Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Plaståtervinning kan omvandla kemiindustrin

I Stenungsund har kemiföretagen gått samman för att utveckla energieffektiva och innovativa lösningar som kan minska behovet av fossila råvaror. Bland visionerna finns återvinning av plast och fler biobaserade råvaror.

Uppdaterad: 2018-01-23 Publicerad: 2018-01-23

Text: Susanne Rosén Bild: IKEM, Hållbar kemi 2030

De fem kemiföretagen AGA, AkzoNobel, Borealis, Inovyn och Perstorp ligger tätt tillsammans i Stenungsund. Sammantaget är kemiklustret en av Sveriges största energianvändare. Utsläppen av koldioxid sker bland annat när basråvarorna olja och naturgas krackas för att få ut eten, propen och buten. Dessa kolväten används sedan för att tillverka diverse kemiska produkter, bland annat plast.

Elin Hermansson, projektledare för Hållbar kemi 2030.

Genom att samarbeta i miljö- och energifrågor har kemiföretagen fått ett effektivare material-  och resursutnyttjande i sina verksamheter.
– Efterfrågan på produkter som tillverkas med förnybara och återvunna råvaror och energi är viktigt för att en omställning ska ske, berättar Elin Hermansson, projektledare för Hållbar kemi 2030 som startades utifrån kemiföretagens gemensamma mål att minska utsläppen av koldioxid och nå ett hållbart samhälle.

En av visionerna som kemiföretagen undersöker är förutsättningarna för ett Returraffinaderi som kan återvinna plastråvara.
– Genom att kemiskt ta tillvara råvaran i plasten för att göra nya produkter skulle vi kunna minska användningen av jungfrulig råvara och närma oss ett cirkulärt flöde, förklarar Elin Hermansson.

På Chalmers pågår försök där plastavfall från Borealis och Stena förgasas till syntesgas som man efter förädling kan göra ny plast av. Vid kemisk återvinning får råvaran samma kvalitet som den ursprungliga råvaran, till skillnad från mekanisk återvinning som ofta innebär en nedgradering till sämre kvalitet, enligt Elin Hermansson.

Det skulle kunna få stora effekter globalt om alla berg av sopor runt i världen kunde omvandlas till råvara och minska fossilberoendet.

– Forskarna har räknat på en teoretisk anläggning i Stenungsund där man tar in allt tillgängligt plastavfall i Sverige. De förstudier som gjorts visar att det finns en betydande potential att kunna minska fossila koldioxidutsläpp med ett returraffinaderi.

Det finns en lång rad utmaningar att ta sig igenom innan ett Plastreturraffinaderi blir verklighet. Utöver tekniska och logistiska svårigheter, som hur plasten ska samlas in och forslas till Stenungsund, finns även osäkerhet kring politiska beslut och styrmedel samt frågor som rör tillstånd och finansiering.

Nils Hannerz ansvarar för forskning och innovationsfrågor på IKEM, bransch- och arbetsgivarorganisation för innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Nils Hannerz på IKEM.

– Jag tror mycket på den här sortens anläggningar för kemisk plaståtervinning. Det skulle kunna få stora effekter globalt om alla berg av sopor runt i världen kunde omvandlas till råvara och minska fossilberoendet. Men det är dyra satsningar, det krävs att det uppstår en marknad som kan betala för koldioxideffektiv plast.

Innovativ teknik kring biobaserade råvaror och produktion av kemikalier från elbaserad vätgas i reaktion med koldioxid förväntas minska processutsläppen från kemiindustrin mycket. Nils Hannertz tror även att det kommer behövas teknik för att avskilja koldioxid i processerna för att nå klimatmålen.

– I vår bransch hoppas vi på sikt också på CCU-teknik, Carbon Capture Usage, där koldioxiden tas tillvara och omvandlas till råvara som sedan kan användas till exempelvis plast eller drivmedel.

Inom hela kemisektorn arbetar man kontinuerligt med energieffektivisering. Hållbar kemi 2030 undersöker i ett projekt som har stöd av Energimyndigheten hur Stenungsundsföretagen kan dela på värme på ett effektivare sätt. Beräkningar visar att en sådan satsning skulle kunna leda till en reduktion av koldioxidutsläpp med 10 procent per år.

Fakta

Kemiindustrin blir effektivare

Mellan 1990 och 2015 har kemiföretagen inom EU blivit betydligt mer energieffektiva. I snitt har energiintensiteten – energianvändning per tillverkad enhet – minskat med i snitt 3,6 procent per år under perioden. 2015 var energiintensiteten var 59 procent lägre i dessa industrier än 1990.

Under perioden 1990-2015 ökade kemiföretagen sin produktion med 85 procent, medan deras energianvändning samtidigt minskade med 26 procent.

Läs mer här. 

– Utsläppen per kilo material har minskat betydligt de senaste åren, det glöms ofta bort. För samtidigt växer världens befolkning och alltfler får det bättre. Det gör att efterfrågan på material ökar, och då ökar också utsläppen även om produktionen är effektivare än tidigare, säger Nils Hannerz.

I framtiden har kemiindustrins processer elektrifierats ännu mer tror han, och hela branschen är på väg in i en materialrevolution.

–  Prylar, bilar och möbler kommer att tillverkas med färre och återvunna molekyler, och med mindre mängd material, vilket gör dem lättare men lika hållbara.

 

Rekommenderat

Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Effektivisering

Fasadlösning med många miljövinster

Renovering
Isolera fastigheten och bygg samtidigt in ett nytt effektivt ventilationssystem i fasaden – utan att störa hyresgästerna. Eskilstunaföretaget Smartfronts koncept kan minska energianvändningen med runt 60 procent. Men branschen är lite trög ...
Effektivisering

Den långa vägen till smartare energianvändning

Energimyndigheten 20 år
Teknikutveckling, högre verkningsgrad och mer nytta för varje kilowattimme. Att arbeta med energieffektivisering är lönsamt på många sätt för både företag och kommuner. Det har också varit en grundbult i Energimyndighetens arbete ...
Effektivisering

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Fastigheter
Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ...
Effektivisering

Därför blir vi hela tiden mer energieffektiva

Testlab
Från Led-lampor till värmepumpar. Det mesta kontrolleras på Testlab – Energimyndighetens nav i arbetet med energieffektivisering. Anita Aspegren tar oss med på en rundtur i labbet och förklarar varför effektivisering är en ...
Effektivisering

Stora möjligheter att spara energi i gamla hus

Bygg
Att effektivisera äldre fastigheter är en balansgång då kulturvärden ibland står på spel. Nu är kunskaperna högre inom detta område och potentialen är stor. Bland annat tack vare forskningsprogrammet Spara och bevara, ...
Effektivisering

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Nätverk
Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.
Effektivisering

Nu får servrar i datahallar energikrav

Ekodesign
Från och med i mars 2020 blir det nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter. De nya ekodesignkraven ställer också krav på resurseffektivitet så att det ska kunna gå att återanvända eller återvinna ...
Effektivisering

Den tysta revolutionen på energimarknaden

Energimyndigheten 20 år
Koldioxidskatt, elcertifikat och energimärkning. Energimarknaden kryllar av mer eller mindre synliga styrmedel som syftar till att påverka producenter och konsumenter. De har varit nödvändiga verktyg för att klara energiomställningen. Men vilken roll ...

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.