Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

ROT-avdrag kan få fart på solel

Förenklingar av byråkratin och 50 procents ROT-avdrag vid installation. Energimyndighetens förslag kan leda till att solel kan öka kraftigt i Sverige till 2040.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-12-05

Text: David Grossman Bild: Svensk solenergi

I juli 2015 gav regeringen i uppdrag åt Energimyndigheten att lämna förslag till en strategi för att öka användningen av solel.
I slutrapporten som Energimyndigheten presenterade i oktober 2016 framgår att solel kan stå för 5–10 procent av den totala elproduktionen 2040.

– Första steget är att förenkla för såväl konsumenter och producenter, säger Zinaida Kadic, projektledare på Energimyndigheten.

Det hon framför allt tror kan lyfta efterfrågan på solcellsanläggningar är att ett högre ROT-avdrag införs för kostnader i samband med installation, som en ersättning för dagens investeringsstöd till privatpersoner.

– ROT är ett system som folk känner till och vet hur det fungerar, och man behöver inte vänta på att få sitt avdrag.

Dagens investeringsstöd utgör en bestämd fast pott som delas ut och kötiden är med nuvarande takt på utbetalningar cirka tre år. Energi­myndigheten anser att investeringsstödet bör fasas ut för villaägare så att resurserna kommer andra till del, till exempel andelsbolag och kommersiella företag som inte kan nyttja ROT eller skattereduktion.

Energimyndighetens förslag är att ROT-avdraget blir 50 procent av arbetskostnaden, alltså högre än de 30 procent som ROT-avdraget numera ligger på efter sänkningen från den 1 januari i år. Den totala rabatten vid en installation landar då på 15 procent av totalkostnaden, och differensen till investeringsstödet idag blir inte så stor.

Från 2020 föreslås att ny mikroproduktion av el inte ingår i elcertifikatsystemet. För att kompensera för bortfallet av elcertifikat, vilket ger cirka 20 öre per kWh, föreslår Energimyndigheten att exempelvis ersättningen för el som levereras
ut på nätet höjs, från 60 till 80 öre per kWh.

– Det blir bättre än i dag eftersom det bara är en tredjedel av alla villaägare som installerar solceller som söker elcertifikat eftersom det mest är en konstruktion för stora aktörer.

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi (SSE), anser att många av förslagen är bra men han ser gärna att ROT-avdrag även gäller för byggnader yngre än fem år.

– Ska man nå de nivåer som myndigheten ställer upp krävs också fortsatt teknikutveckling och att importtullarna på moduler som EU infört tas bort, menar Johan Lindahl.

Rekommenderat

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Senaste

Energiförsörjning

Elbrist eller elöverskott?

Elnät

Diskussionen om elöverskott och elbrist på en och samma gång pågår för fullt. Energimyndighetens utredare Anna Andersson förklarar hur det hela hänger ihop.