Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.

Uppdaterad: 2018-10-17 Publicerad: 2018-10-12

Text: Malin Larshammar Bild:  Witte Industrier, Nixon Johansen Cáceres

Från fastighetsbolag till industriföretag. Runt om i Sverige finns runt 300 små och medelstora företag som deltar i någon av Energimyndighetens 36 nätverk för energieffektivisering.

Jesper Andersson, nätverkskoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götaland och nätverksledare.

Nätverken, som samordnas av antingen regionala energikontor eller länsstyrelserna, hjälper små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning Varje nätverk leds av en nätverkskoordinator och har en energiexpert kopplad till sig som ger stöd och råd.

– Vi startade rekryteringen av företag 2016 och delade sedan in dem utifrån bransch. Våra nätverk består idag av sex till tio företag vardera, säger Jesper Andersson som arbetar som nätverkskoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götaland och just nu leder två nätverk tillsammans med en kollega.

Som nätverkskoordinator är han kontaktytan mellan företagen, Energimyndigheten och energiexperterna. Nätverken träffas ett flertal gånger per år för att utbyta erfarenheter.

– Jag upplever att det är väldigt givande att företagen får träffa varandra. Att möta likvärdiga företag med samma frågeställningar och problem ger mycket inspiration och idéer.

Martin Lööf, underhållschef på Witte Industrier, deltar i ett av nätverken och håller med om att träffarna ger mycket.

– Nätverksträffarna är väldigt bra för att se hur andra har löst liknande problem, säger Martin Lööf.

Martin Lööf, underhållschef på Witte Industrier.

Han berättar att företaget valde att gå med i energieffektiviseringsnätverket för att få den knuff de behövde.

– Vi hade tidigare gjort en energikartläggning men visste inte riktigt hur vi skulle ta det vidare. Därför kände vi att vi behövde konkreta råd.

Genom stöd från nätverkskoordinatorn och en energiexpert så har företaget bland annat bytt till ett friskvårdsaggregat med återvinning, sänkt fjärrvärmebehovet med 100 MWh per år och justerat driftstiderna på ventilationen så att de stämmer med arbetstiderna.

– Sedan kollar vi såklart på mindre saker också. Som att inte ha lampor som lyser i onödan och liknande. För oss blev nätverket en riktig ögonöppnare. Att få en expert utifrån som granskar ens verksamhet med nya ögon är verkligen guld värt.

Nätverksarbetet är indelat i fyra olika faser och löper under fyra år – inledande fas, kartläggningsfas, nätverksfas och utvärderingsfas.

– De två nätverken jag är med och koordinerar befinner sig just nu i nätverksfasen. Nu har vi jobbat ihop i två år och alla känner varandra bra. I början hade vi färdiga teman på träffarna men nu frågar jag företagen vad de önskar prata om. Det är viktigt att de själva får styra och diskutera ämnen som berör dem, säger Jesper Andersson.

Fakta

Så här funkar nätverken för energieffektivisering

  • Genom energieffektiviseringsnätverken får små och medelstora företag (med en energianvändning över 1 GWh/år) hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen.
  • En nätverkskoordinator leder nätverket och en energiexpert ger stöd och råd. Varje nätverk arrangerar ett flertal träffar per år.
  • Nätverken startade under 2016 och ska pågå i fyra år. Målet är att effektivisera företagens energianvändning med i genomsnitt 15 procent under projektperioden.
  • Mer om nätverken på: energimyndigheten.se/smf

Han menar att det är viktigt att utgå ifrån de olika branscherna och se till just deras behov.

– Jag koordinerar ett nätverk med fastighetsbolag och ett med industribolag och inriktningarna blir något olika då man har olika förutsättningar. Fastighetsbolagen verkar till exempel i en bransch med längre tidshorisont och kan därför jobba lite mer långsiktigt än vad industribolagen kan.

Vilka åtgärder brukar företaget genomföra efter coachningen?

– Det kan handla om allt från att byta ut gamla lysrör och ställa in ventilation till att se över företagets värmeanvändning eller konvertera från olja till fjärrvärme, förklarar Jesper Andersson.

Adam Krantz från Aktea arbetar som energiexpert i nätverket med fastighetsbolag och ger företagen stöd och råd.

– Jag har hjälpt till med energikartläggningar av deras fastigheter vilket lagt grunden till handlingsplaner med åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Tillsammans med koordinatorn är jag delaktig under nätverksträffarna.

Det är väldigt bra att se hur andra företag har löst liknande problem.

Han tycker att engagemanget är stort bland de anslutna företagen och att känslan är att alla vill uppnå ett gott resultat.

– Det märks att företagen vill arbeta med energifrågor. Vissa företag har sagt att de nu tänker på energi i alla beslut, vilket känns extremt roligt och givande.

Men trots att viljan är stor så finns det utmaningar. Adam Krantz tycker det märks av att vi är inne i en högkonjunktur vilket medför att många företag har mycket att göra.

– Engagemanget är högt men tidsbristen sätter ibland käppar i hjulet för många företag. Energieffektivisering kommer inte alltid högst upp på listan.

Martin Lööf på Witte Industrier håller med:

– Vi har ett extremt högt tryck just nu och ibland prioriteras energieffektiviseringsfrågorna ner. Det är synd att det är så men vi måste ju prioritera vår affär. Men vi gör så mycket vi bara hinner och är tacksamma över att vara en del av nätverket.

Rekommenderat

Effektivisering

Här är årets nyheter inom energiområdet

Energiomställningen
Bidrag till elcyklar och ladda hemma-stöd är några av nyheterna på energiområdet inför 2018. Här är fyra områden där det blir mer pengar att hämta för den som investerar grönt.
Effektivisering

Industrins tuffa väg till nollutsläpp

Nollutsläpp
Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå målet om noll i nettoutsläpp till 2045 krävs långsiktiga styrmedel och nya tekniska lösningar, till exempel att använda ...
Effektivisering

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Energimyndigheten
Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har han tackat ja till ett förlängt förordnande ...
Effektivisering

Så tog Hägglunds tag i industrins glömda energitjuv

Tryckluft
Tryckluft är en dyr energiform som står för cirka 10 procent av industrins elförbrukning. Enkla effektiviseringsåtgärder blir snabbt en lönsam affär. På Hägglundsområdet i Örnsköldsvik har en översyn av tryckluftsanvändningen kapat energinotan ...
Effektivisering

Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

Effektivisering
Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. Hos Svenska kraftnät har ett omfattande arbete skett med att kartlägga energianvändningen i anläggningarna från norr till söder. Resultatet blev också ...
Effektivisering

Så har Gröna Lund halverat belysnings–kostnaderna

Belysning
Gröna Lund har bytt drygt 13 000 lampor och halverat kostnaderna för sin belysning. Nu återstår några tusen lampor innan all belysning är energieffektiv. För att fira att Belysningsutmaningen fyller ett år ...
Effektivisering

Cykelfabriken växlar upp energiarbetet

Energikartläggning
Energislöseri och ineffektiv uppvärmning. Genom energikartläggningen kunde det småländska cykelföretaget Skeppshult hitta en rad energitjuvar och optimera produktionen.
Effektivisering

Nu tar smarta fönster steget ut på marknaden

Cleantech
Innovationer och ny teknik är en förutsättning för att klara energiomställningen. Därför stöttar Energimyndigheten unga cleantechföretag i deras väg ut på marknaden. Ett exempel är ChromoGenics som tillverkar energismarta fönster. I mars ...

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.