Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Nya riktlinjer för ned-montering av vindkraft

När vindkraftverk har tjänat ut ska de tas bort. Nu har Energimyndigheten och Naturvårds­verket tagit fram rekommendationer om nedmontering och efterbehandlingen.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-30

Text: Maria Åslund Bild: Olle Linder

Hittills har det talats mest om att bygga ny vindkraft och ytterligare öka inslaget av förnybar el i energisystemet. Däremot har det inte pratats så mycket om vad som ska hända efter de 20–25 år verken beräknas leva.

Naturligtvis kommer ägarna i de flesta fall att renovera och bygga nytt på samma lägen, om de får sådana tillstånd. Men i vissa fall, som i exemplet Yttre Stengrund, rivs såväl enskilda verk som hela parker.

För havsbaserad vindkraft är rekommendationerna att fundamenten antingen ska kapas eller tas bort. Om det handlar om betongfundament, och det har bildats rev, kan de i vissa fall lämnas kvar. Likaså kan erosionsskydd i form av sten och kross ligga kvar. Kvarlämnade rester får inte utgöra någon fara för sjöfarten.

Vägledningen tar också upp frågan om ekonomisk säkerhet, så att det ska finnas medel till en nedmontering ifall vindkraftsbolag går i konkurs. Tidigare har prövningsmyndigheterna behandlat den frågan olika. Det vanligaste villkoret har dock varit att säkerhet ska ställas med 300 000 kronor per vindkraftverk.

– Storleken på vad som är en godtagbar säkerhet varierar naturligtvis från fall till fall – hur stora verk det handlar om och läget. När det gäller mellan­stora vindkraftsanläggningar, som är anmälningspliktiga kan man inte ställa krav på ekonomisk säkerhet, säger Matilda Schön.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.