Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Nya riktlinjer för ned-montering av vindkraft

När vindkraftverk har tjänat ut ska de tas bort. Nu har Energimyndigheten och Naturvårds­verket tagit fram rekommendationer om nedmontering och efterbehandlingen.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-30

Text: Maria Åslund Bild: Olle Linder

Hittills har det talats mest om att bygga ny vindkraft och ytterligare öka inslaget av förnybar el i energisystemet. Däremot har det inte pratats så mycket om vad som ska hända efter de 20–25 år verken beräknas leva.

Naturligtvis kommer ägarna i de flesta fall att renovera och bygga nytt på samma lägen, om de får sådana tillstånd. Men i vissa fall, som i exemplet Yttre Stengrund, rivs såväl enskilda verk som hela parker.

För havsbaserad vindkraft är rekommendationerna att fundamenten antingen ska kapas eller tas bort. Om det handlar om betongfundament, och det har bildats rev, kan de i vissa fall lämnas kvar. Likaså kan erosionsskydd i form av sten och kross ligga kvar. Kvarlämnade rester får inte utgöra någon fara för sjöfarten.

Vägledningen tar också upp frågan om ekonomisk säkerhet, så att det ska finnas medel till en nedmontering ifall vindkraftsbolag går i konkurs. Tidigare har prövningsmyndigheterna behandlat den frågan olika. Det vanligaste villkoret har dock varit att säkerhet ska ställas med 300 000 kronor per vindkraftverk.

– Storleken på vad som är en godtagbar säkerhet varierar naturligtvis från fall till fall – hur stora verk det handlar om och läget. När det gäller mellan­stora vindkraftsanläggningar, som är anmälningspliktiga kan man inte ställa krav på ekonomisk säkerhet, säger Matilda Schön.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.