Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Solcellerna som också är takpannor

Det var dags att lägga om taket. Samtidigt ville fastighetsägaren Sven-Erik Carlsson komma igång med att producera sin egen sol-el. Den typ av takpannor han köpte löste båda delarna åt honom.

Uppdaterad: 2018-07-30 Publicerad: 2018-07-30

Text: Erik Hörnkvist Bild: Privat

I samband med att LM Ericssons stora fabrik vid Telefonplan i södra Stockholm byggdes under 30-talets slut uppfördes också moderna arbetarbostäder i nära anslutning. En av dessa fastigheter ägs numera av Sven-Erik Carlsson. För drygt ett år sedan kunde han konstatera att takpannorna gjort sitt.

– Det var där det började. Jag hade läst någonstans om den här SolTech-pannan som har dubbla funktioner – både som ett yttertak och som solpanel, säger Sven-Erik Carlsson.

Han berättar att han också övervägde alternativet att täcka hela taket med vanliga takpannor i kombination med konventionella solpaneler ovanpå.

– Men nu är det så att södersidan på det här taket är helt fritt från takgenomföringar i form av rör och annat. De finns på den norra sidan. Därför var det superbt att täcka hela södra sidan med den här typen av pannor.

SolTech ShingEl, som dessa integrerade solpannor heter, är alltså inget man monterar utanpå befintlig taktäckning.  De läggs istället för traditionella betongpannor eller annan typ av taktäckning.

– Traditionellt installeras solcellsanläggningar ovanpå taket, dessa är varken estetiskt tilltalande eller ekonomiskt försvarbara vid takrenovering eller nyproduktion. Detta då kunden först måste betala för det nya takmaterialet och montaget av dessa. Till det kommer också alla kringkostnader för att sedan montera solceller ovanpå, säger Christer Larsson, som är affärsområdeschef på SolTech Energy.

Eftersom Sven-Erik Carlsson är ensam ägare av hyreshuset beskriver han beslutsprocessen som tämligen enkel. Han har inte ägnat någon större möda åt Excell-filer med långa rader av lönsamhetsberäkningar.

– Ekonomin var inte det första jag tänkte på, utan när processen väl var igång så hade jag bestämt mig för den här lösningen. Sen får jag se hur det lönar sig på lång sikt, säger Sven-Erik Carlsson.

Sedan förra sommaren ligger det 384 tycken ShingEl moduler på taket. De täcker en yta på 149 kvadratmeter.

ShingEl modulerna liknar vanliga takpannor.

– För mig handlade det mest om miljöhänsyn. Eftersom jag ändå skulle lägga om taket så blir merkostnaden inte så väldigt mycket större än om jag valt vanliga betongpannor för hela taket.

Enligt kalkylen från SolTech beräknas det nya taket generera 13 800 kWh/år. Men det är teoretiska siffror som Sven-Erik Carlssons inte är helt säker på att de kommer att uppnås.

– En negativ sak är att jag efter bara en vinter har märkt att det är en otrolig massa skit i luften. Det har redan bildats en film av avgaser och sot. Det tror jag kommer att hämma elproduktionen.

Men det är å andra sidan inga problem om man behöver kliva upp på taket för att rengöra eller få undan snö. Christer Larsson garanterar att de integrerade solpannorna håller att gå på. De ska till och med vara starkare än en vanlig betongpanna.

– De är designade ur ett eko-perspektiv. Produkten innehåller inga limmer och är enkel att demontera vid återvinning. Det betyder att en stor del av komponenterna går att återvinna, säger Christer Larsson.

Efterfrågan på byggnadsintegrerade solceller är stor och kommer att växa tror Christer Larsson.

– Utmaningen i närtid består i att utbilda våra partners inom takbyten. De flesta solcellsinstallatörerna kommer inte från tak eller byggbranschen utan är vana att montera utanpå taken, säger Christer Larsson.

Även om han spår en ljus framtid för byggnadsintegrerad solenergi så är Christer Larsson mån om att understryka att det också krävs ett politiskt ansvarstagande.

– Ska världen uppnå de högt satta klimatmålen måste politiker i alla länder använda de styrmedel som behövs. Vill man främja solenergi får man inte se det som en skattebas och vid nybyggnation och takrenovering borde det vara ett krav för bygglov att huset skall generera el, säger Christer Larsson.

Fakta

  • SolTech ShingEl är en byggnadsintegrerad solcellspanel.
  • Varje panel har effekten 40 Wp (Watt Peak är den maximala produktionskapaciteten vid optimala solförhållanden)
  • Det behövs 2,56 paneler för att täcka en kvadratmeter.
  • I SolTech ShingEl-panelerna används tunnfilmsteknik som har fördelen att kunna producera energi även molniga dagar eller om delar av panelen ligger i skugga från träd, skorstenar eller liknande.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.

Senaste

Transport

Elbusspremie hjälper Västtrafik att nå miljömål

Elbuss

Som ett led i miljöarbetet ska Västtrafik köra elbussar på så många busslinjer som möjligt i regionens orter med tätortstrafik. Elbusspremien från Energimyndigheten har varit till god hjälp över den ekonomiska tröskeln …

Effektivisering

Tre snabba frågor till pristagaren Egil Öfverholm

Energieffektivisering

I år delades ”Hederspriset för energieffektivisering” ut för första gången. Pristagare är ingen mindre än Egil Öfverholm, före detta medarbetare på Energimyndigheten.