Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan utsläppen från batteriproduktionen minska

Förnybar el i produktionsprocessen och bättre koll på återvinningen. De är två faktorer som kan minska koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-05-31

Text: Ola Westberg Bild: Shutterstock

En stor del av utsläppen från batteriers livscykel kommer från själva batteriproduktionen.  För att öka kunskapen kring LCA-frågor (LCA = livscykelanalys) och vilka koldioxidutsläpp dagens fordonsbatteriproduktion medför har Energimyndigheten och Trafikverket låtit IVL, Svenska Miljöinstitutet, utreda flera olika frågeställningar inom området. En av frågorna handlade om i vilken mån utsläppen påverkas när litiium-jonbatterierna både blir större och massproduceras i större skala.

– Om elfordons räckvidd ska ökas genom att fordonen får större batterier måste växthusgasutsläppen från batteritillverkning minskas och bättre återvinning införas säger Peter Kasche, handläggare på enheten för Hållbar transport på Energimyndigheten.

I studien konstateras också att:

  • Koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier motsvarar cirka 150 till 200 kilo CO2-ekvivalenter per kWh.
  • Själva batterifabriken står för cirka 50 procent av dessa utsläpp och att det finns en stor potential att minska detta genom att använda förnybar el i fabriken. Själva gruvbrytningen av batteriernas råvaror står inte för mer än 10 till 20 procent av utsläppen.
  • Det är bäst ekonomi i att återvinna metallerna nickel, koppar och nickel ur batterierna. Kvaliteten på de återvunna metallerna är dock inte så bra att de kan användas till nya batterier utan de går istället till andra mindre krävande tillämpningar.

Den aktuella studien är ett första steg i att öka kunskapen om livscykelfrågor kring batterier och fordonsproduktion. Nästa steg är att via en arbetsgrupp inom Swedish Life Cycle Center gå vidare och stärka kunskapen inom området.

– Detta är en nödvändighet för att kunna prioritera rätt både vad gäller forskningsfrågor och framtida styrmedel inom fordonsområdet, säger Peter Kasche.

Rekommenderat

Forskning

Verktyg gör det möjligt att planera hållbarhet

Hållbarhetsverktyg
Att nya bostadsområden påverkar miljön är självklart, men hur och var de byggs gör skillnad. För att få bättre klarhet utvecklar Göteborgsregionen nu ett hållbarhetsverktyg.
Forskning

Högaktuell konferens om energirelaterad transportforskning

Transportforskning
Måndagen den 11 mars är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens nationella konferens Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg den 1-2 april. – Vi väntar närmare 300 besökare. Årets upplaga är högaktuell med ...
Transport

Svensk-franska synergier till grön batteriproduktion

Gröna batterier
För att klara omställningen i transportsektorn krävs det gröna batterier. Här kan Europa gå i täten med Sverige i framkant. Batteriproduktion är också en av delarna i det svensk-franska samarbetet för innovation ...
Transport

Podtaxin siktar in sig på företags-marknaden

Elmopeder
Uppstickaren i Stockholms taxivärld – Bzzt – med sina trehjuliga små podar i Stockholm city utvecklar sin verksamhet under hösten. Nu satsar Bzzt på att få fler företag på kundlistan.
Transport

Nu rullar eldrivna ledbussar i Göteborg

Electricity
Nu växlar projektet ElectriCity i Göteborg upp ytterligare en växel. Från och med den 25 juni kommer två nya ledbussar att testas på en del av linje 16.
Transport

Europa kraftsamlar för att ta täten i batteriracet

Batterier
Europa ska ta täten i den globala batteriproduktionen. Nu samordnar industrier runt om i EU sina insatser genom hela värdekedjan – från gruva till återvinning. I potten: en årlig marknad på 250 ...

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.