Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker. En sådan teknik utvecklas av Phoenix BioPower vilken kan fördubbla verkningsgraden vid framställning av el från biomassa jämfört med dagens teknik. Nu söker företaget kommersiella partners för att sätta upp en första pilotanläggning.

Uppdaterad: 2019-03-18 Publicerad: 2019-03-13

Text: Erik Malmstig Bild: Phoenix Biopower, iStock

Sverige är ett av Europas skogrikaste länder. Det gör att biokraft där skogsavfall och flis används som bränsle för elproduktion är en attraktiv möjlighet. Dagens etablerade teknik för biokraft kallas för ångcykeln. Med denna process resulterar 30 procent av energivärdet i el, resterande del är värme och energiförluster. Biokraftverk är därför i första hand värmeverk och i andra hand producenter av el. Ett problem med detta är att när det inte finns någon efterfrågan på värme, är det inte heller lönsamt att använda biokraft för att producera el. Phoenix Biopowers nya effektivare teknik för biokraft råder bot på detta problem.

För samma mängd skogsflis får vi alltså ut dubbelt så mycket ström.

– Vår nya teknik har en helt annan termodynamisk process. Första steget är att bränslet förgasas under högt tryck tillsammans med ånga. Produktgasen som då bildas driver sedan en gasturbin där ånga används för att optimera förbränningen. Med denna teknik fördubblas verkningsgraden och vi kan producera el med upp till 60 procent av energivärdet. För samma mängd skogsflis får vi alltså ut dubbelt så mycket ström, säger Henrik Båge, VD på Phoenix Biopower.

Den nya tekniken har även andra fördelar. När bränslet trycksätts med överhettad ånga förkolnas det.

– Bränslet omvandlas då till biokol. Biokolet kan exempelvis användas som jordförbättringsmedel eller koksersättning i stålindustrin. De dagar då elpriset är lägre kan vi istället få bättre betalt för biokolet. På det sättet får vi en tredje inkomstkälla av denna process, vid sidan av kraft och värme, säger Henrik Båge.

En annan fördel med den nya tekniken är möjligheten att planera elproduktionen, något som inte är möjligt med andra förnybara elkällor som vind- och solkraft. Möjligheten att planera produktionen är viktig då elnätet bygger på att det finns en balans mellan produktion och användning av el. Rubbas balansen påverkas frekvensen i elnätet, vilket skapar problem för framförallt industrin. I exempelvis pappersbruk är maskiner inställda på att köras med en viss hastighet. Med en för låg eller hög frekvens kan dessa maskiner ta skada.

– Vår teknik, som innebär en planerbar förnybar elkälla, gör att vår kraft kan användas för att balansera produktionen. På det sättet blir nättjänster en fjärde möjlig inkomstkälla för Phoenix Biopowers biokraftteknik. En planerad produktion gör även att vi kan ta ett högre snittpris för den biokraft som produceras, säger Henrik Båge.

Phoenix Biopowers BCT-teknik

En av utmaningarna med tekniken är att den inte kan användas i befintliga kraftverk utan omfattande ombyggnationer.

– Det är mycket lite som går att återanvända, utan tekniken är främst avsedd för nybyggnation eller kraftverk som behöver totalrenoveras. Det gör förstås att teknikutvecklingen i vårt fall blir otroligt kapitalintensiv. Det som vi står inför de närmaste två åren är att hitta en kommersiell partner på kundsidan. Samtidigt behöver vi knyta kontakt med tillverkande industripartners som ska bygga och tillverka till exempel turbiner och kraftverk. För att de skall vara intresserade behöver vi en kund, så det är litet som hönan eller ägget. Därför är det otroligt positivt att vi den 5 februari fick beviljat medel från Energimyndigheten till affärsutveckling och kommersialisering. Stödet är ett kvitto på att vår teknik har stor potential och gör det möjligt att satsa offensivt på att finna utvecklingspartners för vår nya högeffektiva biokraft, säger Henrik Båge.

Det stöd som Phoenix Biopower fick av Energimyndigheten är avsett för kommersialisering av nya energiinnovationer. En bakgrund till denna satsning är att Sverige på många områden är globalt ledande inom energiforskning, men historiskt inte varit lika bra på att kommersialisera nya innovationer.

– Förhoppningen är att stödet kan bidra till att företaget kan knyta kontakter med rätt leverantörer och partners, nationellt och globalt, på energiområdet. Och bidra till att de kan arbeta fram en långsiktigt hållbar ekonomisk plan för kommersialisering av deras lovande teknik, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Ursprungsidén till Phoenix Biopower var tidigare kopplad till naturgas som bränsle. Innovatören vars idéer utvecklats i bolaget heter Hans-Erik Hansson och han är fortfarande aktiv i bolaget.

Stödet från Energimyndigheten har varit avgörande för att ta innovationen vidare.

– I ett tidigare skede fick vi stöd från Energimyndigheten för teknikutveckling. Det har varit avgörande för att vi ska kunna ta denna innovation vidare. Just detta att företaget inneburit en omstart på en tidigare teknik ligger bakom företagsnamnet Phoenix, att vi rest oss ur askan i elden, säger Henrik Båge.

– Normalt sett ger vi den här typen av stöd till företag som kommit längre i utvecklingen av sin teknik. I det här fallet så är den globala potentialen stor, samtidigt som det är ett område som är både kapitalintensivt och kompetenskrävande, säger Jonas Lindblom.

Tekniken har goda framtidsutsikter för en global marknad. Vilka industriella partners som Phoenix Biopower kommer knyta till projektet återstår att se.

– Även om det skulle finnas en aktör som kan bygga såväl gasturbiner som nya biokraftverk, så är det ett multiindustriellt projekt. En spännande tanke är att det mycket väl skulle kunna vara ett stort nordiskt industriprojekt som skulle lansera en ny världsledande teknik. All kompetens som krävs finns i företag och aktörer i Norden, säger Henrik Båge.

– Phoenix BioPowers lösning har potential att fördubbla verkningsgraden vid omvandling av biomassa till el. Därigenom kan deras lösning vara av nationell betydelse för Sverige. Globalt är potentialen än större då deras lösning i framtiden skulle kunna ersätta primärt kol i länder som exempel Tyskland, Indien, Kina och Brasilien, säger Jonas Lindblom.

Rekommenderat

Effektivisering

Så har Gröna Lund halverat belysnings–kostnaderna

Belysning
Gröna Lund har bytt drygt 13 000 lampor och halverat kostnaderna för sin belysning. Nu återstår några tusen lampor innan all belysning är energieffektiv. För att fira att Belysningsutmaningen fyller ett år ...
Effektivisering

Cykelfabriken växlar upp energiarbetet

Energikartläggning
Energislöseri och ineffektiv uppvärmning. Genom energikartläggningen kunde det småländska cykelföretaget Skeppshult hitta en rad energitjuvar och optimera produktionen.
Effektivisering

Nu tar smarta fönster steget ut på marknaden

Cleantech
Innovationer och ny teknik är en förutsättning för att klara energiomställningen. Därför stöttar Energimyndigheten unga cleantechföretag i deras väg ut på marknaden. Ett exempel är ChromoGenics som tillverkar energismarta fönster. I mars ...
Effektivisering

Märkning som gett effekt

Energimärkning
Från kylskåp till värmepumpar. I 20 år har energimärkningen drivit på marknadens produktutveckling i energismart riktning.
Effektivisering

Så väljer du rätt kaffebryggare

Testfakta
Sju av åtta kaffebryggare klarar att brygga kaffe med en temperatur över 80 grader. Ur energisynpunkt är det bra att välja en lagom stor kaffebryggare, visar ett nytt test från Energimyndigheten.
Effektivisering

Passivhus med runda former

Passivhus
Ett runt hus utan konventionella värmekällor. Villa Circuitus är Smålands första internationellt certifierade passivhusvilla.
Effektivisering

Duschen som får vattnet att räcka längre

Smarta lösningar
Vattenförbrukningen minskar med 90 procent samtidigt som energiåtgången kapas rejält. Nu siktar Orbital Systems på att exportera sin dusch.
Effektivisering

Batterier kapar elkostnaden i fastigheter

Batterier
Ett stort batteri i källaren kan kapa effekttopparna i flerbostadshus. Samtidigt kan en sådan investering bidra till ett smartare elnät, enligt en studie från Power Circle.

Senaste

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.