Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Panorama ger goda in- och utsikter

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.
Här kan man följa hur omställningen görs inom olika sektorer – allt från utsläppsnivåer till lösningar och trender.

Uppdaterad: 2019-08-07 Publicerad: 2019-06-25

Text: Lotta Görling Bild: Lotta Görling

Sverige har ambitiösa klimatmål. Inom 25 år ska utsläppen av växthusgaser vara netto-noll. För att se hur det går och vad som saknas lanserar Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet och Energimyndigheten ett digitalt samarbetsverktyg, Panorama.
–Panorama är ett pionjärinitiativ beslutat av tre myndigheter. Det är en digital plattform som snabbt ger överblick av nuläget och vad som behöver göras. Syftet är att underlätta genom att visualisera verkligheten och de satsningar som redan görs, säger Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Det är startupföretaget ClimateView med Tomer Shalits, och Vattenfall som lade grunden för initiativet som presenterades under Almedalsveckan 2018. Idag leds Panorama av de tre myndigheterna.

– Det är svårt att veta vilka satsningar som görs och förstå omfattningen av de projekt som genomförs runt om i Sverige. Att få ett samlat faktabaserat verktyg, som visar vilka satsningar som finns och som samtidigt kan visa mätbara resultat med bara ett klick, ger en helt annan förståelse, säger Noak Westerberg från Energimyndigheten.

Noak Westerberg, Energimyndigheten

Panorama kopplar ihop fakta om växthusgasutsläpp och styrmedel, som exempelvis skatter eller regleringar, med lösningar och information om hur omställningen görs inom olika sektorer.

Noak Westerberg har arbetat sedan augusti med att analysera, läsa rapporter och sammanställa data för att idag vara med på pressträffen när Panorama öppnar för allmänheten.

– Panorama bygger helt på öppna data, och är ett levande verktyg som uppdateras med jämna mellanrum. Vi har tillsatt en redaktion som tacksamt tar emot externa aktörers inspel. Det kan till exempel handla om behov av styrmedel eller egna åtaganden, säger Noak Westerberg.

Panorama visar tydligt hur klimatomställningen utvecklas. Översikten av sektorerna transport, industri, jordbruk, energi och övrig sektor, visar i skrivande stund på 53 miljoner ton utsläpp av växthusgaser. Varje sektor är klickbar och visar på utsläpp för respektive undersektor.

– Tittar vi på transportsektorn så visar bilden att det inte går åt rätt håll. Grafen visar att persontransporter på väg står för 11 miljoner ton utsläpp, jämfört med godstransporter på väg som står för 5 miljoner ton utsläpp, säger Noak Westerberg.

Fakta

Upptäck Panorama

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Verktyget Panorama hittar ni här.

Verktyget visar utsläpp, lösningar, trender, styrmedel och åtaganden genom en hierarkisk nivå ner till att visualisera hur stor andel utsläpp som är kvar att minska efter år 2030. Den riktar sig till beslutsfattare, politiker och näringsliv, men även till privatpersoner som vill veta hur det går för Sveriges klimatomställning.
– För media kan Panorama bli ett viktigt verktyg för att kunna ge en samlad överblick av klimatomställningen, säger Ingrid Bonde.

Transparens, löpande uppdateringar och faktabaserade analyser ger verktyget den tyngd som behövs för att nå fram i bruset av klimatrapporter. Redaktionen är redo och hoppas att lanseringen av Panorama ska ge nya insikter och nya samarbeten.
– Nu börjar en ny fas, att förvalta verktyget och sätta fart på klimatomställningen, säger Noak Westerberg.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …