Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Rekordstor ökning av förnybar el

Den förnybara elkapaciteten ökade med rekordhöga 161 GW under 2016. Det visar 2017 års upplaga av Renewables Global Status Report.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-08-18

Text: Carl Johan Liljegren Bild: Shutterstock

Den stora ökningen innebär att mängden ny förnybar elproduktionskapacitet översteg den samlade nytillkommande kapaciteten som baseras på fossila bränslen under förra året. Största tillskottet, hela 47 procent av totalen, stod solel för, följt av vindkraft 34 procent och vattenkraft 15,5 procent. Det visar rapporten 2017 Renewables Global Status Report, som ges ut av nätverket REN21.

Total förnybar elkapacitet (2016)

 • GW
 • 1 096
 • Vattenkraft
 • 487
 • Vindkraft
 • 308
 • Solel (inkl termisk solel)
 • 112
 • Biokraft
 • 13
 • Geotermisk energi
 • 2012
 • Totalt

Källa: ”Advancing the global renewable energy transition

Det är inte bara politiska beslut och miljöskäl som styr denna utveckling, utan en viktig faktor är att kostnaderna för sol- och vindkraftsproducerad el nu gått ned så mycket att den är konkurrenskraftig på egna meriter.

I Argentina, Chile, Indien, Jordanien, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten lämnades rekordlåga anbud på solel, i vissa fall under 3 amerikanska cent (cirka 25 öre) per kilowattimme.  De låga kostnaderna gör att förnybara energikällor nu i många fall är det billigaste alternativet för elproduktion.

Cirka 1,2 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till el och över 2,7 miljarder människor lagar mat med hjälp av ved eller annan biomassa. Ett paradigmskifte är dock på väg i och med att nya affärsmodeller och teknologier möjliggör utvecklingen av nätlösa elmarknader (off-grid). Bangladesh har till exempel världens största hemsolsystem med 4 miljoner installerade enheter som huvudsakligen finansieras med hjälp av mikrokrediter.

Globalt omsätter mikroel-nätmarknaden nu över 200 miljarder dollar och under 2016 offentliggjordes mer än 23 MW nya sol- och vindbaserade mikroelnätsprojekt.

Trots att världsekonomin växte med över 3 procent under 2016, och att den totala efterfrågan på energi steg, ökade inte de energirelaterade koldioxidutsläppen under året. Det är tredje året på rad som den globala ekonomin växer utan att de energirelaterade koldioxidutsläppen ökar, vilket visar att transformeringen av den globala energiförsörjningen är på god väg, enligt rapporten.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.