Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.

Uppdaterad: 2018-10-17 Publicerad: 2018-10-12

Text: Malin Larshammar Bild:  Witte Industrier, Nixon Johansen Cáceres

Från fastighetsbolag till industriföretag. Runt om i Sverige finns runt 300 små och medelstora företag som deltar i någon av Energimyndighetens 36 nätverk för energieffektivisering.

Jesper Andersson, nätverkskoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götaland och nätverksledare.

Nätverken, som samordnas av antingen regionala energikontor eller länsstyrelserna, hjälper små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning Varje nätverk leds av en nätverkskoordinator och har en energiexpert kopplad till sig som ger stöd och råd.

– Vi startade rekryteringen av företag 2016 och delade sedan in dem utifrån bransch. Våra nätverk består idag av sex till tio företag vardera, säger Jesper Andersson som arbetar som nätverkskoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götaland och just nu leder två nätverk tillsammans med en kollega.

Som nätverkskoordinator är han kontaktytan mellan företagen, Energimyndigheten och energiexperterna. Nätverken träffas ett flertal gånger per år för att utbyta erfarenheter.

– Jag upplever att det är väldigt givande att företagen får träffa varandra. Att möta likvärdiga företag med samma frågeställningar och problem ger mycket inspiration och idéer.

Martin Lööf, underhållschef på Witte Industrier, deltar i ett av nätverken och håller med om att träffarna ger mycket.

– Nätverksträffarna är väldigt bra för att se hur andra har löst liknande problem, säger Martin Lööf.

Martin Lööf, underhållschef på Witte Industrier.

Han berättar att företaget valde att gå med i energieffektiviseringsnätverket för att få den knuff de behövde.

– Vi hade tidigare gjort en energikartläggning men visste inte riktigt hur vi skulle ta det vidare. Därför kände vi att vi behövde konkreta råd.

Genom stöd från nätverkskoordinatorn och en energiexpert så har företaget bland annat bytt till ett friskvårdsaggregat med återvinning, sänkt fjärrvärmebehovet med 100 MWh per år och justerat driftstiderna på ventilationen så att de stämmer med arbetstiderna.

– Sedan kollar vi såklart på mindre saker också. Som att inte ha lampor som lyser i onödan och liknande. För oss blev nätverket en riktig ögonöppnare. Att få en expert utifrån som granskar ens verksamhet med nya ögon är verkligen guld värt.

Nätverksarbetet är indelat i fyra olika faser och löper under fyra år – inledande fas, kartläggningsfas, nätverksfas och utvärderingsfas.

– De två nätverken jag är med och koordinerar befinner sig just nu i nätverksfasen. Nu har vi jobbat ihop i två år och alla känner varandra bra. I början hade vi färdiga teman på träffarna men nu frågar jag företagen vad de önskar prata om. Det är viktigt att de själva får styra och diskutera ämnen som berör dem, säger Jesper Andersson.

Fakta

Så här funkar nätverken för energieffektivisering

  • Genom energieffektiviseringsnätverken får små och medelstora företag (med en energianvändning över 1 GWh/år) hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen.
  • En nätverkskoordinator leder nätverket och en energiexpert ger stöd och råd. Varje nätverk arrangerar ett flertal träffar per år.
  • Nätverken startade under 2016 och ska pågå i fyra år. Målet är att effektivisera företagens energianvändning med i genomsnitt 15 procent under projektperioden.
  • Mer om nätverken på: energimyndigheten.se/smf

Han menar att det är viktigt att utgå ifrån de olika branscherna och se till just deras behov.

– Jag koordinerar ett nätverk med fastighetsbolag och ett med industribolag och inriktningarna blir något olika då man har olika förutsättningar. Fastighetsbolagen verkar till exempel i en bransch med längre tidshorisont och kan därför jobba lite mer långsiktigt än vad industribolagen kan.

Vilka åtgärder brukar företaget genomföra efter coachningen?

– Det kan handla om allt från att byta ut gamla lysrör och ställa in ventilation till att se över företagets värmeanvändning eller konvertera från olja till fjärrvärme, förklarar Jesper Andersson.

Adam Krantz från Aktea arbetar som energiexpert i nätverket med fastighetsbolag och ger företagen stöd och råd.

– Jag har hjälpt till med energikartläggningar av deras fastigheter vilket lagt grunden till handlingsplaner med åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Tillsammans med koordinatorn är jag delaktig under nätverksträffarna.

Det är väldigt bra att se hur andra företag har löst liknande problem.

Han tycker att engagemanget är stort bland de anslutna företagen och att känslan är att alla vill uppnå ett gott resultat.

– Det märks att företagen vill arbeta med energifrågor. Vissa företag har sagt att de nu tänker på energi i alla beslut, vilket känns extremt roligt och givande.

Men trots att viljan är stor så finns det utmaningar. Adam Krantz tycker det märks av att vi är inne i en högkonjunktur vilket medför att många företag har mycket att göra.

– Engagemanget är högt men tidsbristen sätter ibland käppar i hjulet för många företag. Energieffektivisering kommer inte alltid högst upp på listan.

Martin Lööf på Witte Industrier håller med:

– Vi har ett extremt högt tryck just nu och ibland prioriteras energieffektiviseringsfrågorna ner. Det är synd att det är så men vi måste ju prioritera vår affär. Men vi gör så mycket vi bara hinner och är tacksamma över att vara en del av nätverket.

Rekommenderat

Effektivisering

Fasadlösning med många miljövinster

Renovering
Isolera fastigheten och bygg samtidigt in ett nytt effektivt ventilationssystem i fasaden – utan att störa hyresgästerna. Eskilstunaföretaget Smartfronts koncept kan minska energianvändningen med runt 60 procent. Men branschen är lite trög ...
Effektivisering

Den långa vägen till smartare energianvändning

Energimyndigheten 20 år
Teknikutveckling, högre verkningsgrad och mer nytta för varje kilowattimme. Att arbeta med energieffektivisering är lönsamt på många sätt för både företag och kommuner. Det har också varit en grundbult i Energimyndighetens arbete ...
Effektivisering

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Fastigheter
Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ...
Effektivisering

Därför blir vi hela tiden mer energieffektiva

Testlab
Från Led-lampor till värmepumpar. Det mesta kontrolleras på Testlab – Energimyndighetens nav i arbetet med energieffektivisering. Anita Aspegren tar oss med på en rundtur i labbet och förklarar varför effektivisering är en ...
Effektivisering

Stora möjligheter att spara energi i gamla hus

Bygg
Att effektivisera äldre fastigheter är en balansgång då kulturvärden ibland står på spel. Nu är kunskaperna högre inom detta område och potentialen är stor. Bland annat tack vare forskningsprogrammet Spara och bevara, ...
Effektivisering

Nu får servrar i datahallar energikrav

Ekodesign
Från och med i mars 2020 blir det nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter. De nya ekodesignkraven ställer också krav på resurseffektivitet så att det ska kunna gå att återanvända eller återvinna ...
Effektivisering

Den tysta revolutionen på energimarknaden

Energimyndigheten 20 år
Koldioxidskatt, elcertifikat och energimärkning. Energimarknaden kryllar av mer eller mindre synliga styrmedel som syftar till att påverka producenter och konsumenter. De har varit nödvändiga verktyg för att klara energiomställningen. Men vilken roll ...
Effektivisering

Smartare kretslopp kapade energinotan på Dalby gård

Lantbruk
Smartare logistik och effektivare kretslopp kapade energinotan på Dalby Ekologiska gård. Den ekologiska mjölkgården minskade energianvändningen med 17 procent trots att man ökade antalet kor betydligt.
Effektivisering

Munstycket som minskar vattenanvändningen med 98 procent

Vattenförbrukning
Genom att omvandla vattenstrålar till vattendimma kan det svenska cleantechföretaget Altered kapa vattenanvändningen i vanliga kranar med 98 procent. Efter att ha vunnit tävlingen Nordic Cleantech Open i våras vänder företaget nu ...

Senaste