samt vilka stöd som finns för dessa.

– Det verkar finnas ett visst motstånd mot elbilar. Vi har låtit folk få provköra sådana gratis men intresset har inte alltid varit så stort, säger hon.

Hon tror att bristfällig tillgång till kollektivtrafik i kombination med långa pendlingsavstånd får den något kortare räckvidden för elbilar att av vissa uppfattas som ett problem. Det finns alltså ännu utmaningar som behöver lösas för att få dem mer accepterade i denna nordliga del av Sverige. Eller egentligen i det mellersta Sverige, som Sundsvallsbor brukar tycka om att påpeka.

Fakta

Namn: Mona Tjernström
Ålder: 59 år
Yrke: Energirådgivare i Sundsvalls kommun
Boktips: Del 4 och 5 i fortsättningen av Stieg Larssons Milleniumserie, där David Lagercrantz med bravur lyckats fortsätta skriva i Stieg Larssons anda.
Energispartips: ”Hemestra” eller pröva en cykelsemester i sommar!

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.