Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Ökat intresse för ellagring hemma

Sedan november 2016 kan privatpersoner få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad förnybar el i hemmet. Stödet fördelas av Energimyndigheten till landets länsstyrelser som handlägger inkomna ansökningar i respektive län.

Uppdaterad: 2018-04-23 Publicerad: 2018-03-20

Text: Lars Bärtås Bild: Shutterstock

Fram till och med februari 2018 har drygt 400 privatpersoner ansökt om bidrag för energilagring och hittills har drygt 300 beviljats stöd.
– Vi har märkt att det finns ett ökat intresse för energilagring, men det är hittills ingen jätterusch med ansökningar. Man får anta att det beror på att priserna på batterisystem fortfarande är höga och att marknaden i Sverige inte riktigt kommit igång, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Även om ekonomin är en viktig faktor kan det finnas andra motiv till att investera i ett energilager, påpekar Andreas Gustafsson.
–Bor du till exempel i ett område där elnätet inte är så stabilt och där det brukar förekomma strömavbrott kan ett energilager utgöra en trygg backup som säkrar bostadens elförsörjning.

Investeringsstödet för energilager uppgår till högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet gäller installationer som genomförts tidigast i januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019.

Rekommenderat

Digitalisering

Så kan blockchain förändra energimarknaden

Blockchain
Smarta elkontrakt mellan grannar och effektiva betalningssätt för att ladda elbilar. Det är några exempel på hur blockchain kan medföra nya affärsmodeller i energibranschen.
Digitalisering

Nu är informationssäkerheten i fokus för energibranschen

IT-säkerhet
Säkerhetshoten mot energibranschens tekniska system har blivit allt större i takt med den snabba digitaliseringen. I augusti trädde nya tydligare säkerhetsregler i kraft för företag som levererar samhällsviktiga tjänster genom en ny ...
Digitalisering

Företaget som hittar energisystemens säkerhetshål

IT-säkerhet
Risken för it-angrepp har ökat på senare år. Med hjälp av simulerade attacker hjälper Foreseeti företag att arbeta proaktivt med it-säkerhet i komplexa system, till exempel på energimarknaden. Det handlar både om ...

Senaste

Transport

Elbusspremie hjälper Västtrafik att nå miljömål

Elbuss

Som ett led i miljöarbetet ska Västtrafik köra elbussar på så många busslinjer som möjligt i regionens orter med tätortstrafik. Elbusspremien från Energimyndigheten har varit till god hjälp över den ekonomiska tröskeln …

Effektivisering

Tre snabba frågor till pristagaren Egil Öfverholm

Energieffektivisering

I år delades ”Hederspriset för energieffektivisering” ut för första gången. Pristagare är ingen mindre än Egil Öfverholm, före detta medarbetare på Energimyndigheten.