Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Solelen växer stadigt i Sverige

Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.

Uppdaterad: 2018-10-24 Publicerad: 2018-10-23

Text: Johan Wickström Bild: Svensk solenergi, Elena Elisseeva/Shutterstock

Intresset för att investera i solceller tycks inte avta. Under 2017 installerades 117,6 MW solel i Sverige (inkluderar både nätanslutna och icke nätanslutna system). Det är en rejäl ökning jämfört med året innan, då 78,6 MW installerades, enligt en ny marknadsrapport från IEA-PVPS (International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme).

– Marknaden fortsätter att ha en exponentiell tillväxt. Den största ökningen ser vi på villamarknaden, som stod för cirka en tredjedel av den nyinstallerade effekten, säger Johan Lindahl, som tar fram rapporten på uppdrag av Energimyndigheten och tillika är talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.

Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.

Det är många faktorer som ligger bakom marknadsuppgången, bland annat det slopade kravet på momsregistrering för privatpersoner i januari 2017 och införandet av skattereduktion för mikroproducenter.

Att priserna fortsätter nedåt påverkar också marknaden. Under 2017 sjönk solcellspriserna med 8 procent för kommersiella fastigheter och med 2 procent för villasystem, enligt rapporten.

Men under 2018 kommer priserna troligen sjunka betydligt mer efter att EU-tullen på kinesiska solceller och moduler togs bort i början av september.

– Redan nu kan vi se att priserna börjat sjunka. En grossist som jag pratade med nyligen hade sänkt modulpriset med 15–20 procent till sina installatörer. Men modulen utgör bara en tredjedel av den totala systemkostnaden och det är än inte säkert att hela prisnedgången når hela vägen ut till slutkund, säger Johan Lindahl.

Parallellt med att EU-tullarna tagits bort har den kinesiska solcellsmarknaden genomgått stora förändringar. Här har man kraftigt sänkt nivåerna i det kinesiska tariffsystemet och för stora solcellsparker planerar man gå över till auktionsbaserade upphandlingar.

– Det gör att vi nu troligtvis får se ett tillfälligt hack i den kinesiska utbyggnaden och det innebär att det blir ett överutbud av solceller på världsmarknaden.

Men även om solelen ökar är det fortfarande en väldigt marginell energikälla i Sverige. Cirka 0,18 procent av den svenska elproduktionen kommer från solel. Det är långt efter länder som Tyskland och Italien där solelen står för cirka 7–8 procent av den totala elproduktionen.

– Jag tror att vi kan nå upp till 5-10 procent, men det kräver en hållbar marknadstillväxt och en successiv nedtrappning av solcellsstödet. Tar man bort allt stöd på en gång kommer marknaden att punkteras, konstaterar Johan Lindahl.

Rekommenderat

Förnybart

Lysande utsikter för klimatsmart solcellstillverkning

Innovation
Svenska Midsummer säljer tillverkningsutrustning för tunnfilmssolceller och integrerad solcellsteknik för tak. Konceptet bygger på en ny teknik med ett klimatsmart och flexibelt alternativ till kiselceller.
Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …