Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ny satsning ska förbereda svenskarna på elavbrott

Nyligen har Energimyndigheten inlett en kampanj kring vad som kan orsaka elavbrott i landet, och hur man ska förbereda sig inför det. Elbolagen är involverade i satsningen och berättar också om sina åtgärder för att förhindra och hantera avbrott.

Uppdaterad: 2020-03-17 Publicerad: 2020-03-16

Text: Joakim Rådström Bild: Haus

Under året rullar Energimyndigheten ut en stor kampanj för att stärka kunskapen hos svenska hushåll om vad som skulle kunna inträffa vid ett större elavbrott och hur de kan förbereda sig för det.

– Det är när vi börjar prata om mer än några få timmar, när avbrotten börjar uppgå till ett dygn eller mer, säger Royne Malmström, handläggare på myndighetens enhet för Trygg energiförsörjning.

Sådana avbrott påverkar i många fall även hushållsvärme och ibland vattenförsörjning. Med andra ord, ett längre elavbrott ställer stora krav på den enskildes förmåga att klara sig utan många av hushållets normala funktioner. Dock varierar behoven naturligt efter årstiderna.

– Är det kallt ute så kyls våra hem ut snabbare, och då är det bra om man har en kamin eller någon annan värmekälla för att hålla huset varmt. Nackdelen på sommaren är istället att till exempel hålla maten kall, berättar Royne Malmström.

Royne Malmström, handläggare på Energimyndighetens enhet för Trygg energiförsörjning

Samtidigt har Sverige en mycket god energiförsörjning, med tillgång till el 99,9 procent av tiden. Å andra sidan, menar Royne Malmström, kan den höga leveranssäkerheten göra att många inte räknar med de risker som trots allt finns. Och det är sådana risker och sätt att förebygga dem som Energimyndigheten nu informerar om.

– Vi har mycket material på vår hemsida om vad man som privatperson ska tänka på, bland annat en checklista kring värme, mat och vatten, belysning och hygien, säger Royne Malmström.

På hemsidan finns även en film som åskådliggör riskerna och hur man förbereder sig. ”Se till att du har det du behöver för att klara dig i ett dygn”, manar exempelvis filmen och listar användbar nödutrustning såsom ficklampa, campingkök, batteridriven radio och annat. Man rekommenderas även att ta på sig varma tröjor, raggsockor, mössor och filtar, samt krypa ned i en sovsäck, för att behålla värmen vid kallt väder.

En anledning till avbrottskampanjen är den totalförsvarsövning som kommer att genomföras under 2020 (TFÖ2020). Försvarsberedningen har också lämnat förslag i sin rapport ”Motståndskraft” på att den enskilde individen bör ha beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga.

Fakta

Elavbrott – vad gör jag nu?

Något av allt som är bra att ha hemma inför ett längre elavbrott:
• Ficklampa och extrabatterier för att se i mörkret.
• Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare.
• En batteridriven radio för att via radio P4 få information om elavbrottet.
• Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen.
• Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp.
• Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen.
• Sovsäck och filtar.
• Reservkamin och bränsle.

Energimyndighetens informationskampanj genomförs under ytterligare tre tillfällen under 2020:
• Under Krisberedskapsveckan 11–17 maj.
• September vecka 41–42, när det blir mörkare och kallare.
• November vecka 47–48, i samband med att landet närmar sig vinterväder.

Läs mer här.

Hur länge förväntas man då klara sig utan el i Sverige? En fingervisning ges i Ellagen (1997:857), som kräver att elnätsbolagen betalar ersättning till sina kunder vid elavbrott längre än tolv timmar. Avbrott längre än ett dygn, 24 timmar, är inte tillåtna inom elnätsbolagens kontrollansvar.

– Men det är i princip omöjligt för elbolagen att garantera att inte strömavbrott varar längre än 24 timmar, vilket kan inträffa vid en allvarligare kris, påpekar Royne Malmström.

Även de enskilda elbolagen arbetar aktivt med information och förberedelser kring elavbrott. Ett exempel är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Benny Larsson, chef nätmarknad, vid företaget, berättar mer:

– Vi jobbar kontinuerligt med att informera våra kunder vad de kan göra för att stå bättre rustade vid ett eventuellt strömavbrott. Vi har också ett omfattande underhållsarbete, ersätter gamla ledningar och apparater och vädersäkrar ledningar genom att gräva ner kablar som ersätter oisolerade luftledningar.

Även Eon arbetar långsiktigt för att förebygga och hantera elavbrott. Även här är vädersäkring högsta prioritet, eftersom enligt företaget mer än en fjärdedel av avbrotten under årets första två månader har orsakats av väderrelaterade problem.

Andreas Hydén vid Eon Energidistribution AB.

– Vi har hittills vädersäkrat cirka 125 000 kilometer ledning, varav nästan 40 000 kilometer sedan stormen Gudrun, säger Andreas Hydén vid Eon Energidistribution AB.

I regionnätet har man breddat ledningsgatorna så att träd inte kan falla på ledningarna. I lokalnätet har ledningar grävts ned där så varit möjligt och luftledningar isolerats för att kunna tåla att träd faller på dem utan att det blir avbrott.

– Vi beräknar i dag att vår vädersäkring ska vara avslutad till år 2025, säger Andreas Hydén.

 

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.