Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så ska Sverige få mer biobränsle i flyget

Sveriges inrikesflyg ska bli fossilfritt på sikt. Därför får Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att stötta forskning och innovationer inom området. Bra initiativ, men det behövs mer för att marknaden ska omvandlas, menar några aktörer i branschen.

Uppdaterad: 2018-06-08 Publicerad: 2018-06-08

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten, B.Forenius/ Shutterstock

Sverige ska bli koldioxidneutralt till 2045, har riksdagen beslutat. Och i detta arbete krävs även att flyget ska bidra.

Idag står inrikesflyget för cirka tre procent av koldioxidutsläppen från transportsektorn. För att flyget ska kunna ställa om till hållbara biobränslen har Energimyndigheten fått 100 miljoner kronor som ska delas ut till forskning, utveckling och innovationskluster under perioden 2018–2020.

Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

– Vi är öppna för de flesta teknikspår, men när det gäller råvaror är det fokus på skogen. Det finns tekniska utmaningar inom detta område som vi behöver undersöka. Men det kan också handla om forskning kring till exempel marknadsmodeller, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

I dag har biobränslen så smått börja användas i inrikesflyget, men då handlar det främst om bränslen producerade från matoljor och fetter från USA. Även i Finland finns en liten produktion av flygbiobränslen. Men i Sverige saknas produktion trots omfattande skogsresurser och stor kompetens inom området.

– Det är jättebra att det satsas pengar inom detta område, men det är kanske inte forskning som behövs på kort sikt, säger Erik Furusjö, forskare på Luleå Tekniska universitet.

– Det finns relativt mogna tekniker med träråvara som behöver få demonstrationsstöd för att kunna utvecklas och kommersialiseras, och det behövs styrmedel som gör användningen av biobränslen lönsam.

Det är två teknikspår som Erik Furusjö syftar på: dels fermentering där man gör alkohol av biomassan som sedan förädlas till flygbränsle, dels förgasning av biomassa.
– När det gäller förgasning finns redan storskaliga försök inom biobränslen till vägtransporter. Man skulle kunna använda någon av dessa anläggningar, till exempel Gobigas i Göteborg eller LTU Green Fuels i Piteå, för att kunna konvertera syntesgasen till flygbränsle.

Fakta

Hållbara biobränslen

Energimyndigheten satsar 100 miljoner kronor för att främja hållbara biobränslen till flyg under 2018–2020. Av dessa ska 10 miljoner kronor gå till innovationskluster som samlar hela värdekedjan.

Sista ansökningsdag för utlysningen är den 3 september.

Läs mer och ansök här.

Redan idag har vissa flygaktörer påbörjat resan mot biobränsle. Inom branschen finns också en nyligen lanserad färdplan för att göra flyget fossilfritt. Ett av problemen idag är det höga priset på biobränsle – det kostar 3-8 gånger mer än konventionellt bränsle – vilket innebär stora utmaningar i denna hårt konkurrensutsatta bransch.

En av aktörerna som trots detta satsar på biobränslen är flygbolaget BRA som sedan 2017 erbjuder resenärer att klimatkompensera sin biljett för en extrakostnad.
– Om kunden lägger på 300 kronor tankar vi upp med motsvarande mängd biobränslen in i våra system, ungefär som med grön el. Det har tagits emot positivt. En procent av våra resenärer använder detta, vilket är över förväntningarna, säger Anna Soltorp, hållbarhetschef på BRA.

BRA köper in bränslet, som är tillverkat från frityrolja, från Kalifornien.
– Det är ju inte ultimat. Helst skulle vi vilja köpa bränslen som är producerade i Norden. Vi behöver skapa en efterfrågan, men vi i branschen klarar inte att göra det själva. Det är bra med det extra forskningsstödet som lanseras nu, men det behövs lite verkstad också. Utvecklingen behöver snabbas upp, konstaterar Anna Soltorp.

För att klara omvandlingen krävs insatser i hela värdekedjan – från bränsleproducenter till flygbolag. Ett sätt att öka takten är att inrätta innovationskluster, som ska samla aktörer från flera håll.
– Att stödja innovationskluster är ett nytt sätt att stärka omställningen. Tanken är att de tillsammans kan göra behovsanalyser och peka på vad som saknas idag och vad som behöver göras för att snabba på omställningen, säger Jonas Lindmark.

Även effektiva styrmedel är en nödvändig del för att klara målet om ett fossilfritt flyg, enligt de flesta branschbedömare. Sedan februari 2018 finns en utredning – ledd av förre miljöpartiledaren Maria Wetterstrand – som ska presentera förslag på effektiva styrmedel som kan stödja biobränslen inom flyget. Utredningen ska vara klar den 1 mars 2019.

Rekommenderat

Forskning

Trepartssamverkan ger bra gasturbiner

Samarbete
Ett stort samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Siemens i Finspång och Energimyndigheten främjar framgångsrikt forskning och utveckling kring högeffektiva gasturbiner. Idag är vätgaseldade gasturbiner från Finspång bäst i världen på låga utsläpp.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …