Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Nu kraftsamlar 25 länder i Stockholm för framtidens elnät

På måndag inleds Stockholm Smart Grid Week. Det blir ett viktigt avstamp för medlemsländerna inom International Smart Grid Action Network för att bidra till hållbara energilösningar. Målet: att nå samsyn kring smarta elnätslösningar inför ett globalt stormöte senare under våren.

Uppdaterad: 2019-03-29 Publicerad: 2019-03-29

Text: Fredrik Mårtensson Bild: iStock, Pia Nordlander

Totalt 25 länder samarbetar sedan några år inom ISGAN, International Smart Grid Action Network. Sverige, Tyskland, Sydkorea och Kina är några av länderna som deltar i samarbetet.

– För utvecklingen av smarta elnät är internationellt samarbete oerhört viktigt för att utbyta erfarenheter och bygga upp kunskap. Att vi också kan lyfta frågor internationellt genom ISGAN känns värdefullt. Det är utmärkt att vi hittat former för internationellt samarbete som både täcker tekniska frågor och hur marknaden kan utformas, säger Maria Sandqvist, kanslichef vid Forum för smarta elnät.

Med start 1 april väntar ett fullspäckat veckoprogram med Stockholm som bas. Programmet har en bredd från workshops till olika möten inom ISGAN. Organisationer, myndigheter, forskningsinstitut och företag kommer att samlas under veckan.

Senja Nordström, senior rådgivare vid Energimyndigheten.

– Smart Grid Week består av en konferensdel med interna aktiviteter där vi bland annat ska genomföra workshops och utbyta erfarenheter inom områden som regeltillämpning och marknadsdesign. En del av arrangemanget är också offentligt, säger Senja Nordström, senior rådgivare vid Energimyndigheten, och fortsätter:

– Inriktningen är att vi inom ISGAN ska komma överens om policybudskap för centrala delar för hur en hållbar omställning av elsystemet kan ske. Det är budskap som vi sedan kan ta vidare till Clean Energy Ministerial (CEM) som genomförs i Kanada i maj med fokus på att främja hållbara energilösningar.

På tisdag 2 april kommer en särskild workshop, The future of electricity in a low carbon economy, att genomföras. Energimyndigheten, ISGAN och Forum för smarta elnät står som arrangörer.

Från regeringen kommer digitaliseringsminister Anders Ygeman att delta och från Energimyndigheten generaldirektör Robert Andrén.

– Det är framför allt tre strömmar som vi kommer att lyfta fram. Det handlar om de marknadsmöjligheter som digitaliseringen inom elbranschen skapar, om flexiblare elsystem med stöd av smarta elnätslösningar och behovet av innovativ regelutveckling där man måste hitta former för pilot- och försöksverksamhet, så kallade regulatoriska sandlådor, säger Senja Nordström.

Förra våren stod Sverige som värd för Nordic Clean Energy Week och Maria Sandqvist ser Stockholmskonferens med ISGAN-möten delvis som en fortsättning av det arbete som kom igång förra året.

Maria Sandqvist, kanslichef vid Forum för smarta elnät.

– En hel del handlar om marknadsutmaningar för att klara energiomställningen med alltmer av förnybar elproduktion och att andra delar måste hänga med som nätkapacitet och ökad elektrifiering, säger hon.

Maria Sandqvist pekar också på svårigheten med att definiera smarta elnät.

Det är framför allt tre strömmar som vi kommer att lyfta fram.

– Men ser man det ur perspektivet digitalisering av hela systemet med en bredd från produktion till användarledet, så finns det många möjligheter för svenska företag att nå ut med ny teknik globalt, säger Maria Sandqvist.

Efterfrågan på nya tekniska lösningar är stor, menar hon.

– Kina och Indien är exempel på marknader där den analys som Forum för smarta elnät genomfört, visar att det finns stora affärsmöjligheter genom den omfattande modernisering av elnätet och omställning till förnybar energi som pågår, säger Maria Sandqvist.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …