Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Ny rapport: Utsläppen från batteritillverkning kan pressas

Utsläppen från tillverkning av fordonsbatterier är lägre än man tidigare antagit, visar en rapport från IVL som beställts av Energimyndigheten. Samtidigt visar rapporten att utsläppen kan pressas ned ordentligt, om tillverkningen bland annat går över till förnybar el.

Uppdaterad: 2019-12-02 Publicerad: 2019-12-02

Text: Björn Åslund Bild: iStock, Energimyndigheten

2017 släppte IVL – Svenska Miljöinstitutet – en studie som visade att utsläppen vid tillverkning av elbilsbatterier kunde vara ordentligt höga. Mycket har hänt sedan dess inom batteriindustrin, och nu visar en förnyad version av IVL-studien betydligt lägre utsläpp från tillverkningen. Studien kan beskrivas som en litteraturstudie avseende olika livscykelanalyser av batteritillverkning.

Den tidigare studien visade att tillverkningen kunde ge utsläpp på 150 och 200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme elbilsbatteri. Den nya studien visar på ett spann mellan 61 och 106 kilo för hela tillverkningsprocessen. Om även mindre transparenta studier tas med ökar den övre siffran till 146 kilo.

– Den förra studien rymde en del gamla data, nu har vi mer verkliga värden. Hälften av förbättringen beror nog på nyare och mer verkliga data, säger Peter Kasche, som har en beställarroll vid Energimyndigheten.

Peter Kasche, Energimyndigheten.

Ökad tillverkning med många fler batterier har bidragit till ökad effektivitet i fabrikerna, anses vara den andra huvudfaktorn bakom förbättringen.

De tillverkare som ligger ner mot 60 kilo per kilowattimme använder förnybar el, uppger Peter Kasche. Detta visar på möjligheter till förbättringar:

– Ännu är det få batteritillverkare som har så låga utsläpp, men de som ligger nära 60 kilo visar på en potential att många tillverkare rätt snabbt skulle kunna få ned utsläppen.

I dagsläget är det snarare så att de flesta tillverkare har utsläpp i den övre delen av spannet 61 till 106 kilo, bedömer Kasche.

IVL:s rapport pekar på åtgärder som kan pressa utsläppen ytterligare. Det skulle då handla om att gruvor där batterimineralerna hämtas förbättrar sina processer. Även återvinning av batterier, som gör att färre nya råvaror behövs, kan minska utsläpp.

Rapporten visar på goda förutsättningar för batteritillverkare som etablerar sig i Sverige, då vi har gott om el med låga utsläpp. Enligt Peter Kasche så siktar svenska Northvolt på att konkurrera just med låga utsläpp från tillverkningen.

– Då finns potential att till och med komma under de 60 kilo koldioxidekvivalenter som nämns som undre gräns i rapporten. Börjar Northvolt senare med batteriåtervinning ska utsläppen kunna pressas ytterligare.

Troligen är det bara en tidsfråga innan biltillverkarna börjar ställa krav på låga utsläpp från batterierna. Peter Kasche nämner en tillverkare som nästa år ska börja redovisa livscykelanalyser inklusive produktionsutsläpp från sina nya bilar.

– Då blir det allt mer intressant för fordonsföretagen att ställa högre krav på emissionerna från batteritillverkningen, resonerar han.

Detta bekräftas av Northvolt:

– Vi har sett en enorm attitydförändring från biltillverkarna under de senaste två tre åren där låga utsläpp från tillverkningen bara blir viktigare och viktigare, uppger Jesper Wigardt vid Northvolts presstjänst.

Northvolt är tydliga med att låga utsläpp är målet.

– Vi ser goda möjligheter att producera gröna batterier med låga utsläpp. Det är en del bakom vårt beslut att lägga vår fabrik i Skellefteå där vi kan använda vattenkraft med minimala utsläpp. Men också våra satsningar exempelvis kring egen återvinning och på att utveckla batterilösningar för gruvsektorn kan göra utvinningen av råmaterial mer hållbar.

Fakta

Här finns rapporten

Mer information om IVL:s rapport finns här. Där finns även vidare anvisningar för för att ladda ner rapporten i sin helhet.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …