Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så påverkar AI energibranschen

Digitaliseringen omformar energimarknaden i grunden och skapar både möjligheter och utmaningar. Men hur ska energimarknadens aktörer hantera den snabba utvecklingen, till exempel inom artificiell intelligens? Det var en av huvudfrågorna på årets upplaga av konferensen Hub2017.

Uppdaterad: 2017-12-12 Publicerad: 2017-12-11

Text: Johan Wickström Bild: Bo Lundvang

Vilket är det viktigaste fokusområdet inom energisektorn under kommande år?

Drygt 480 deltagare på konferensen Hub2017 knappar in sina svar på sina mentometerappar i mobilen och de tre största orden i ordmolnet på skärmen vid scen utkristalliserar sig efter någon minut: hållbarhet, digitalisering och kompetens.

Tre ord som också utgör viktiga teman rakt igenom hela den välmatade konferensdagen på Steam Hotel – som för övrigt är ett gammalt kraftverk i grunden – i Västerås den 28 november.

Data är det nya guldet, den nya handelsvalutan.

Först ut på konferensen – som arrangeras av Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Västerås stad och Länsstyrelsen –  var Anna Felländer, seniorrådgivare på konsultbyrån BCG och tidigare chefsekonom på Swedbank. Hennes ämne var AI (artificiell intelligens) och hållbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar finns när disruptiv teknik bryter in i gamla system och marknader?

Klart är att AI håller på och formar om affärslogiken i en stor del av alla branscher. Tillverkningsindustri, finansmarknad, sjukvård och detaljhandel är bara några exempel på branscher där AI gör insteg, liksom givetvis alla typer av försäljning och kundkontakter över nätet (ditt Facebookflöde är bara ett exempel).

Genom AI minskar kostnaderna kraftigt för att göra bedömningar, förutsägelser och att hitta mönster i till exempel kundbeteenden. Allt mer går att automatisera med hjälp av algoritmer.

– Data är det nya guldet, den nya handelsvalutan. Genom AI kan företag både effektivisera processerna och personalisera sin kunderbjudanden. Och nu går vi in i en allt mognare fas. Skillnaden mellan dem som omfamnar eller inte omfamnar AI kommer öka, konstaterade Anna Felländer.

Fakta

Noterat – Sverige klarar omställningen enligt mentometern

Åhörarna på HUB fick svara på ett par frågor via mentometer. En av frågorna löd: Är det möjligt att skapa ett fossilfritt samhälle inom en generation? 152 svarade ja på frågan medan 40 svarade nej.

Även inom energiområdet handlar det om att AI kan göra förutsägelser, både om utbud och efterfrågan.

– Man kan till exempel göra bättre produktionsbedömningar genom väderförutsägelser, man kan göra underhåll innan fel har uppstått och kunderna kan byta elleverantör med automatik utifrån vissa priskriterier.

Samtidigt betonade Anna Felländer de etiska aspekterna av AI. Det här är inte en neutral teknologi utan AI styrs av de mål som människor har satt. Och de målen måste sättas med omsorg.

– Företagen måste ha en etisk och hållbar strategi kring AI, till exempel att koppla algoritmer till hållbarhet och jämställdhet. De företag som klarar detta kommer att vinna tillit och klara sig bättre på marknaden, sade Anna Felländer.

Digitaliseringen gick överlag som en röd tråd genom alla föredrag. Maher Cheboo, globalt ansvarig för digitaliseringslösningar på GE, berättade om företagets snabba utveckling under senare år med fokus på data.

– Vi har omvandlat oss som företag ett otal gånger. Det är nödvändigt för att överleva. Nu har vi investerat ett par miljarder dollar i utvecklingslab för att kunna ta tillvara innovationer och nya idéer.

 

Maher Cheboo, globalt ansvarig för digitaliseringslösningar på GE.

Nu fokuserar GE på flygindustrin, transportsektorn, hälsovård samt energiområdet, där man bland annat utvecklar styr- och kontrollsystem med data som grund.

– Av all data som samlas in idag analyseras bara 2 procent. Samtidigt ökar antalet smarta elmätare och sensorer hela tiden. 2020 räknar vi med att det finns 800 miljoner smarta elmätare. Det öppnar vägen för en mängd nya affärsmöjligheter för att till exempel skapa bättre lösningar för smarta hem.

Även ABB:s Chief Technology Officer Bazmi Husain lyfte fram den snabba utvecklingstakten och de disruptiva teknologier och trender som påverkar marknaden: batterier, digitalisering, AI, ändrade konsumtionsmönster, nya affärsmodeller och smarta elnät.

Han pekade också ut två lite motsatta trender i detta snabbt föränderliga landskap:

– Å ena sidan har vi länderna med snabbast utvecklingstakt, som Kina och Indien, där centraliserade och storskaliga förnybara lösningar växer snabbt. I länder med mycket energi växer däremot småskaliga distribuerade lösningar med mer mikroproduktion och nya former av lagring.

En spännande tid för ABB, menade Bazmi Husain, då transmissionsledningar – en av företagets kärnprodukter – kommer att ha en central roll som en förbindelse mellan de stora globala elsystemen, enligt hans analys.

Northvolts vd Peter Carlsson.

Batterifabriken Northvolts vd Peter Carlsson var också på plats för att prata mer hur företagets omfattande fabrikssatsning utvecklas.

Första delen är en pilotlina i Västerås där detaljplaneringen är i full gång inför den planerade starten 2019:

– Efterfrågan på batterikapacitet kommer öka från 5 GWh 2015 till 217 GWh 2025. Elektrifieringen sker överallt och det kommer kräva omfattande investeringar i hela försörjningskedjan, konstaterade Peter Carlsson.

Av all data som samlas in idag analyseras bara 2 procent.

Den stora fabriken ska byggas i Skellefteå och ska stå klar 2023 om planerna går i lås. Anläggningen ska skapa uppemot 2 500 jobb i Skellefteå.

Men var ska personalen komma ifrån? Finns verkligen rätt kompetens på plats? Det var också en nyckelfråga i debatten efter där företrädare från både Västerås och Skellefteå deltog.

– Det är en fråga som vi fokuserar väldigt mycket på och som är avgörande för vår framgång. Vi kommer att samarbeta tätt med kommunerna för att klara av denna utmaning, sa Peter Carlsson.

Konferensens moderator Jan Wifstrand intervjuar närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

På eftermiddagen fick deltagarna välja mellan fem olika seminarier, bland annat om nya finansieringsmodeller och digitalisering. Samt Energimyndighetens seminarium Flyga med drakar där ledande industribolag som Vattenfall och ABB fick pitcha sina utmaningar inför startupföretag och entreprenörer. Ett mycket lyckat grepp (som Energivärlden återkommer om).

Fakta

Noterat från HUB2017 – Från ELO till depprock

För att hålla igång åhörarna på Hub2017 så att de inte tröttnade eller nickade till spelades rejält hög musik mellan varje föredrag med 70-talsbandet Electric Light Orchestra. Alla låtar skulle ha bäring på talarens ämne. Men innan innovationsminister Mikael Damberg klev på blev det ett helt annat låtval med fokus på ministerns preferenser: en lugn och sorgmodig 90-talsballad av Peter LeMarc. ”Jag älskar depprock”, sade Mikael Damberg med ett skratt .

Därefter rundades konferensdagen av med bland andra Vattenfalls vd Magnus Hall som berättade om sin syn på framtiden där kundfokus, hållbarhet, elektrifiering och en blandning av centraliserade och decentraliserade energisystem var några av huvudkomponenterna. Årets kraftkvinna Pia Brantgärde Linder från ABB lyfte fram vikten av att bredda kompetens med fler kvinnor i branschen. Och avslutningsvis äntrade närings- och innovationsminister Mikael Damberg scenen och lyfte fram energiområdets betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.

– Energipolitiska frågor är en viktig del av nästan alla näringspolitiska frågor och här ligger Sverige väldigt bra till, sa Mikael Damberg.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.