Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Siktar på solcellernas drömgräns

Verkningsgraden på solceller ökar successivt. På Ångströmslaboratoriet i Uppsala satsar Marika Edoff och hennes kolleger på att nå maxgränsen 33 procent i sina tunnfilmssolceller.

Uppdaterad: 2018-03-21 Publicerad: 2018-01-30

Text: Maria Åslund Bild: Mikael Wallerstedt/ Uppsala Universitet

I teorin kan verkningsgraden för en tunnfilmssolcell bli så hög som 33 procent. Att nå ända dit dröjer nog, men med nya material kommer forskarna allt närmare den övre gränsen.

– Under de år vi jobbat med tunnfilmssolceller har vi nått våra mål och kunnat flytta drömgränsen längre och längre bort. Nu siktar vi på en verkningsgrad på 25 procent, säger Marika Edoff, professor vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Marika Edoff

Med den verkningsgraden skulle 25 kvadratmeter solceller på ett södervänt villatak kunna ge hela årsbehovet av hushållsel

Tunnfilmssolceller kan göras flexibla eftersom de kan fästas på alla möjliga material, både hårda och böjliga. De är också billigare att tillverka än konventionella kiselsolceller. Men så var det där med verkningsgraden. Den behöver höjas. I laboratoriemiljö – under en konstgjord sol på Ångströmlaboratoriet – har Marika Edoff och hennes grupp nått 21 procents verkningsgrad.

– Ett annat mål är att tillverkningskostnaderna blir så låga som möjligt, eftersom marginalerna är små i elproduktion, förklarar hon.

Den vanligaste tunnfilmssolcellen är en CIGS-solcell. (CIGS är en akronym för koppar, indium, gallium och selen.)
– Vi arbetar med alla olika delar som solcellen är uppbyggd av. Till exempel ska det översta skiktet, fönsterdelen, vara så genomskinligt som möjligt, så att det bara leder ström, men inte absorberar ljus: det ska absorberas i CIGS-skiktet. Vi jobbar också med att förbättra kvaliteten på CIGS-skiktet så att elektronerna inte fastnar i gränsen mellan CIGS och fönster eller i själva CIGS-skiktet, berättar Marika Edoff.

En grupp på Ångströmlaboratoriet har också börjat att jobba med tandemsolceller, det vill säga en solcell som har två olika absorberande material. I detta fall handlar det om en tunnfilmssolcell som tar hand om de korta våglängderna av ljuset och under den finns ett material som absorberar de långa.

– Vi tror att det kan vara möjligt att tillverka tandemsolceller av CIGS och ett mineral som heter perovskit. Det skulle fungera i en tunnfilmssolcell, som då skulle kunna få en verkningsgrad över 33 procent, förklarar Marika Edoff.

Marika Edoff är en engagerad forskare och fokuserar på ett ganska smalt område. Hur hamnade hon där?
– Det började väl med att jag studerade till civilingenjör inom elektroteknik. Sista året 1988–89 snubblade jag över en kurs om solceller, som då inte var en så vanlig teknik. Det var superintressant och jag gjorde ett examensarbete. Jag fastnade för att arbetet innebär att man måste vara påhittig, kreativ och våga tänka oväntade saker, berättar hon.

Fakta

Marika Edoff

Ålder: 52.

Bor: I villa, en mil utanför Uppsala.

Jobb: Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Senast lästa bok: ”Återstoden av dagen”, av Kazou Ishiguro.

Energitips: Kombinera solceller med elbil (hon har själv monterat solceller på carporten).

– Sen var det väl också att jag ville ”rädda världen”. I slutet av 80-talet handlade det inte så mycket om klimatförändringar, utan om kärnkraft. Jag tycker inte att vi ska lämna efter oss kärnavfall till våra barnbarn. Å andra sidan är kol och olja ändliga resurser. Solen, däremot, är en oändlig resurs och självklar energikälla.

Idag är Marika Edoff precis där hon vill vara. Dessutom omgiven av unga studenter och doktorander, som ständigt tvingar henne att förklara.

– Det är en utmaning att formulera sig, men det bidrar också till att man kommer framåt i sin egen förståelse, säger hon.

Ångströmlaboratoriet har gjort flera stora framgångar inom tunnfilmssolceller. Till exempel har man lyckats framställa väldigt tunna CIGS-skikt – från tidigare generationers 2 mikrometer till 0,5. Om man kan göra skikten tunna, men lika bra, blir de billigare att framställa. Uppsalaforskarna har också blivit världsledande på att ta fram effektiva tunnfilmssolceller där en liten del av kopparn bytts ut mot silver.

– I ett EU-projekt forskar vi kring att ha en spegel på bakkontakten, för att inte förlora ljus, vilket skulle kunna effektivisera solcellerna ytterligare, säger Marika Edoff.

 

Rekommenderat

Forskning

Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

Biobränsle
En målmedveten och långsiktig satsning av Energimyndigheten har utvecklat hela värdekedjan för biobränslen, och visar att det är lönsamt att använda grenar och toppar (grot) som bränsle.
Forskning

Genustänk kan effektivisera omställningsarbetet

Jämställdhet
Med kunskaper om genus- och jämställdhet på energiområdet kan omställningen göras både mer rättvis och effektiv. Det visar en ny rapport framtagen av Nationella Sekretariatet för Genusforskning på uppdrag av Energimyndigheten.
Forskning

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Hållbarhetsverktyg
Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.
Forskning

Högaktuell konferens om energirelaterad transportforskning

Transportforskning
Måndagen den 11 mars är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens nationella konferens Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg den 1-2 april. – Vi väntar närmare 300 besökare. Årets upplaga är högaktuell med ...
Forskning

Nya strömningar i svensk elleverans

Kostnadsavbrott
Det svenska samhället blir allt mer beroende av elektricitet för att fungera. Och i takt med att behovet av el ökar så gör även kostnaderna för strömavbrott det.
Effektivisering

Tre snabba frågor till pristagaren Egil Öfverholm

Energieffektivisering
I år delades ”Hederspriset för energieffektivisering” ut för första gången. Pristagare är ingen mindre än Egil Öfverholm, före detta medarbetare på Energimyndigheten.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.