Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Så blir energiåret 2019

Vilka blir årets huvudfrågor för energibranschen? Energivärlden presenterar de trender, lagändringar och tekniksprång som kommer att definiera 2019.

Uppdaterad: 2019-02-08 Publicerad: 2019-02-07

Text: Jakob Svärd Bild: iMostPhoto13

Energisektorn befinner sig i snabb förändring. De senaste åren har priset på förnybar energi sjunkit kraftigt, blockchain-teknologi har förvandlat smarta hem till autonoma aktörer som handlar el i realtid och det förändrade omvärldsläget har skärpt kraven på informationssäkerhet. Energiåret 2019 ser inte ut att bli något undantag. En fråga som spås göra ett stort avtryck rör den energiunion som Europeiska rådet föreslagit i syfte att stärka elmarknadens konkurrenskraft och engagemang i kampen mot klimatförändringar. Under hösten 2018 träffades en preliminär överenskommelse om EU:s nya elmarknadsregler. I år kommer vi att få veta hur de ska tillämpas i praktiken.

– Målen är satta och de stora dragen finns på plats, nu ska reglerna provas i verkligheten. Det ska bli intressant att följa eftersom det kommer att föra med sig nya administrativa krav både på Sverige som medlemsstat och på energibranschen i stort, säger Gustav Ebenå, chef på Energimyndighetens avdelning för styrmedel och tillsyn.

För att vi ska kunna nå våra klimat- och energipolitiska mål kommer mycket av lösningarna hittas i kopplingar mellan olika sektorer. Det industriella initiativet HYBRIT, som Energimyndigheten är med och finansierar, är ett bra exempel på det. Genom det initiativ som SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit för att hitta lösningar för en vätgasbaserad, fossilfri, järn- och stålproduktion kan en framgångsrik implementering av tekniken inte bara minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent, utan också bidra till att balansera och göra elnäten mer robusta.

Det är ett spännande initiativ som ger goda möjligheter att balansera elnätet.

– Det är ett spännande initiativ. Pilotanläggningen i Luleå kommer att börja byggas i år. Det intressanta här är att tekniken inte bara har potential att minska processrelaterade utsläpp för stålindustrin. Här finns även sektorskopplingar till kraftsystemet. Den här tekniken kan, förutom fossilfri stålproduktion, erbjuda energilagring. Det innebär att man får goda möjligheter att balansera elnätet. Det i takt med att vi ökar andelen förnybara energikällor, säger Rémy Kolessar, chef på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Ett annat projekt som har potential att bli avgörande för att vi ska lyckas med omställningen till ett elektrifierat samhälle rör en annan typ av energilagring.

– Batteritillverkaren Northvolt har planer på en storskalig gigafactory i Sverige. Vi är med och finansierar en pilotanläggning som just nu håller på att uppföras i Västerås. Om projektet lyckas kan det bidra till både omställningen av transportsektorn och utveckling av svenskt näringsliv, säger Rémy Kolessar.

Datum att hålla koll på

Det kan vara utmanande att hänga med i allt som händer i den svenska energibranschen. Kalendariet nedan ger dig en uppfattning om vad som händer under året.

Höjd energiskatt
I år höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kilowattimme. Det motsvarar ungefär 320 kronor per år för en villaägare med en elanvändning på cirka 20 000 kilowattimmar per år, eller 50 kronor per år för någon som bor i en lägenhet.
När? Från och med 1 januari.

NEPP:s halvtidskonferens 2019
Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP, är en omfattande forskningssatsning som sker på uppdrag av både bransch och myndigheter. Fokus ligger på omställningen av energisystemen. Här presenteras halvtidsresultaten under en konferens i Stockholm.
När? 13 mars.

Energi 2019
Energiföretagen Sveriges konferens Energi 2019 sker i Stockholm i direkt anslutning till deras årsstämma och har i år fått temat ”Flexibilitet för en säker framtid”.
När? 21–22 mars.

Förnybart elsystem på Gotland
För snart tre år sedan gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland – och i förlängningen resten av Sverige – kan få ett helt förnybart energisystem. Efter avslutad förstudie har man gått vidare med ett pilotprojekt. Snart presenteras resultaten.
När? Mars.

Fjärrvärmedagarna 2019
Temat för konferensen är ”Fjärrvärme för effekt och klimat”.
När? 10–11 april.

Power Circle Summit
Under konferensen i Göteborg anordnar Energimyndigheten den populära tävlingen Innovationsracet, där fem finalister tävlar om ett förstapris på 100 000 kronor, ett andrapris på 50 000 kronor och ett tredjepris på 25 000 kronor. Nytt för i år är Kommersialiseringspriset. Anmälan stänger 11 februari.
När? 6–7 maj.

Elnätsdagarna 2019
Elnätsdagarna är en konferens i Stockholm som vänder sig till alla som vill följa utvecklingen inom elnätsbranschen.
När? 13–14 november.

Rekommenderat

Tidslinje

Kolla in händelserna i energivärlden – år för år

Energimyndigheten 20 år
Under de senaste decennierna har energimarknaden successivt ställts om för att minska klimatutsläppen. Men när hände vad? Kolla in utvecklingen år för år – från 1998 och framåt.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.