Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Smarta elnät i Uppland får internationellt pris

Värmepumpar, elbilsladdare, energilager och solceller hos hushåll hjälper till att reglera det lokala elnätet i Uppland. Nu har Sustainable Innovations projekt VäxEl fått ett stort internationellt pris för sitt smarta nät-projekt. Det är organisationen ISGAN som delade ut sin Award of Excellence på Nordic Clean Energy Week.

Uppdaterad: 2018-05-25 Publicerad: 2018-05-25

Text: Johan Wickström Bild: Jessica Kriström

I konkurrens med bidrag från hela världen fick Joachim Lindborg, Chief Technology Officer på Sustainable Innovation, ta emot Award of Excellence-priset från energiminister Ibrahim Baylan under Nordic Clean Energy Week i Malmö.
ISGAN, som är ett av initiativen inom Clean Energy Ministerial, är ett forum för att främja den globala utvecklingen av smarta elnät och uppmuntra till erfarenhetsutbyte länderna emellan.

– Det känns fantastiskt att få detta pris. Det trodde jag faktiskt inte i denna hårda konkurrens, säger Joachim Lindborg på Sustainable innovation som är ett slags projekthus för att snabba på utvecklingen inom energiomställningen.

Smarta elnät kommer att vara en av nyckelkomponenterna i det framtida energisystemet i takt med att alltmer variabel, förnybar elproduktion kommer in i näten. Samtidigt får fler elkunder tillgång till egen energiproduktion och lagring, till exempel i form av elbilsladdare och villabatterier. Elsystemet måste snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassa produktion och användning i detta nya energilandskap, och det är där de smarta näten kan utgöra den nödvändiga länken.

Den snabba utvecklingen inom detta område är bakgrunden till Sustainable Innovations projekt KlokEl, som startade redan 2014 och som är delfinansierat av Energimyndigheten inom programmet SamspEl. Då installerades styrning på runt 500 värmepumpar bland Upplands Energis kunder. De datastyrda och självlärande enheterna – utvecklade av företaget Ngenic – läste av ute- och innetemperatur och väderprognoser och kunde med hjälp av dessa data styra värmen i husen.

Fakta

Energimyndighetens satsning på smarta elnät

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan, samtidigt som utvecklingen går mot att kraftnäten blir allt mer sammankopplade globalt. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar inom energisystemet.

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling och demonstration med koppling till elsystemet och smarta elnät. Bland annat inom följande forskningsprogram:

  • SamspEl – elnätsapplikationer
  • SweGRIDS – smarta elsystem
  • ERA-Net Smart Energy System – regional utveckling
  • Viable Cities – energiinfrastruktur

Det innebar till exempel att elbolaget kunde kapa effekttoppar under kalla vinterdagar genom att sänka temperaturerna med en grad. På så sätt kunde effektuttaget minska med mer än 1 MW. Elnätsbolaget sparade pengar och kunderna fick minskade elnotor. En win-win-situation.

– Under morgontimmarna den 28 februari och 2 mars styrde vi elnätet med hjälp av dessa värmepumpar. På så sätt sparade vi en halv miljon kronor. Kunderna känner inte ens av den där sänkningen av temperaturen under morgonbestyren, säger Joachim Lindborg.

Framtidens energisystem måste ha mer flexibilitet där lokala aktörer hjälps åt.

KlokEL-projektet var steg ett. Under våren 2017 har Sustainable Innovation gått vidare och skalat upp projektet med fler komponenter som ska kunna balansera den lokala elanvändningen: batterilager från Ferroamp, solceller och laddboxar från Chargestorm. Det är detta projekt VäxEl (Växande effektreglering) som nu fått priset för sitt innovativa och mångsidiga angreppssätt.

Tanken är att alla dessa moduler kan styras och samordnas genom sensorer för att optimera elnätet i sin helhet.

– Framtidens energisystem måste ha mer flexibilitet där lokala aktörer hjälps åt. Alla kommer att bli involverade: nätoperatörer, elhandlare och den lokala kunden. Och alla måste samarbeta, men det är med automation vi löser knuten så att kunder inte måste ändra på sina beteenden.

Stuns energi, en samverkansstiftelse för universitet, näringsliv och samhälle i Uppsala, är också med i projektet och det finns redan stora planer på att applicera lösningarna inom hela Uppsala kommun där det redan idag behövs kraftiga åtgärder i elnäten.

Tekniken finns redan. Utmaningen blir att skapa nya affärsmodeller och att dessa sedan samarbetar, menar Joachim Lindborg:

– Den gäller att hitta modeller för hur man ska fördela vinsterna med detta system. Hur ska vi få samhällsincitamenten att rimma med privatincitamenten – det är en av knäckfrågorna? Idag sätter lagar och regler käppar i hjulet för många nya affärsmodeller, så möjligheten att få tänja på lagarna skulle vara mycket spännande.

Fakta

ISGAN

ISGAN (International Smart Grid Network) är ett av 13 initiativ inom Clean Energy Ministerial. Syftet är att främja den globala utvecklingen av smarta elnät genom erfarenhetsutbyten. 24 länder samt EU deltar i samarbetet.

ISGAN delar årligen ut ett Excellence of Award till något i projekt i världen som står ut när det gäller innovation och integration.

Läs mer: www.iea-isgan.org

Just bredden och mångsidigheten i VäxEl var en av sakerna som ISGAN lyfte fram i sin vinnarmotivering. Årets pris hade temat Smart grids for flexibility, vilket passade in på Sustainable Innovations projekt.

– Juryn har särskilt lyft fram projektets samarbetsformer och nyttan med att involverat många olika aktörer på ett effektivt sätt, inte minst kundernas delaktighet I projektet ser man som en stor tillgång. Man har också med konkreta resultat kunnat visa på den stora nytta som efterfrågeflexibilitet kan ge i ett lokalt elnät, säger Karin Widegren, ordförande för ISGAN.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.