Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan utsläppen från batteriproduktionen minska

Förnybar el i produktionsprocessen och bättre koll på återvinningen. De är två faktorer som kan minska koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-05-31

Text: Ola Westberg Bild: Shutterstock

En stor del av utsläppen från batteriers livscykel kommer från själva batteriproduktionen.  För att öka kunskapen kring LCA-frågor (LCA = livscykelanalys) och vilka koldioxidutsläpp dagens fordonsbatteriproduktion medför har Energimyndigheten och Trafikverket låtit IVL, Svenska Miljöinstitutet, utreda flera olika frågeställningar inom området. En av frågorna handlade om i vilken mån utsläppen påverkas när litiium-jonbatterierna både blir större och massproduceras i större skala.

– Om elfordons räckvidd ska ökas genom att fordonen får större batterier måste växthusgasutsläppen från batteritillverkning minskas och bättre återvinning införas säger Peter Kasche, handläggare på enheten för Hållbar transport på Energimyndigheten.

I studien konstateras också att:

  • Koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier motsvarar cirka 150 till 200 kilo CO2-ekvivalenter per kWh.
  • Själva batterifabriken står för cirka 50 procent av dessa utsläpp och att det finns en stor potential att minska detta genom att använda förnybar el i fabriken. Själva gruvbrytningen av batteriernas råvaror står inte för mer än 10 till 20 procent av utsläppen.
  • Det är bäst ekonomi i att återvinna metallerna nickel, koppar och nickel ur batterierna. Kvaliteten på de återvunna metallerna är dock inte så bra att de kan användas till nya batterier utan de går istället till andra mindre krävande tillämpningar.

Den aktuella studien är ett första steg i att öka kunskapen om livscykelfrågor kring batterier och fordonsproduktion. Nästa steg är att via en arbetsgrupp inom Swedish Life Cycle Center gå vidare och stärka kunskapen inom området.

– Detta är en nödvändighet för att kunna prioritera rätt både vad gäller forskningsfrågor och framtida styrmedel inom fordonsområdet, säger Peter Kasche.

Rekommenderat

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport
2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.
Transport

Stor potential att minska utsläpp med elvägar

Transport
Elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid ...
Transport

Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Förnybart
Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras.
Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas
Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.
Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...
Transport

”Det är som att vara med i Truman Show”

Fordonsforskning
Hans Eric Melin från Circular Energy Storage hävdar att forskningen om återvinning av litiumjonbatterier har kommit betydligt längre i övriga världen än vad som förmedlas i Sverige och resten av Europa.
Transport

Smarta takluftriktaren ska sänka lastbilsutsläppen

Transport
Linköpingsföretaget Rumblestrip vill göra transportbranschen – och samhället – en tjänst. Deras intelligenta takluftriktare skulle kunna leda till stora bränslebesparingar – och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.