Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst när det kommer till tunga transporter. Ett av företagen som går i bräschen för utvecklingen är Mejeritransporter i Karlstad, som nyligen driftsatte sin första LBG-lastbil. Energivärlden besökte företaget för att ta reda på mer om morgondagens fjärrtransporter.

Uppdaterad: 2020-02-17 Publicerad: 2020-02-17

Text: Jakob Svärd Bild: Jakob Svärd

Den som tittar på tv, lyssnar på radio eller slår upp en tidning i dag skulle enkelt kunna tro att framtidens transporter uteslutande kretsar kring elfordon. Den amerikanske entreprenören Elon Musks påkostade Teslabilar har på sätt och vis blivit själva sinnebilden för vägen framåt i vår moderna era. Verkligheten är dock aningen mer komplicerad än så.

Fråga bara den tunga transportsektorn. För även om Tesla, Volvo och Scania med flera andra aktörer har lanserat ellastbilar avsedda för transporter är räckvidden hos dessa fortfarande bara en bråkdel av den som man får ut med ett traditionellt drivmedel. För att göra tunga transporter klimatsmarta räcker det – i alla fall inte ännu – med futuristiska elfordon. För att göra tunga transporter klimatsmarta krävs det snarare slam från avloppsreningsverk.

Vad vi talar om? LBG, eller flytande biogas, såklart. Det här moderna drivmedlet har en stor fördel som gör det attraktivt för en industri- och transportsektor som håller på att ställa om till förnybart bränsle. Det är inte bara i princip utsläppsfritt och minst lika resurseffektivt som biodiesel.
Eftersom man kyler ner gasen till cirka minus 163 grader övergår den till flytande form – vilket i sin tur gör att bränslets volym minskar 600 gånger. Eller med andra ord: det perfekta drivmedlet för den som behöver tanka mycket för att kunna köra långt.

En av de aktörer som bereder väg för den flytande naturgasens och biogasens utbredning i transport-Sverige just nu är Gasum. Där håller man som bäst på att bygga ut ett brett nordiskt nätverk av tankstationer för lastbilar som körs på just LBG – eller det besläktade drivmedlet LNG, flytande naturgas – i Sverige, Finland och Norge. Det väntas stå färdigt under 2020.

Tanken är att man ska utöka den effektiva arbetsräckvidden för gaslastbilar oavsett vilket land som åkeriet utgår ifrån.

Mikael Antonsson, trafikchef på Gasum.

– För att kunna möjliggöra för åkerierna att köpa gaslastbilar måste de kunna tanka den, det är en grundförutsättning. Kan du inte tanka den, kan du inte köpa lastbilen. Vi valde därför att investera i att bygga upp ett nordiskt nätverk av tankstationer med 50 stationer – varav 25 ska ligga i Sverige, säger Mikael Antonsson, trafikchef på Gasum.

En av de tankstationer som ingår i Gasums satsning har uppförts i Bråtebäcken strax utanför Karlstad. Det gläder Tord Johansson som är vd på det lokala åkeriet Mejeritransporter, där man bland annat kör in- och uttransporter av mjölkprodukter åt Arla. Närheten till tankstationen är en viktig förutsättning när företaget satsar på att utöka fordonsflottan med gröna LBG-lastbilar.

– Så fort det kommer någon ny teknik så vill vi vara med och undersöka den. För två år sedan var vi nere på en visning på Volvo i Borås och körde gaslastbilar på en testbana. Då blev jag intresserad direkt, så ganska omgående efter den visningen ansökte jag om stöd via Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Redan 2018 fick jag besked om att vi skulle få stöd för att köpa in fem gaslastbilar. Sedan var vi igång, säger Tord Johansson.

Peter Olsson är chaufför på Mejeritransport och ser den pågående övergången till gaslastbilar som drivs av LBG och LNG som en positiv utveckling.

Han visar runt i Mejeritransporters lokaler som ingår i Matmejeriet – ett stort tegelkomplex som en gång i tiden inhyste mejeriföreningen Milkos tillverkning – som de nu delar med en uppsjö andra livsmedelsaktörer, och introducerar mig för Peter Olsson.

Han började som chaufför på Mejeritransport under 2008 och ser den pågående övergången till gaslastbilar som drivs av LBG och LNG som en odelat positiv utveckling.

Fakta

Det här betyder förkortningarna

Flytande naturgas (LNG)
Om man kyler ned naturgas antar den en flytande form. Gasen kallas då för LNG, eller liquefied natural gas. Processen användes ursprungligen för att transportera naturgas till avlägsna platser utan tillgång till egen infrastruktur men används i viss utsträckning även som fordonsbränsle. Det högre priset jämfört med andra fossilfria bränslen har dock fått den kommersiella LNG-utbredningen att förbli relativt låg.

Flytande biogas (LBG)
LBG, eller flytande biogas, fungerar enligt samma princip som LNG men är det billigare alternativet. Biogas kyls ner till cirka minus 160 grader och antar då en flytande form. LBG är precis som LNG ett av transportsektorns viktigaste alternativ till de tidigare standarderna CNG och CBG, komprimerad natur- respektive biogas, eftersom det tack vare en längre räckvidd är särskilt anpassat för tunga fordon och långa transporter.

Rapsmetylester (RME)
När man talar om ”biodiesel” är det i vardagligt tal ofta RME, eller rapsmetylester, som avses. RME tillverkas huvudsakligen av rapsolja och metanol. Det blandas i dag in i en stor andel av allt diesel som säljs i Sverige, har goda köldegenskaper som passar vårt kalla klimat och är i stort sett giftfritt. Odlingen av raps hjälper dessutom till att balansera koldioxidutsläppen som sker vid förbränning.

Hydrogenerad vegetabilisk olja (HVO)
När det kommer till kosten som vi äter kan det vara klokt att hålla sig undan transfetter. Men faktum är att dessa utgör ett miljövänligt drivmedel. Under tillverkningen av det förnybara bränslet HVO-diesel processas råvaror som råtallolja eller slakteriavfall och vätgas för att framställa en ren kolväteprodukt som kan användas som fordonsbränsle.

– Rent praktiskt innebär övergången egentligen bara en liten skillnad för mig som chaufför och det är att man får tanka gaslastbilar lite oftare, eftersom vi fortfarande är begränsade av hur mycket gas man får tanka säkerhetsmässigt. När det kommer till körningen upplever jag nästan att LBG-lastbilen är starkare än en HVO- eller RME-lastbil när den belastas.

När Peter Olsson skulle börja köra den nya LBG-lastbilen medger han att han var lite skeptisk inför tankningsförfarandet och räckvidden. Något som Gasums satsning på tankstationer rått bot på.

– Det blev en stor skillnad så fort vi fick en tankstation här i Karlstad i november förra året, för nu har vi en backup om det av någon anledning inte skulle gå att tanka när vi behöver det ute på vägarna. Tidigare var vår närmsta tankstation i Örebro och då behövde man räkna med en marginal på 20 mil. Nu kan vi tanka dagen efter ”hemma” hos oss. Det minskar stressen för oss rejält att inte behöva sitta och räkna på antalet mil. Det ska man inte behöva göra.

Den nya LBG-lastbilen har andra, mindre väntade, fördelar. Bland annat har den gett Peter Olsson som chaufför en bättre arbetsmiljö.

– Det är betydligt renare vid tankning och därmed även inne i förarhytten, i och med att man inte går omkring i kladdig RME-diesel. Jag får en bättre arbetsmiljö med den här nya typen av gaslastbil. När jag tankar RME kan det lukta drivmedel i hytten under flera timmar efter en tankning eftersom det fastnar under sulorna när man tankar. Det slipper jag nu. Om jag skulle välja i dag så kör jag hellre en gaslastbil.

Mejeritransporter – vars totala fordonsflotta i dagsläget rymmer 35 lastbilar och ett par mindre fordon – förbereder sig nu för att driftsätta sin andra LBG-lastbil. Inom de närmaste åren kommer ytterligare tre LBG-fordon att rullas ut ur Matmejeriet som ett resultat av projektstödet som man har fått från Klimatklivet.

Så, när har Karlstadsföretaget helt gått över till lastbilar som drivs av flytande biogas?

– Det är svårt att säga. Vi har fått stöd för fem LBG-lastbilar. Just nu kör vi den första och håller på att bygga ytterligare en. Bara motorn på en sådan här gaslastbil är 500 000 kronor dyrare än motorn i en traditionell lastbil, så stödet från Naturvårdsverket är en viktig förutsättning för att vi ska kunna gå över till LBG. Så fort vi har satt de här fem första gaslastbilarna på vägarna kommer vi så klart att ansöka om stöd för fler, säger Tord Johansson.

Tord Johansson, vd på åkeriet Mejeritransporter

Han får en instämmande nick från fordonsansvarige Patrik Andersson, som också menar att LBG är en av flera möjliga vägar framåt för transportindustrin.

– I framtiden kommer vi att köra på många olika bränslen, eftersom ett enda drivmedel inte uppfyller hela sektorns behov. Så enkelt är det. Valet av bränsle kommer till stor del att bero på vilken del av landet man kör i. I norra Sverige kommer det antagligen att bli mycket HVO-diesel, där man har väldiga avstånd. I södra delen av landet kommer det att bli mer gas.

Rekommenderat

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval
Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …