Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så tog Hägglunds tag i industrins glömda energitjuv

Tryckluft är en dyr energiform som står för cirka 10 procent av industrins elförbrukning. Enkla effektiviseringsåtgärder blir snabbt en lönsam affär. På Hägglundsområdet i Örnsköldsvik har en översyn av tryckluftsanvändningen kapat energinotan rejält.

Uppdaterad: 2017-12-22 Publicerad: 2017-10-06

Text: Susanne Rosén Bild: Hägglundsområdet/ Stockholmsregionens Energikontor

Inom tillverkningsindustrin är blåsning med tryckluft vanligt för att bland annat kyla, rengöra, torka och styra komponenter. Tryckluften är kostsam och här finns en stor potential för energibesparing, något många företag inte är medvetna om.

Men det finns goda exempel. Ett av dem är Hägglundsområdet, ett av Örnsköldsviks mest anrika industriområden. Här huserar företag inom allt från fordonstillverkning och hydraulik till produktutveckling och måleri. Fastigheten är ganska stor, 60 000 kvadratmeter, varav tre fjärdedelar industriyta, berättar Magnus Lundberg, fastighetsförvaltare på Häggslundsfastigheter. Han har ansvar för tekniska installationer och drift på området, i det ligger att ha koll på energiförbrukningen.

Magnus Lundberg, fastighetsförvaltare på Hägglundsområdet.

–Vi har central produktion av all tryckluft som går till produktionen på området, precis som vi levererar energi, vatten och el. Mitt mål är att dra ner energin totalt sett för att nå våra energimål. Ganska tidigt började jag intressera mig för tryckluftsproduktionen som är en jätteviktig del i detta.

Sagt och gjort. I början av 2015 började Magnus Lundberg gå igenom tryckluftsanvändningen tillsammans med Ingersoll Rand, tillverkare av kompressorer och tryckluftsutrustning. En systemmätning av värme, elförbrukning och flöde gjordes. Den visade på troligt tryckluftsläckage, vilket föranledde en totalgenomgång av fastighetens installationer. Med hjälp av ultraljudsmikrofoner spårades läckorna. Därefter gjordes reparationer eller byte av slangar, kopplingar och munstycken där det läckte.

– Ytterligare en systemmätning gav oss kvitto på att det gått över förväntan, åtgärderna har haft en enorm effekt på produktionen av tryckluft. Det visade sig också att maskinparken var överdimensionerad. Enligt företagen som genomförde mätningarna var vi inte någon avart, utan speglade ett normalförhållande på tillverkande industri i Sverige.

Kompressorer i Hägglundsområdet.

I samband med installation av en ny mindre kompressor med värmeväxlare, kompletterades också de gamla maskinerna med möjlighet till värmeväxling.

– På så vis kan vi ta till vara på all spillenergi från tryckluftsproduktionen och återleda den in i fastigheten. Vi har nu tagit den här anläggningen i drift, och det har blivit fullträff i mål och helt rätt alltihop.

Läcksökningen med åtgärder gav en besparing av drygt 500 000 kWh elenergi per år. Magnus Lundberg räknar med och installation av värmeväxlarna ska möjliggöra ytterligare besparingar om 280 000 kWh värmeenergi per år.

– Tryckluft är bland det dyraste vi kan hantera i energiform, och tar vi inte vara på den här värmen så är det verkligen som att elda för kråkorna.

Erfarenhet och undersökningarvisar att det på kort tid går att minska användningen av tryckluft med 30–50 procent. Under hösten hålls kostnadsfria seminarier om effektivisering av tryckluft på flera orter.

Såväl industriföretag, miljöinspektörer som energikonsulter är välkomna, berättar Mia Simm på Stockholmsregionens Energikontor. Hon är projektledare för ett projekt finansierat av Energimyndigheten som just nu erbjuder små och medelstora företag ekonomiskt stöd till energikartläggning. Tillverkningsindustrin är en viktig målgrupp.

Mia Simm, projektledare på Stockholmsregionens Energikontor.

– Vi vill inspirera fler företag att se över sin tryckluftsanvändning. Tryckluft är ett dyrt medium och ett av de områden som har störst möjlighet till besparing, ofta med oerhört enkla åtgärder. Men det saknas kunskap. Utrustningen kan också låta rätt mycket, så arbetsmiljö och bullernivåer blir också bättre om man dimensionerar tekniken rätt.

På träffarna tänker man bland annat prata om optimering, läckagesökning och mätning som metoder för att effektivisera tryckluftssystemen.

För att se några av de kommande seminarierna som Energikontoren anordnar, se Energimyndighetens kalender.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.
Effektivisering

Ngenic utsett till Årets framtidsföretag

Utmärkelse
Energieffektiviseringsföretagen har utsett energiteknikföretaget Ngenic till Årets framtidsföretag för bland annat ”teknikkunskap, framåtanda och innovationslust”.

Senaste