Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Solelen växer stadigt i Sverige

Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.

Uppdaterad: 2018-10-24 Publicerad: 2018-10-23

Text: Johan Wickström Bild: Svensk solenergi, Elena Elisseeva/Shutterstock

Intresset för att investera i solceller tycks inte avta. Under 2017 installerades 117,6 MW solel i Sverige (inkluderar både nätanslutna och icke nätanslutna system). Det är en rejäl ökning jämfört med året innan, då 78,6 MW installerades, enligt en ny marknadsrapport från IEA-PVPS (International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme).

– Marknaden fortsätter att ha en exponentiell tillväxt. Den största ökningen ser vi på villamarknaden, som stod för cirka en tredjedel av den nyinstallerade effekten, säger Johan Lindahl, som tar fram rapporten på uppdrag av Energimyndigheten och tillika är talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.

Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.

Det är många faktorer som ligger bakom marknadsuppgången, bland annat det slopade kravet på momsregistrering för privatpersoner i januari 2017 och införandet av skattereduktion för mikroproducenter.

Att priserna fortsätter nedåt påverkar också marknaden. Under 2017 sjönk solcellspriserna med 8 procent för kommersiella fastigheter och med 2 procent för villasystem, enligt rapporten.

Men under 2018 kommer priserna troligen sjunka betydligt mer efter att EU-tullen på kinesiska solceller och moduler togs bort i början av september.

– Redan nu kan vi se att priserna börjat sjunka. En grossist som jag pratade med nyligen hade sänkt modulpriset med 15–20 procent till sina installatörer. Men modulen utgör bara en tredjedel av den totala systemkostnaden och det är än inte säkert att hela prisnedgången når hela vägen ut till slutkund, säger Johan Lindahl.

Parallellt med att EU-tullarna tagits bort har den kinesiska solcellsmarknaden genomgått stora förändringar. Här har man kraftigt sänkt nivåerna i det kinesiska tariffsystemet och för stora solcellsparker planerar man gå över till auktionsbaserade upphandlingar.

– Det gör att vi nu troligtvis får se ett tillfälligt hack i den kinesiska utbyggnaden och det innebär att det blir ett överutbud av solceller på världsmarknaden.

Men även om solelen ökar är det fortfarande en väldigt marginell energikälla i Sverige. Cirka 0,18 procent av den svenska elproduktionen kommer från solel. Det är långt efter länder som Tyskland och Italien där solelen står för cirka 7–8 procent av den totala elproduktionen.

– Jag tror att vi kan nå upp till 5-10 procent, men det kräver en hållbar marknadstillväxt och en successiv nedtrappning av solcellsstödet. Tar man bort allt stöd på en gång kommer marknaden att punkteras, konstaterar Johan Lindahl.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …