Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så kan elkonsumenterna engageras i energifrågor

Konsumenter som börjar producera egen el, så kallade prosumenter, blir betydligt mer energimedvetna. Men det måste bli enklare att installera egen el, anser Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring.

Uppdaterad: 2017-12-22 Publicerad: 2017-03-13

Text: David Grossman Bild: Soltech Energy

Politiker och myndigheter kan ha visioner och planer för hur samhället ska ställas om till en mer klimatvänlig energianvändning, men får man inte med konsumenterna på tåget kan de goda intentionerna gå om intet.

Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet, har under många år forskat i hur elkonsumenter resonerar och hur samspelet fungerar mellan de olika parterna på marknaden.

– Om det finns en lärdom att dra, och som jag ofta poängterar, är det att man inte kan betrakta konsumenter som en homogen grupp där vi kan förvänta sig att alla har samma incitament, samma ideologi och samma kunskap, säger Jenny Palm.

Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet
Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet

Hon tycker att såväl debatten som agerandet från dem som styr tenderar att komma från ett von oben-perspektiv.

– Man utgår från att alla vill ha förnybar energi, och de som inte väljer ”rätt” blir dumförklarade istället för att lyssna på varför folk fortsätter att göra andra val.

Hon säger att många elabonnenter som inte kryssar för så kallad ren el (sol- och vindproducerad) inte gör det för att man struntar i miljön, utan för att de anser att all el som produceras i Sverige är ren. En stor del av den svenska befolkningen vill behålla kärnkraften, poängterar Jenny Palm, och det måste man förhålla sig till.

– Vi måste mer fundera över hur man skapar energisystem som svarar mot medborgarnas önskemål.

En konsumentgrupp som hon och forskarna på Linköpings universitet specialstuderat vid två tillfällen är de som väljer att installera egen solenergi, så kallade prosumenter. Första studien är från 2007 då de första pionjärerna inspirerade av ETC-redaktören Johan Ehrenberg skaffade anläggningar. Den andra studien är forskarna mitt uppe i just nu. Rapporten ska vara klar den 31 december 2017.

– Om det var nästan enbart miljöskäl som drev de första så kallade early adopters är det nu även ekonomiska motiv som kommit in mer i bilden. Men även dagens solcellsentusiaster är miljömedvetna, påpekar Jenny Palm.

Den typiske kunden är mellan 31 och 81 med en medelålder på 52 år, bor i eget hus, är teknikintresserad och inte helt oväntat en man.

– Till våra studier har vi problem med att hitta kvinnor. Vi har intervjuat 43 personer och bara tre är kvinnor. När vi vill ställa frågor puffar kvinnorna fram männen som får svara, trots att de kan mycket själva.

Man utgår från att alla vill ha förnybar energi, och de som inte väljer ´rätt´ blir dumförklarade.

Tydligt i studierna är att de som väljer att satsa på solel har en stark drivkraft. Man tycker det är spännande med ny teknik, vissa ser fram emot att vara självförsörjande på el och andra gör det för att hitta en gemenskap i en förening eller i ett kollektiv.

– Den starka drivkraften är nog en förutsättning för att genomföra dessa projekt eftersom det fortfarande krävs rätt mycket av konsumenterna. Det är krångligt att söka bidrag och hantera gröna elcertifikat. Det är ju inte ens säkert att man får bidrag, säger Jenny Palm.

Hon möter också konsumenter som är förvirrade av offerterna från installationsföretagen.

– Jag har ofta påpekat att det är helt knäppt att branschen skickar ut offerter som inte är helt jämförbara, det är mycket äpplen och päron. Där har Energimyndigheten en uppgift att bringa reda och bygga en tjänst med jämförelser på sin hemsida.

Enligt Jenny Palm får gruppen som installerat solceller ett förändrat energibeteende även när det gäller hur de ser på sin användning.

– När vi först frågar säger de att allt är som vanligt, men efter en stund så inser man att de har blivit mycket mer medvetna om vad apparaterna i hemmet förbrukar och förstått var eltjuvarna finns. Många prosumenter kollar även produktionen varje dag. De är ofta mer intresserade av vad anläggningen producerar än hushållets förbrukning, konstaterar Jenny Palm.

Vill man, tillägger hon, på allvar få folk att tänka förbrukning i vardagen måste den synliggöras bättre.

– Kan du i realtid följa din förbrukning i kronor och ören när du lagar mat eller tvättar kan det påverka ditt beteende, det är inte många som specialstuderar siffrorna som kommer från ett elbolag i slutet av året.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.