Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Nya elbuss­premien kan sätta fart på marknaden

Från den 1 februari utökas stödet till elbussar. Premien blir högre och fler aktörer kan söka. En efterlängtad förändring, enligt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Uppdaterad: 2018-02-19 Publicerad: 2018-01-31

Text: Johan Wickström Bild: Emil B/ Transdev

Redan 2016 införde regeringen en elbusspremie, där man avsatte 350 miljoner kronor fram till 2019. Men regelverket var inte riktigt anpassat till marknadens förutsättningar, och bara ett fåtal ansökningar kom in.

– Det finns två huvudorsaker till detta. Kollektivtrafikmyndigheterna satt med långa avtal som inte är så lätta att byta och det fanns vissa hinder i förordningen som nu rättats till, säger Peter Dädeby, handläggare på Energimyndigheten.

Både Energimyndigheten och branschföretagen har påtalat hindren för regeringen, och i december ändrades förordningen på vissa centrala delar. Från den 1 februari gäller följande:

  • Även privata trafikföretag kan söka premien – tidigare var det bara myndigheter och vissa kommuner.
  • Premien ökas till 20 procent av bussens inköpspris (vilket i runda tal motsvarar merkostnaden) – tidigare var premiens storlek baserad på bussens storlek.
  • Premien kommer även gälla mindre bussar, från 15 platser och uppåt. Tidigare var kravet att bussarna skulle ha 30 platser eller mer.

 

– Trafikföretagen har gått och väntat på det här. Jag har fått flera samtal från operatörer som är intresserade, säger Peter Dädeby.

På branschorganisationen Sveriges Bussföretag är man väldigt nöjd med det nya regelverket.
– Vi tycker att det är oerhört positivt att regeringen lyssnat på branschen. Det är ju bussföretagen som äger fordonen när de lämnar anbud och då är det naturligt att det är de som ska söka bidrag, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretags branschchef.

Inom de närmaste åren ska många regionala myndigheter och kommuner handla upp nya bussavtal och det kommer påverka marknaden, menar Anna Grönlund.
– Jag tror att kombinationen ökade premier och de kommande upphandlingarna gör att vi kommer att få ett genombrott för elbussar inom de närmaste fem åren, säger hon.

Men behövs det inte ny infrastruktur för att företagen ska satsa?
– Nej, det som våra branschföretag främst kommer satsa på är depåladdning då bussarna laddas i garaget och inte i trafiken. Det kräver inga direkt nya investeringar för den tekniken i infrastrukturen men väl i depåerna, säger Anna Grönlund.

I dag rullar ett 50-tal elbussar i Sverige, varav drygt tio i Energimyndighetens hemort Eskilstuna. Men detta är inte så imponerande siffror internationellt:
– Marknaden för elbussar har kommit igång på allvar i Europa och övriga världen. Men Sverige har legat efter. Nu kan det förändras, säger Anna Grönlund.

Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre koldioxidutsläpp, utan även att det blir mindre buller i stadsmiljön och kräver mindre underhåll för operatörerna.

Elbusspremien gäller till den 31 december 2023 och omfattar 100 miljoner kronor per år.

Rekommenderat

Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …