Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Minska byråkratin för att öka solcellsförsäljningen”

Enklare regler, mer objektiv jämförande information och fler standardiserade lösningar. Där finns en del av lösningarna för att få fler konsumenter att hoppa på solcellstrenden, enligt forskaren Jenny Palm.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-09-29

Text: David Grossman Bild: Shutterstock, Jenny Palm

Jenny Palm, forskare på Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet är antagligen den i Sverige som har bäst koll på vilka drivkrafter och motiv konsumenterna har när de bestämmer sig för att skaffa en solcellsanläggning, och för den delen också de hinder som försvårar användningen.

Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet
Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet

– Jag har träffat på hushåll där man faktiskt inte ens packat upp grejerna för att det är så krångligt, berättade hon på Solforum i Västerås.

Hon har gjort två studier med enkäter och intervjuer i hushåll som satsat på solel – den senaste är ännu inte publicerad. Den första studien var med brukare som skaffat anläggningar under åren 2008–09. Vid den tiden råder stor osäkerhet kring såväl teknik som vilka bidrag man kan få och de som beställer en anläggning är så kallade early-adopters, ofta teknikintresserade män med ett miljöintresse. En del gör det också i protest mot de stora elbolagen. När samma frågor ställs i nästa studie, då till hushåll som skaffat en anläggning under 2014–16, framträder en helt annan bild av drivkrafterna.

– Nu pratar alla pengar och pay-off-tid, säger Jenny Palm. Man vill spara på sin elräkning och eventuellt tjäna på att sälja överskott. Miljöengagemanget finns även här, men inte som en livsstil där man lever ekologiskt och så vidare. Nu handlar det mer om att bidra till en hållbar samhällsutveckling, berättar Jenny Palm.

Nytt är också att många skaffar en anläggning för att kunna ladda en elbil under framför allt sommarmånaderna.

Om de första entusiasterna var teknikdrivna och fick göra det mesta själva när det kom till installation är dagens köpare mest intresserade av nyckelfärdiga paketlösningar där installation ingår. Fast här anser hushållen att det är en djungel där det är svårt att jämföra offerter från olika företag.

Det folk vill ha är tydlig vägledning som pekar ut vilka produkter som är bra, och så förstås ett system för bidrag, försäljning och skatt som är enklare att hantera.

– Men den största barriären är byråkratin, menar Jenny Palm. Kommer man att få ett installationsbidrag? Hushållen berättar att de inte får någon feedback från Länsstyrelsen. Är man tvåa eller nummer tusen på väntelistan? Sedan är det osäkerheten med bygglovsansökningar och om byten av mätare som tar tid. Och finns det ett elbolag som vill köpa? Allt detta gör folk förvirrade.

Jenny Palm tycker att det generellt är brist på objektiv konsumentinformation, och hon tycker det saknas mellanhänder som kan hjälpa prosumenten att navigera på marknaden

– Det är märkligt att den bästa källan idag är en privat blogg (Bengts villablogg). Här finns mycket att göra för Energimyndigheten och kommunernas energirådgivare. Det folk vill ha är tydlig vägledning som pekar ut vilka produkter som är bra, vilka leverantörer som är att lita på och så förstås ett system för bidrag, försäljning och skatt som är enklare att hantera.

Ett första steg menar Jenny Palm är att bort mikroproducenterna ur elcertifikatsystemet – för mycket byråkrati och för lite pengar. Där kan ROT-avdrag som redan alla känner till användas.

Rekommenderat

Förnybart

Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Innovation
Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen.

Senaste

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.