Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Morgondagens energimål säkras genom energieffektivisering idag

Hela samhället har en stor omställning att göra i samband med klimatfrågan. Enorma mängder pengar investeras i grön energi. Men en minst lika viktig satsning handlar om att göra av med mindre energi från början för att nå de mål som regeringen har satt upp. Nätverket BeBo har arbetat med satsningar på energieffektivisering i 30 år nu, och resultaten imponerar.

Uppdaterad: 2019-06-20 Publicerad: 2019-06-20

Text: Carl-Johan Johansson Bild: Mostphotos

”Vår vision är ett hållbart energisystem”, står det på första bilden i den powerpoint som Tomas Berggren brukar använda när han informerar om Energimyndigheten. För att nå dit är ett av målen vi arbetar mot i Sverige 50 procent mer effektiv energianvändning 2030 jämfört med 2005.

För att uppnå det målet finns nätverket BeBo, som står för Beställargruppen bostäder, och är ett av de viktigaste styrmedlen. Nätverket jobbar för att energieffektivisering i flerbostadshus och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Byggherrarna och branschen självt.
Tomas Berggren är själv en av rådsmedlemmarna.

– Vårt uppdrag från regeringen är att vi ska främja forskning. Vi tar fram ny teknik och testar och sätter krav på den. Vi demonstrerar nya metoder och verktyg. Och så är det mycket kring renovering av byggnader, säger Tomas Berggren.

Tomas Berggren, senior rådgivare inom energieffektivt byggande
på Energimyndigheten

BeBo har tagit fram en metodik för renovering som tillämpas i allt större grad av fastighetsägare i Sverige. Syftet är att halvera energianvändningen genom att renovera smart.

Energimyndigheten uppskattar att det finns ungefär 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus. En typisk bostad har en så kallad klimatskärm som består av väggar, golv, tak och fönster, och klimatskärmarna ska stå där i hundra år. Det är viktigt att de är täta och välisolerade, vilket inte är fallet i många byggnader idag.

– Vår första prioritet är att klimatskärmarna ska vara bra, och då har vi haft mycket teknikupphandlingar för att ta fram ny teknik för när man industriellt sätt bygger om fasader. Just nu håller vi på att titta på tilläggsisolering invändigt som vi tror jättemycket på. Det är ju inte alla fasader som går att bygga om. Många av de gamla fasaderna i Stockholm är K-märkta och går inte att göra någonting vid trots att de är över hundra år gamla.

Ventilationen är ett annat mycket viktigt område.

– Mer än 80 procent av flerbostadshus har inte en ventilation med värmeåtervinning alls. Sätter man in en bra ventilation kan man minska energianvändningen med 20 procent.

Under vintern tar man ofta in kall luft direkt genom ett hål i väggen.

– Om det är -20 ute och du tar in den luften rätt in i huset så kostar det ju energi att värma upp den till +22. Det ger dessutom en dålig inomhusmiljö.

I många lägenheter finns det också brister i luftkvaliteten, med drag och liknande. Det är inte bara att BeBo sätter in teknik som är effektiv, utan den bidrar till att människor får bättre komfort och levnadsmiljö.

– Vi har haft 65 teknikupphandlingar genom åren där vi tagit fram ny teknik, allting från bättre fönster till värmepumpar. Vi tog fram varmvattenkranar för några år sedan som var 30 procent mer energieffektiva än de bästa som fanns då, fortsätter Tomas Berggren.

Hela samhället har en väldigt stor omställning att göra i samband med klimatfrågan. Senast 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp från växthusgaser. Mycket pengar investeras just nu i grön energi som ska ersätta fossila bränslen. Men att få ner själva energiförbrukningen är minst lika viktigt för att nå de klimatpolitiska målen.

– Det finns en otroligt stor potential i att minska energianvändningen. Det är att komma åt den potentialen som är viktigast, för den är ofta mycket lönsammare än att börja investera i produktion som vind och sol och liknande. Även om du använder förnybar energi så åtgår det resurser där också, som biobränsle eller solceller. Allt det där ska ju fortfarande tillverkas. Att inte använda så mycket energi är den absolut bästa lösningen.

Att byta ut belysning, fläktar och pumpar gör en otroligt stor skillnad. Det är faktor tio på nya pumpar jämfört med de gamla. Även vitvaror, som byts vart 10–15 år, har utvecklats enormt.

– Allting har sin livslängd, och när man väl byter är det viktigt att man byter till energisparande alternativ. Det här är inga snabba ryck utan tar lång tid. På sjuttiotalet var det exempelvis oljekris i Sverige. Jag tror att det var 73 procent av all energi till byggnader då som var olja. Idag ligger vi under 1 procent. Men det har tagit 50–60 år, med många styrmedel och satsningar på vägen. På samma vis är det med energieffektiviseringen. Det tar många år för att nå resultaten. Sedan jag började har energianvändningen i flerbostäder i princip halverats.

Det tar många år för att nå resultaten. Sedan jag började har energi-

användningen i flerbostäder i princip halverats

BeBo fokuserar inte bara på renoveringar av befintliga flerbostadshus utan även nybyggen. Det byggs strax under 1 procent per år i Sverige, och nätverket sysslar mycket med forskning för att ta fram nya innovativa lösningar. Det är lättare att göra rätt från början.

– Jag kan ge ett exempel på ett bolag i Kungsbacka som heter Eksta. Vi hade ett projekt 2006 där vi byggde de första passivhusen i Sverige. De har fortsatt att bygga sina områden efter samma standard vilket ger en energianvändning som är långt under vad byggreglerna föreskriver. De har små system med närvärme där de använder biobränsle. Och sen har de solfångare. 40 procent av värmen kommer från solen, utöver att husen har bra klimatskärmar. Nu har de börjat med solceller också där de har små egna nät med likström till husen, som först i Sverige. Det är sådana projekt vi utvärderar och skapar hela tiden, säger Tomas Berggren.

Bostäder och tjänstesektorn står idag för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, och innovationskluster som BeBo, som samlar forskare och branschaktörer, är direkt avgörande för att nå ut till dem som kan göra skillnad.

– För oss har det varit viktigt att få till ett bra samarbete med fastighetsägarna, för det är de som ska investera. Det har pratats om att det finns ett renoveringsbehov på 400-500 miljarder i Sverige, och det är ju självklart att det är en osäkerhet när man ska göra de här investeringarna. Både fastighetsägarna och hyresgästerna ska kunna leva med renoveringarna under en lång tid. Därför är det viktigt att vi kan visa vägen genom att ta fram ny teknik och prova den..

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …