Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Smarta designen låter restauranger återvinna spillvärme

Svenska startupen Enjay levererar en lösning som låter 15 miljoner restauranger världen över återvinna energin från deras fettrika utsläppsluft, utan att förstöra ventilationen. Uppfinningen – en värmeväxlare som släpper igenom 95 procent av allt fett och sot från köket – spås kunna minska branschens koldioxidutsläpp med hundratals miljoner ton årligen.

Uppdaterad: 2020-08-20 Publicerad: 2020-08-20

Text: Energimyndigheten Bild: Mostphotos

Ett restaurangkök där hamburgare grillas över öppen låga framstår vid första anblick inte som den mest utmanande miljö man kan befinna sig i. Faktum är dock den ger vilket ventilationssystem som helst en tuff match.

Fråga bara Nils Lekeberg och Jesper Wirén. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att sälja luftreningssystem till restauranger.

– Var vi än marknadsförde de luftrenare som vi sålde på vår dåvarande arbetsplats fick vi samma fråga från alla restauranger: Kan vi använda luftreningsteknik för att skydda vår energiåtervinningsutrustning från fettpartiklar? säger Nils Lekeberg, medgrundare på Enjay.

Nils Lekeberg, Enjay.

De båda kollegorna tröttnade till slut på att ständigt behöva svara nej på den frågan. Därför sade de upp sig 2014 och startade det egna företaget Enjay, fast beslutna om att hitta en lösning på problemet. Någonting som skulle visa sig vara utmanande.

Det nystartade företaget ägnade tio månader åt att undersöka befintliga filtertekniker som tidigare inte hade använts i restauranger. Hur man än vred och vände på det tycktes en implementering vara ogenomförbar. Då gick det upp ett nytt ljus för Enjay.

Istället för att filtrera bort fettet och sotet som hade hindrat restauranger från att återvinna energin i frånluften skulle de kringgå fettet helt och hållet.

– Vi hade skapat en filterprototyp för att undersöka om den tilldragande kraften i kondensation skulle kunna utgöra en gångbar teknik. Det gjorde den inte. Sedan insåg vi att om vi istället kylde ner aggregatet fungerade det som en värmeväxlare som inte smutsades ner av fettpartiklar. Designen som vi snubblade över var perfekt.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …

Smarta designen låter restauranger återvinna spillvärme

Här skriver du din ingress

Uppdaterad: 2020-08-20 Publicerad: 2020-08-20

Text: Energimyndigheten Bild: Mostphotos

Det är en industrisatsning av omfattande mått som Northvolts styrelseordförande Carl-Erik Lagercrantz förbereder. Planen är att bygga en fabrik som fullt utbyggd producerar 32 GWh lagringskapacitet om året och sysselsätter cirka 2 600 personer. Totalt ska 40 miljarder kronor investeras i projektet.

Men om vi backar bandet något så startade den här idén med att en av Teslas högsta ansvariga – logistikchefen Peter Carlsson – lämnade USA och flyttade hem till Sverige igen. Med hans branschkunskap är det inte så konstigt att tanken på Europas första storskaliga batterifabrik föddes.

– Det finns ett antal grundläggande hörnstenar till varför Sverige är intressant för en sådan här satsning. En är att det finns närhet till ett antal viktiga insatsvaror som nickel, kobolt och litium, som bryts ibland annat Sverige och Finland. Det ger en effektiv försörjningskedja, utanför den asiatiska dominansen, och det är viktigt för Europa, säger styrelseordförande Carl-Erik Lagercrantz.

– En annan är att det finns tillgång till mycket och en nästan fullständigt förnybar energi i Norden. Det ger oss hållbarhet som ett försäljningsargument, eftersom det här är en väldigt energikrävande produktion.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …