Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Sandviken satsar på vätgas

Sverige ligger inte i framkant när det gäller vätgasfordon. Men i Sandviken jobbar kommunen och näringslivet tillsammans för att snabba på utvecklingen.

Uppdaterad: 2017-12-27 Publicerad: 2017-01-15

Text: Fredrik Mårtensson Bild: Peder Andersson

Tyst och smidigt i den tidiga vinterhalkan rullar vi framåt på Sandvikens gator. Anders Lundell, verksamhets­utvecklare på Sandvikens kommun, bjuder på en rundtur i kommunens nya vätgasbil.

Den närmaste tiden är tanken att så många kommunanställda som möjligt ska få testa att köra bilarna, som finns i kommunens lånebilspool.

Att en tankstation för vätgas – nummer fyra i Sverige och den första utanför storstadsregionerna – nu tas i drift i Sandviken är symboliskt. Kommunen samarbetar med Sandvik och gasleverantören Aga om satsningen.

När frågan väcktes av Sandvik för några år sedan fanns ingen tveksamhet hos kommunen.

– Nej, vi såg snabbt att den teknik som Sandvik utvecklar ger stora tillväxtmöjligheter. För Sandvik, förstås, men också för andra företag i kommunen, konstaterar Anders Lundell.

 

Nu sprider sig tankstationer för vätgas även till utanför storstäderna.

Sverige är inte vätgasbilarnas land, men Sandviken och Sandvik har en nyckelroll för utvecklingen.

– Vi har satt industristandard för moderna, effektiva bränslecellsstackar. Det skapar helt nya möjligheter till storskalig tillverkning, berättar Ulf Nilsson, produktionsenhetschef på Sandvik Material Technology.

Vad ser du för framtidsmöjligheter?

– Att antalet fordon med bränslecellsteknik kommer att öka kraftigt. Det är ingen tvekan om att intresset från fordonsindustrin finns – vi för samtal med alla de större tillverkarna. Fordonsindustrin har redan idag modeller och program för bränslecellsdrivna bilar och det sker en snabb tillväxt.

Dessutom, tillägger han, gick de praktiska frågorna att lösa ovanligt smidigt. Den nya stationen får sin vätgas från Agas ordinarie ledningar till Sandviks industriområde.

Det är ingen tvekan om att intresset från fordonsindustrin finns – vi för samtal med alla de större tillverkarna.

– Jag tror faktiskt att det är unikt i Europa, säger Anders Lundell när vi tar en titt på den nya stationen, ett stenkast från Sandvikens idrottsområde med den pampiga bandy- och evenemangsarenan Göranssons.

– Vi har testat med en mobil tankstation och känner oss nu redo att ta nästa steg med några bilar. Aga äger stationen och både vi och Sandvik har genom ett förbrukningsavtal förbundit oss att köpa in en viss volym. En förhoppning är också att bussar inom kollektivtrafiken kan nyttja stationen, som är byggd för olika trycknivåer.

En vätgastankning har likheter med när en bensin- eller dieseldriven personbil tankas.

Några minuters påfyllning från en pump och bilen är klar för upp till 80 mils körning. I Sandviken kostar en full tankning ungefär 500 kronor.

Fakta

Vätgas

Vätgas, med den kemiska beteckningen H2, består av två ­väteatomer och är det vanli­gaste och lättaste grundämnet.

Vätgas används idag som ­råvara inom kemisk industri vid tillverkning av exempelvis ­ammoniak. Vätgas går även att använda för att lagra, transportera och producera energi.

Med hjälp av en bränslecell som energiomvandlare kan ­vät­gasens kemiska energi användas till el och uppvärmning. Eftersom syre används i processen är restprodukten rent vatten.

Källa: Vätgas Sverige

Ändå är vätgasbilen en form av elbil. När vätgas och syre förenas i bränslecellsstacken sker en omvandling av kemisk energi till elektricitet. En stack – något större än en skokartong i storlek – består vanligtvis av flera hundra bränsleceller och bipolära plattor som varvas mellan varandra. Det gör att varje stack, trots sin litenhet, kräver stålband av en yta på närmare 100 kvadratmeter. Och Sandvik har nu kapacitet till industriell tillverkning av de bipolära plattorna till bränslecellsindustrin.

Tekniken har funnits i många år men har blivit intressant som en del av energiomställningen och särskilt i Japan och Sydkorea, med Toyota respektive Hyundai som pådrivande.

Vätgasbilen släpper bara ut vattenånga och om exempelvis vindkraft används för att framställa vätgas är processen helt grön. I Sandviken används en teknik med elektrolys med hjälp av el från vindkraft.

Är det Sandvikens kommuns stora miljösatsning?

– Vätgas som drivmedel är otroligt intressant, inte minst genom möjligheterna till energilagring. Men det finns också ett värde i att stödja andra lösningar för grönare transporter, säger Anders Lundell.

– Bra transportlösningar varierar efter behov och därför satsar vi även stort på batteribilar med laddstationer och är positiva till regionala satsningar på ekogas och syntetisk diesel.

 

Den nya stationen i Sandviken är Sveriges fjärde vätgasmack.

När vi kommer till Sandviks enorma industriområde, Sveriges näst största med 6 000 anställda, råder hög sekretess. Bilder får tas på en del av den långa produktionslinjen för belagda stålband. Men annat är hemligt – som den mittensektion som är hjärtat av produktionen. I en vakuumprocess beläggs här stålbanden som sedan formas och stansas ut av kunden till de bipolära plattor som fogas samman och bildar en bränslecellsstack.

Fakta

Från kemisk energi till el

En bränslecell är en energi­omvandlare som på ett ­effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som kan tas om hand. Verknings­graden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas.

Metaller och oxider förångas från kärlen för att bilda den speciella ytbeläggning i flera skikt som bland annat bidrar till hög elektrisk ledningsförmåga och att bränslestacken är hållbar.

Varje skikt kan vara ner till nästintill ofattbart tunna 10 nanometer. (En nanometer är en miljarddels meter.)

– Det är nanoteknologi i industriell skala. Vi har byggt upp unik kompetens och är världsledande både produkt- och affärsmässigt, säger Ulf Nilsson.

Har det varit en omställning för Sandvik?

– Traditionellt har vi haft en mycket stark position som materialleverantör inom energisegmentet – exempelvis inom olja, gas och kärnkraft. Men genom vår unika kompetens inom materialteknologi kan vi bidra till teknologiskiften inom förnybar energi. Vi har satsat på forskning relaterat till bränsleceller i nästan tio år nu.

Sandvikforskaren Mats W Lundberg pekar på ett par faktorer som gör den tekniska utvecklingen extra intressant:

– Energilagring i vätgas är möjlig och kan möta ett ökat lagringsbehov av en ökad andel intermittenta energikällor.

– Bränslecellstekniken är skalbar och kan användas i allt från små vätgaspatroner som laddar datorer till stora, stationära anläggningar för kraftstationer och fastigheter.

I Japan sker nu en kraftsamling inför sommar-OS i Tokyo 2020 som kommer att lyfta fram ett modernt vätgassamhälle med transporter och även uppvärmning av OS-byn med hjälp av bränslecellsteknik.

– Sandviken håller faktiskt på att bli lite av det vätgassamhälle som det talas om i andra länder, även om energilagringen är begränsad till mellanlagring i vår industriella process ännu så länge. Jag saknar lite politiska visioner i Sverige. Det saknas fortfarande en nationell styrning som stöd för att vätgassamhällen ska växa fram, säger Mats W Lundberg.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.