Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Storsatsning på svensk batterifabrik

Världen digitaliseras i allt snabbare tempo. Men i värmesystemen sitter reglerteknik från 50-talet. Ngenic tog avstamp i det och utvecklade en smart termostat för villor.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-02-20

Text: Maria Åslund Bild: Ngenic

– Utrustningen kan styra både gamla och nya värmepumpar. Den är uppkopplad på nätet och kan ta hänsyn till väder, elpriser och andra behov. Man kan också styra utrustningen via mobilen, berättar Björn Berg, som både är styrelseordförande och jobbar med affärs­utvecklingsfrågor på Ngenic.

– Villakunderna får minskade elkostnader, men framför allt får de en jämnare inomhustemperatur. Termostaten tar hänsyn till om det är solinstrålning, eller inte, hur många som är hemma och olika energibehov vid olika tillfällen, säger Björn Berg.

Även om villakunder inte kan handla med ­effekt, så är laststyrning av stort intresse för Ngenic. Företaget har sedan några år ett projekt ihop med Upplands Energi som delfinansierats av Energimyndigheten.

Den 15 januari 2016 var riktigt kall och det var risk att Upplands Energi skulle drabbas av en dyr överlast. Effekten styrdes då ner på värmepumparna i 100 villor. Under den kallaste timmen undvek Upplands Energi en extra kostnad på 60 000 kronor. Tack vare värmetrögheten i husen märkte kunderna ingenting.

– Nu är snart 500 villor inkopplade på sys­temet, men det finns 5 000 värmepumpar i området. Med andra ord är potentialen tre ­miljoner kronor, konstaterar Björn Berg.

Ngenics system fungerar också för last­styrning för villor i fjärrvärmenät. Det möjliggör lägre framledningstemperaturer, men även sänkt temperatur på returvärmen, som går ­tillbaka till fjärrvärmeverket. Båda innebär en bättre affär för fjärrvärmeföretagen, samtidigt som kunderna sparar energi och får bättre komfort.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.