Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan utsläppen från batteriproduktionen minska

Förnybar el i produktionsprocessen och bättre koll på återvinningen. De är två faktorer som kan minska koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-05-31

Text: Ola Westberg Bild: Shutterstock

En stor del av utsläppen från batteriers livscykel kommer från själva batteriproduktionen.  För att öka kunskapen kring LCA-frågor (LCA = livscykelanalys) och vilka koldioxidutsläpp dagens fordonsbatteriproduktion medför har Energimyndigheten och Trafikverket låtit IVL, Svenska Miljöinstitutet, utreda flera olika frågeställningar inom området. En av frågorna handlade om i vilken mån utsläppen påverkas när litiium-jonbatterierna både blir större och massproduceras i större skala.

– Om elfordons räckvidd ska ökas genom att fordonen får större batterier måste växthusgasutsläppen från batteritillverkning minskas och bättre återvinning införas säger Peter Kasche, handläggare på enheten för Hållbar transport på Energimyndigheten.

I studien konstateras också att:

  • Koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier motsvarar cirka 150 till 200 kilo CO2-ekvivalenter per kWh.
  • Själva batterifabriken står för cirka 50 procent av dessa utsläpp och att det finns en stor potential att minska detta genom att använda förnybar el i fabriken. Själva gruvbrytningen av batteriernas råvaror står inte för mer än 10 till 20 procent av utsläppen.
  • Det är bäst ekonomi i att återvinna metallerna nickel, koppar och nickel ur batterierna. Kvaliteten på de återvunna metallerna är dock inte så bra att de kan användas till nya batterier utan de går istället till andra mindre krävande tillämpningar.

Den aktuella studien är ett första steg i att öka kunskapen om livscykelfrågor kring batterier och fordonsproduktion. Nästa steg är att via en arbetsgrupp inom Swedish Life Cycle Center gå vidare och stärka kunskapen inom området.

– Detta är en nödvändighet för att kunna prioritera rätt både vad gäller forskningsfrågor och framtida styrmedel inom fordonsområdet, säger Peter Kasche.

Rekommenderat

Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...

Senaste

Effektivisering

Ngenic utsett till Årets framtidsföretag

Utmärkelse

Energieffektiviseringsföretagen har utsett energiteknikföretaget Ngenic till Årets framtidsföretag för bland annat ”teknikkunskap, framåtanda och innovationslust”.