Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Smarta proppskåp styr elanvändningen

Stockholmsföretaget Manetos Labs väcker nytt liv i det gamla proppskåpet. Deras digitala brytare kan både mäta och styra hemmets elanvändning i realtid.

Uppdaterad: 2018-01-08 Publicerad: 2017-12-18

Text: Erik Hörnkvist Bild: Manetos Labs, Shutterstock

När den ansedda internationella tidskriften The Economist slår fast att svenska Manetos Labs står för en av de mest intressanta lösningarna i det framtida energieffektiva hemmet inser man att det är något mer än bara en uppdatering av det gamla proppskåpet som de åstadkommit.

Men låt oss ändå börja där. För det är trots allt just en säkring som de kommer att lansera. En digital uppdaterad variant som tillför en hel del smarta funktioner.

Trued Holmquist, vd Manetos Labs.

– Ska man göra om en befintlig produkt så ska man alltid börja med själva grundfunktionaliteten. En säkrings uppgift är att rädda liv och förhindra bränder. Så vi tittade på om vi kunde göra den funktionen snabbare. För ju snabbare desto säkrare, säger Trued Holmquist, vd för Manetos Labs.

Och minst tusen gånger snabbare ska den digitala varianten kunna bryta, enligt Trued Holmquist. Han berättar hur själva idén uppstod när han tillsammans med kollegorna plockade isär en dvärgbrytare, eller automatsäkring som det också kallas. Till funktion är de egentligen inte så enormt mycket smartare än den gamla proppen (smältpropp som den egentligen heter). Skillnaden är att dvärgbrytaren inte behöver bytas, utan enkelt kan återställas. Men någon mer funktionalitet tillför den inte.

– Vår digitala säkring kan däremot bryta strömmen av en mängd andra skäl än den rena nödbrytningen, säger Trued Holmquist.

Det går exempelvis att via sin smartphone stänga av den belysning som är kopplad till en viss säkring. Och har man elradiatorer så går det att på samma sätt styra värmen.

– Och då inte bara av och på. Via den digitala brytaren går det att variera effekten steglöst, berättar Trued Holmquist.

Det finns redan produkter på marknaden som helt eller delvis kan lösa detta. Men handlar det om fasta installationer, som exempelvis ett element, kan det vara knepigt att komma åt att montera den smarta pluggen.

Vi tar en redan existerande pryl och ersätter den med en smartare variant.

– Dessutom måste du då tillföra ytterligare en pryl till hemmet. Vi tar istället en redan existerande pryl och ersätter den med en smartare variant, säger Charlotta Holmquist, operativ chef på Manetos Labs.

Eftersom brytaren uppdateras trådlöst med ny mjukvara går det hela tiden att bygga på med nya tjänster. Den digitala brytaren registrerar också hur mycket el som husets olika apparater drar och kommunicerar detta trådlöst så att husägaren enkelt kan hålla koll exempelvis via telefonen.

­– Brytaren kan registrera skillnader i effekt på en sådan detaljerad nivå att den exempelvis märker om en lampa har gått sönder och kan meddela detta, säger Charlotta Holmquist.

Fakta

Manetor Labs

Bolaget Manetos Labs AB bildades 2010 och är ett fristående bolag i relation till Manetos som utvecklar och säljer Manetos Heat Control.

Affärsidén är att utveckla en digital brytare. Tanken är att sälja och licensiera såväl hårdvara som mjukvara.

Fyra personer samt ett antal externa partners arbetar i dagsläget med Manetos Labs.

2016 beviljade Energimyndigheten ett stöd på 2 miljoner kronor för verifiering av den smarta brytaren.

Detta är information som fler än husets ägare har intresse av. Trued Holmquist förklarar:

– Vi ser just nu en tydlig trend mot en allt större decentralisering på elnätet, då allt fler producerar el via solceller och vindkraft. Det skapar obalanser i nätet på grund av ojämn produktion.

En obalans som behöver kompenseras för att elnätet ska fungera. Om då elbolaget, via säkringarna, kan koppla upp sig mot enskilda hem uppstår en möjlighet att lösa detta. Det kommer att vara så pass intressant för elbolagen att Charlotta Holmquist spår att utbytet till den nya digitala säkringen till stor del kommer att finansieras av dem.

– Det talas också om en ökad volatilitet i näten, alltså att prisskillnaden per timme kommer att öka. Därför kommer en efterfrågad tjänst vara att automatiskt kunna ladda sin bil när priset på el är som lägst, säger Charlotta Holmquist.

En funktion som alltså även den styrs via den digitala säkringen.

Det är framför allt hur produkten kan bidra till ett mer hållbart energisystem som varit avgörande när Energimyndigheten gått in som finansiär.

– Risknivån för tidiga startup-företag är hög. Därför vill vi sänka risken för investerare och entreprenörer att satsa på nya lösningar inom hållbar energi, säger Leif Lyckebäck, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Leif Lyckebäck poängterar att man också ser på investeringen ur ett annat perspektiv.

– En vanlig investerare vill ju först och främst ha pengar tillbaka. Vi har som målsättning att ställa om till ett hållbart energisystem, skapa svenska jobb och exportmöjligheter. Där passar denna produkt väl.

Charlotta Holmquist gläds åt pengarna, men betonar att det inte stannar där.

– Till skillnad från många andra myndigheter så engagerar sig verkligen Energimyndigheten i en dialog med oss. Engagemanget och de kontaktytor det skapar är minst lika mycket värda som det ekonomiska bidraget.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.