Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Smarta designen låter restauranger återvinna spillvärme

Svenska startupen Enjay levererar en lösning som låter 15 miljoner restauranger världen över återvinna energin från deras fettrika utsläppsluft, utan att förstöra ventilationen. Uppfinningen – en värmeväxlare som släpper igenom 95 procent av allt fett och sot från köket – spås kunna minska branschens koldioxidutsläpp med hundratals miljoner ton årligen.

Uppdaterad: 2020-08-20 Publicerad: 2020-08-20

Text: Energimyndigheten Bild: Mostphotos

Ett restaurangkök där hamburgare grillas över öppen låga framstår vid första anblick inte som den mest utmanande miljö man kan befinna sig i. Faktum är dock den ger vilket ventilationssystem som helst en tuff match.

Fråga bara Nils Lekeberg och Jesper Wirén. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att sälja luftreningssystem till restauranger.

– Var vi än marknadsförde de luftrenare som vi sålde på vår dåvarande arbetsplats fick vi samma fråga från alla restauranger: Kan vi använda luftreningsteknik för att skydda vår energiåtervinningsutrustning från fettpartiklar? säger Nils Lekeberg, medgrundare på Enjay.

Nils Lekeberg, Enjay.

De båda kollegorna tröttnade till slut på att ständigt behöva svara nej på den frågan. Därför sade de upp sig 2014 och startade det egna företaget Enjay, fast beslutna om att hitta en lösning på problemet. Någonting som skulle visa sig vara utmanande.

Det nystartade företaget ägnade tio månader åt att undersöka befintliga filtertekniker som tidigare inte hade använts i restauranger. Hur man än vred och vände på det tycktes en implementering vara ogenomförbar. Då gick det upp ett nytt ljus för Enjay.

Istället för att filtrera bort fettet och sotet som hade hindrat restauranger från att återvinna energin i frånluften skulle de kringgå fettet helt och hållet.

– Vi hade skapat en filterprototyp för att undersöka om den tilldragande kraften i kondensation skulle kunna utgöra en gångbar teknik. Det gjorde den inte. Sedan insåg vi att om vi istället kylde ner aggregatet fungerade det som en värmeväxlare som inte smutsades ner av fettpartiklar. Designen som vi snubblade över var perfekt.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.

Smarta designen låter restauranger återvinna spillvärme

Här skriver du din ingress

Uppdaterad: 2020-08-20 Publicerad: 2020-08-20

Text: Energimyndigheten Bild: Mostphotos

Det är en industrisatsning av omfattande mått som Northvolts styrelseordförande Carl-Erik Lagercrantz förbereder. Planen är att bygga en fabrik som fullt utbyggd producerar 32 GWh lagringskapacitet om året och sysselsätter cirka 2 600 personer. Totalt ska 40 miljarder kronor investeras i projektet.

Men om vi backar bandet något så startade den här idén med att en av Teslas högsta ansvariga – logistikchefen Peter Carlsson – lämnade USA och flyttade hem till Sverige igen. Med hans branschkunskap är det inte så konstigt att tanken på Europas första storskaliga batterifabrik föddes.

– Det finns ett antal grundläggande hörnstenar till varför Sverige är intressant för en sådan här satsning. En är att det finns närhet till ett antal viktiga insatsvaror som nickel, kobolt och litium, som bryts ibland annat Sverige och Finland. Det ger en effektiv försörjningskedja, utanför den asiatiska dominansen, och det är viktigt för Europa, säger styrelseordförande Carl-Erik Lagercrantz.

– En annan är att det finns tillgång till mycket och en nästan fullständigt förnybar energi i Norden. Det ger oss hållbarhet som ett försäljningsargument, eftersom det här är en väldigt energikrävande produktion.

Rekommenderat

Energiförsörjning

Karim Jebari: Människan har aldrig levt hållbart

Energiutblick
Karim Jebari ifrågasätter dagens individualistiska perspektiv, där den enskilde tänker att statens uppgift är att underlätta för medborgarna att leva mer klimatsmart.
Klimat

Så legitimerar människor sina icke-handlingar för klimatet

Energiutblick
Vi har alla ett ”personligt klimatkonto” där våra olika handlingar ger plus eller minus. Så resonerar många människor enligt teknikhistorikern Nina Wormbs och retorikern Maria Wolrath Söderberg som just nu studerar varför ...
Energiförsörjning

Är vi redo för nästa storm?

Energiförsörjning
Alfrida har dragit fram över norra Europa och orsakat stor skada längs sin väg. Många blev strömlösa och som mest rapporterades uppemot 150 000 svenska elabonnenter ha varit utan elektricitet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Klimat

”Tänk två gånger innan du konsumerar”

Hållbarhetstalang
Tidningen Aktuell Hållbarhet utser varje år 33 hållbarhetstalanger under 33 år att hålla ögonen på. En av de som finns med på årets lista är Energimyndighetens Aleh Kliatsko. För Energivärlden berättar han ...
Klimat

Så kan svensk teknik minska de globala utsläppen

Energimyndigheten 20 år
Det räcker inte med innovativa idéer för att lösa klimatutmaningen. Sedan 2006 har Energimyndigheten stöttat startupbolag med kapital och nätverk för att de ska nå ut på den internationella marknaden – och ...
Klimat

Så hjälper Sverige till att kapa utsläpp i hela världen

Energimyndigheten 20 år
Runt om i världen står energieffektiva anläggningar eller produkter som kommit till stånd med hjälp av svenska pengar. Hittills har de minskat koldioxidutsläppen med 18 miljoner ton sedan Kyotoprotokollet trädde ikraft.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.