Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Solcellerna som också är takpannor

Det var dags att lägga om taket. Samtidigt ville fastighetsägaren Sven-Erik Carlsson komma igång med att producera sin egen sol-el. Den typ av takpannor han köpte löste båda delarna åt honom.

Uppdaterad: 2018-07-30 Publicerad: 2018-07-30

Text: Erik Hörnkvist Bild: Privat

I samband med att LM Ericssons stora fabrik vid Telefonplan i södra Stockholm byggdes under 30-talets slut uppfördes också moderna arbetarbostäder i nära anslutning. En av dessa fastigheter ägs numera av Sven-Erik Carlsson. För drygt ett år sedan kunde han konstatera att takpannorna gjort sitt.

– Det var där det började. Jag hade läst någonstans om den här SolTech-pannan som har dubbla funktioner – både som ett yttertak och som solpanel, säger Sven-Erik Carlsson.

Han berättar att han också övervägde alternativet att täcka hela taket med vanliga takpannor i kombination med konventionella solpaneler ovanpå.

– Men nu är det så att södersidan på det här taket är helt fritt från takgenomföringar i form av rör och annat. De finns på den norra sidan. Därför var det superbt att täcka hela södra sidan med den här typen av pannor.

SolTech ShingEl, som dessa integrerade solpannor heter, är alltså inget man monterar utanpå befintlig taktäckning.  De läggs istället för traditionella betongpannor eller annan typ av taktäckning.

– Traditionellt installeras solcellsanläggningar ovanpå taket, dessa är varken estetiskt tilltalande eller ekonomiskt försvarbara vid takrenovering eller nyproduktion. Detta då kunden först måste betala för det nya takmaterialet och montaget av dessa. Till det kommer också alla kringkostnader för att sedan montera solceller ovanpå, säger Christer Larsson, som är affärsområdeschef på SolTech Energy.

Eftersom Sven-Erik Carlsson är ensam ägare av hyreshuset beskriver han beslutsprocessen som tämligen enkel. Han har inte ägnat någon större möda åt Excell-filer med långa rader av lönsamhetsberäkningar.

– Ekonomin var inte det första jag tänkte på, utan när processen väl var igång så hade jag bestämt mig för den här lösningen. Sen får jag se hur det lönar sig på lång sikt, säger Sven-Erik Carlsson.

Sedan förra sommaren ligger det 384 tycken ShingEl moduler på taket. De täcker en yta på 149 kvadratmeter.

ShingEl modulerna liknar vanliga takpannor.

– För mig handlade det mest om miljöhänsyn. Eftersom jag ändå skulle lägga om taket så blir merkostnaden inte så väldigt mycket större än om jag valt vanliga betongpannor för hela taket.

Enligt kalkylen från SolTech beräknas det nya taket generera 13 800 kWh/år. Men det är teoretiska siffror som Sven-Erik Carlssons inte är helt säker på att de kommer att uppnås.

– En negativ sak är att jag efter bara en vinter har märkt att det är en otrolig massa skit i luften. Det har redan bildats en film av avgaser och sot. Det tror jag kommer att hämma elproduktionen.

Men det är å andra sidan inga problem om man behöver kliva upp på taket för att rengöra eller få undan snö. Christer Larsson garanterar att de integrerade solpannorna håller att gå på. De ska till och med vara starkare än en vanlig betongpanna.

– De är designade ur ett eko-perspektiv. Produkten innehåller inga limmer och är enkel att demontera vid återvinning. Det betyder att en stor del av komponenterna går att återvinna, säger Christer Larsson.

Efterfrågan på byggnadsintegrerade solceller är stor och kommer att växa tror Christer Larsson.

– Utmaningen i närtid består i att utbilda våra partners inom takbyten. De flesta solcellsinstallatörerna kommer inte från tak eller byggbranschen utan är vana att montera utanpå taken, säger Christer Larsson.

Även om han spår en ljus framtid för byggnadsintegrerad solenergi så är Christer Larsson mån om att understryka att det också krävs ett politiskt ansvarstagande.

– Ska världen uppnå de högt satta klimatmålen måste politiker i alla länder använda de styrmedel som behövs. Vill man främja solenergi får man inte se det som en skattebas och vid nybyggnation och takrenovering borde det vara ett krav för bygglov att huset skall generera el, säger Christer Larsson.

Fakta

  • SolTech ShingEl är en byggnadsintegrerad solcellspanel.
  • Varje panel har effekten 40 Wp (Watt Peak är den maximala produktionskapaciteten vid optimala solförhållanden)
  • Det behövs 2,56 paneler för att täcka en kvadratmeter.
  • I SolTech ShingEl-panelerna används tunnfilmsteknik som har fördelen att kunna producera energi även molniga dagar eller om delar av panelen ligger i skugga från träd, skorstenar eller liknande.

Rekommenderat

Förnybart

Baktung kurva för elcertifikaten

Elmarknad
Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med ytterligare 18 TWh förnybar el till 2030 om energiuppgörelsen går igenom. Energimyndigheten föreslår att systemet konstrueras så att merparten av den nya kapaciteten byggs i slutet av ...
Förnybart

Årets kraftkvinna tar plats

Årets Kraftkvinna
Tydliga mål, mentorskap och rekryteringar över branschgränserna. Det är några av de åtgärder som krävs för att öka jämställdheten i energibranschen. Det menar Årets kraftkvinna Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmedel.
Förnybart

Svensk teknik värmer Storbritannien

Fjärrvärme
Sverige storsatsar på export av fjärrvärmesystem till Storbritannien. Energimyndigheten är spindeln i nätet, via programmet Heat Networks – Sustainability by Sweden.
Förnybart

ROT-avdrag kan få fart på solel

Solel
Förenklingar av byråkratin och 50 procents ROT-avdrag vid installation. Energimyndighetens förslag kan leda till att solel kan öka kraftigt i Sverige till 2040.
Förnybart

Slutsnurrat i Kalmarsund

Vindkraft
De fem vindkraftverken vid Yttre Stengrund har tagits bort. Vindparken i Kalmarsund blev den första i världen som monterats ner. Ett mer komplicerat projekt än man kan tro.
Förnybart

Nya riktlinjer för ned-montering av vindkraft

Vindkraft
När vindkraftverk har tjänat ut ska de tas bort. Nu har Energimyndigheten och Naturvårds­verket tagit fram rekommendationer om nedmontering och efterbehandlingen.
Förnybart

Internationella perspektiv på effektutmaningen

Elmarknad
Omställningen av elmarknaderna påverkar alla länder mer eller ­mindre. Men det finns olika sätt att hantera utmaningen, visar en ny studie från Ingenjörsvetenskapsakademin.
Förnybart

”En efterlängtad överenskommelse”

Energiöverenskommelsen
Ett helt förnybart elsystem till 2040 är ett av målen i sommarens energiuppgörelse. En efterlängtad överenskommelse, enligt Erik Brandsma på Energimyndigheten. 

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.