Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Rätt brasteknik gynnar både hälsa och klimat

Miljoner svenskar myser framför den öppna spisen under den kalla vintern. Men visste du att vedeldning även beräknas ligga bakom 1 000 dödsfall om året? Därför har Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu tagit fram nya råd om hur du eldar på rätt sätt.

Uppdaterad: 2018-01-08 Publicerad: 2017-11-28

Text: Mattias Boström Bild: Shutterstock & Naturvårdsverket

Antalet vedpannor minskar i Sverige. Samtidigt ökar antalet braskaminer, öppna spisar, kakelugnar och täljstensugnar i Sverige. Det har lett till en ökning av hälsofarliga luftföroreningar i form av bland annat sotpartiklar och kolväten. Dessa kan ta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Eldandet beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid.

Leif Holmberg, enhetschef på Luftenheten på Naturvårdsverket.

Problemet är störst i tätbebyggda områden, där vedeldningen orsakar dålig luftkvalitet i närområdet.

– Vi kan ta Hornsgatan i Stockholm som jämförelse, en högtrafikerad gata med stora utsläpp av avgaser och som dessutom har höga hus som stänger inne sotpartiklarna. Ett villaområde där många eldar samtidigt får ungefär liknande effekt, det vill säga högre halter av luftföroreningar som människor andas in, säger Leif Holmberg, enhetschef på Luftenheten på Naturvårdsverket.

Vedeldningen kan även påverka klimatet på ett mer övergripande plan, även om det är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än fossila bränslen. Vedeldning är i dag en av de största källorna till att sot sprids i Arktisområdet, vilket påskyndar issmältningen och orsakar klimatstörningar i hela världen. Att elda ved på ett miljövänligt sätt är därför en enkel insats för att begränsa klimatförändringarna.

Tipsen som Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu går ut med är enkla och lätta att följa. De går ut på att tända brasan från toppen, endast använda ved som lagrats utomhus i minst ett halvår och låta elden få ta tid på sig.

– Det här låter säkert som självklara saker för vissa, medan det är nyheter för andra. Innan jag började jobbade med det här visste jag till exempel inte att man bör tända en brasa på ovanifrån, säger Leif Holmberg.

Fakta

Elda rätt – 7 tips från Naturvårdsverket

  1. Elda bara med vanlig ved som lagrats utomhus under tak i minst ett halvår.
  2. Lägg några lite större vedträn underst och två tre korsvis lagda lager med mindre vedträn ovanpå
  3. Placera tändmedel i mitten av brasan och ett par små fint kluvna vedträn ovanför tändmedlet.
  4. Tänd brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.
  5. Stäng luckan när några vedträn brinner ordentligt. Intensiteten kan minska något när luckan stängs.
  6. När flammorna försvunnit är det dags att lägga i två normalstora vedträn.
  7. Placera vedträna i kors över varandra så det ligger luftigt. När det brinner i veden kan lufttillförseln minskas till runt hälften.

För att få bukt med problemet och samtidigt informera människor om riskerna har Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu tagit fram en film, en webbsida och en broschyr. De har även fått hjälp av cirka 80 av landets kommuner att kommunicera budskapet. Frågan är om folk lyssnar eller fortsätter elda på som vanligt.

– Jo, jag tror nog det. Miljökunskap och information om hur man gör på rätt sätt är alltid bra att ta till sig. Och när det handlar om miljön så tror jag att de flesta vill göra bra ifrån sig, säger Leif Holmberg.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.