Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Nya riktlinjer för ned-montering av vindkraft

När vindkraftverk har tjänat ut ska de tas bort. Nu har Energimyndigheten och Naturvårds­verket tagit fram rekommendationer om nedmontering och efterbehandlingen.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-30

Text: Maria Åslund Bild: Olle Linder

Hittills har det talats mest om att bygga ny vindkraft och ytterligare öka inslaget av förnybar el i energisystemet. Däremot har det inte pratats så mycket om vad som ska hända efter de 20–25 år verken beräknas leva.

Naturligtvis kommer ägarna i de flesta fall att renovera och bygga nytt på samma lägen, om de får sådana tillstånd. Men i vissa fall, som i exemplet Yttre Stengrund, rivs såväl enskilda verk som hela parker.

För havsbaserad vindkraft är rekommendationerna att fundamenten antingen ska kapas eller tas bort. Om det handlar om betongfundament, och det har bildats rev, kan de i vissa fall lämnas kvar. Likaså kan erosionsskydd i form av sten och kross ligga kvar. Kvarlämnade rester får inte utgöra någon fara för sjöfarten.

Vägledningen tar också upp frågan om ekonomisk säkerhet, så att det ska finnas medel till en nedmontering ifall vindkraftsbolag går i konkurs. Tidigare har prövningsmyndigheterna behandlat den frågan olika. Det vanligaste villkoret har dock varit att säkerhet ska ställas med 300 000 kronor per vindkraftverk.

– Storleken på vad som är en godtagbar säkerhet varierar naturligtvis från fall till fall – hur stora verk det handlar om och läget. När det gäller mellan­stora vindkraftsanläggningar, som är anmälningspliktiga kan man inte ställa krav på ekonomisk säkerhet, säger Matilda Schön.

Rekommenderat

Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Senaste

Energiförsörjning

Elbrist eller elöverskott?

Elnät

Diskussionen om elöverskott och elbrist på en och samma gång pågår för fullt. Energimyndighetens utredare Anna Andersson förklarar hur det hela hänger ihop.