Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ökat intresse för ellagring hemma

Sedan november 2016 kan privatpersoner få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad förnybar el i hemmet. Stödet fördelas av Energimyndigheten till landets länsstyrelser som handlägger inkomna ansökningar i respektive län.

Uppdaterad: 2018-04-23 Publicerad: 2018-03-20

Text: Lars Bärtås Bild: Shutterstock

Fram till och med februari 2018 har drygt 400 privatpersoner ansökt om bidrag för energilagring och hittills har drygt 300 beviljats stöd.
– Vi har märkt att det finns ett ökat intresse för energilagring, men det är hittills ingen jätterusch med ansökningar. Man får anta att det beror på att priserna på batterisystem fortfarande är höga och att marknaden i Sverige inte riktigt kommit igång, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Även om ekonomin är en viktig faktor kan det finnas andra motiv till att investera i ett energilager, påpekar Andreas Gustafsson.
–Bor du till exempel i ett område där elnätet inte är så stabilt och där det brukar förekomma strömavbrott kan ett energilager utgöra en trygg backup som säkrar bostadens elförsörjning.

Investeringsstödet för energilager uppgår till högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet gäller installationer som genomförts tidigast i januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.