Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Renare med gasdrift på havet

Viking Grace var den första passagerarbåten i världen som drevs på LNG, flytande naturgas. Nu tar rederiet emot studiebesök från hela världen.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-10-15

Text: Johan Wickström Bild: Viking Line

När Viking Grace körde ut på sin jungfrutur den 15 januari 2013 väckte det stor uppståndelse i sjöfartskretsar. Fartyget var den första passagerarbåten i världen som drevs på LNG, flytande naturgas. Med det nya bränslet kunde rederiet kapa utsläppen av kväve med 92 procent, ta bort svavlet helt och samtidigt sänka koldioxid­utsläppen med 15 procent.

Nu efter snart fyra år i drift har Viking Grace uppfyllt förväntningarna med råge:

– Det har faktiskt blivit en lägre energianvändning än vi beräknade. Samtidigt är det färre service­intervaller och ingen spillolja. Allt har blivit renare, säger Kari Granberg, chef för teknisk utveckling på Viking Line.

Fartyget, som byggdes med innovationsstöd av finska staten, har även många andra finesser som till exempel elektriska motorer till propeller­axlarna, optimerad skrovform och kylåtervinning av LNG. Och den senaste installationen: ett system som konverterar spillvärmen från motorer till el, utvecklad av det svenska innovationsföretaget Climeon.

– Det är bara en pilotanläggning, så det blir inga stora mängder el. Men på nya fartyg kan man planera in större enheter, säger Kari Granberg.

Viking Line har även arbetat med mer mjuka faktorer för att minska energianvändningen, till exempel körsätt.

– Vi registrerar all förbrukning per resa. Det är så mycket som påverkar, till exempel svängradier när man byter kurs och vattendjup. Våra navigatörer jobbar ständigt för att förbättra sig, de är mycket motiverade.

Nu får Kari Granberg ta emot studiebesök från hela världen som är nyfikna på fartyget. Till exempel den amerikanska kustmarinen som varit och tittat flera gånger.

– Och nu bygger vår konkurrent Tallink Silja i princip en kopia på det här fartyget.

Rekommenderat

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt
Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.