Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Slutsnurrat i Kalmarsund

De fem vindkraftverken vid Yttre Stengrund har tagits bort. Vindparken i Kalmarsund blev den första i världen som monterats ner. Ett mer komplicerat projekt än man kan tro.

Uppdaterad: 2017-12-27 Publicerad: 2016-10-30

Text: Maria Åslund Bild: Olle Linder

Sen höst vid havet – kallt, grått och blåsigt. Svensk Sjöentreprenad, som utförde nedmonteringen, hade nog hellre valt en varmare och lugnare period. Men kravet från länsstyrelsen var att arbetet skulle göras efter september, då påverkan på havets flora och fauna skulle vara som minst. Grunden och vindkraftverkens fundament blir ofta barnkammare för fiskyngel.

Hela anläggningen var i behov av renovering. Men det var svårt att få tag i reservdelar eftersom verken var ganska små.

I november 2015 styrdes alltså arbetsfartygen ut från Verkö hamn i Karlskrona, med sikte på Yttre Stengrund – på kartan en prick utanför Blekinge­kusten, i den sydligaste delen av Kalmarsund.

– Vi forslade ut en jack-uprigg – det är som en flotte med fyra stödben. På den hade vi en 750 tons mobilkran. Vi hade också en pråm att lägga materialet på och på den en 350 tons mobilkran, berättar Michael Kurdve, Svensk Sjöentreprenad.

Han har varit med om att bygga havsbaserade vindkraftanläggningar tidigare. Företaget var bland annat med och byggde Lillgrund i Öresund. Att plocka ner en vindpark var dock någonting helt annat.

– En rivning ställer andra krav. Vid byggen ligger fokus på tidsaspekten. Anläggningen ska vara klar så fort som möjligt. Nu hade vi gott om tid, säger Michael Kurdve.

– Vi var dock tvungna att arbeta väldigt försiktigt, eftersom delar från maskinhusen och rotorbladen skulle återvinnas. Det är inte så lätt att ta ner ett vindkraftverk, som man kanske kan tro…

De delar som fortfarande fungerade har sålts som reservdelar till bland annat södra Europa och Afrika, där man fortfarande sätter upp små vindkraftverk.

Fakta

Rivning av vindkraft

Inom de närmaste 30 åren kommer de flesta av dagens vindkraftverk att behöva ersättas eller nedmonteras. Vid rivning återbrukas fungerande delar och resten går till återvinning. Miljöbalken föreskriver att när en verksamhet upphör måste berörda mark- och vattenområden återställas. Det gäller även vindkraft.

Arbetet vid Yttre Stengrund gick planenligt och på fyra veckors effektiv arbetstid monterades hela anläggningen ner. Men vintervädret är oförutsägbart till havs och under sammanlagt 18 dagar låg arbetet nere på grund av väderförhållandena.

– Vårt största problem var väderleken. För att klara de olika momenten måste vi kunna arbeta utan uppehåll i upp till 24 timmar, förklarar Michael Kurdve.

Vintervädret och ett juluppehåll gjorde att det dröjde till efter årsskiftet innan alla arbetsfartygen kunde lämna platsen.

– Då hade vi också skurit av tornen vid bottennivån. Tornen var så kallade monopiles – 4 meter i diameter – borrade och slagna ner i bottnen. Med en vajersåg sågade vi av fundamenten. Allt som skulle återvinnas gick på transport till Danmark och resten togs omhand av en skrotfirma, berättar Michael Kurdve.

Vindparken försvann utan något större väsen. Den enda reaktionen var ett tack till Vattenfall i en kort insändare, undertecknad ”Åter fri sikt”, i Blekinge Läns Tidning.

Yttre Stengrund togs i drift 2001. I november 2015 slutade produktionen. Man brukar säga att den beräknade livslängden för ett vindkraftverk är minst 20–25 år. Frågorna som pockar på är om den här vindparken lönade sig och varför inte Vattenfall rustade upp den befintliga anläggningen.

– I våra interna beräkningar var vindparken lönsam för oss. Men vi har inget riktigt pris på den eftersom vi är tredje ägaren och köpte den som en del i en större affär, säger projektledare Maria Hassel, Vattenfall Vind.

Maria Hassel, projektledare, Vattenfall Vind.

– Nu var turbinerna i dåligt skick. Det var bara ett verk som fungerade. Hela anläggningen var i behov av renovering, såväl växellådor som överförings­kabeln. Men det är svårt att få tag i reservdelar, eftersom verken var ganska små och av en modell som inte tillverkas idag.

Vattenfall hade i och för sig tillstånd att montera nya verk på de befintliga tornen, men dessa klarade bara nya turbiner av ungefär samma storlek som de gamla. Det bedömdes inte vara lönsamt.

– Vi ansåg att det inte fanns någon anledning att söka tillstånd för nya, större torn, eftersom vi på andra platser redan har tillstånd för större och bättre anläggningar.  Det är projekt som vi prioriterar, berättar Maria Hassel.

I september i år utfördes det allra sista arbetet med att städa upp efter anläggningen på Yttre Stengrund. Då togs kabeln till transformator­stationen i Klakebäck upp från havsbottnen.

Ett och annat vindkraftverk har pensionerats och rivits genom åren. Yttre Stengrund blev världens första vindpark att demonteras. Men inte det sista:

– Vi är redan långt inne i planeringen för att ta ner en dansk vindpark, berättar Michael Kurdve.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.