Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Medvind för flytande vindkraft

Hur får man enklast och billigast stora mängder grön el där den behövs som mest? Det är en fråga som Urban Joelsson, idag ordförande och vd i Flowocean, funderat på länge. Flowoceans verk och teknologi har potential att revolutionera den havsbaserade vindkraften.

Uppdaterad: 2018-03-13 Publicerad: 2017-06-19

Text: Carl Johan Liljegren Bild: Flowocean

I samband med Clean Energy Ministerial Summit i Peking tecknade Flowocean två kontrakt. Det ena med en kinesisk affärspartner om finansiering och byggnation av en första fullskaleanläggning för företagets flytande vindkraftverk, och det andra med ett kinesiskt forskningsinstitut om öppet innovationssamarbete inom förnybar energi.

Redan 2008 började företaget på allvar utveckla idéer om hur man skulle kunna bygga havsbaserade vindkraftverk till betydligt lägre kostnad än vad som var, och fortsatt är gällande, på marknaden.

Bakgrunden är väl känd. Världens befolkningsmängd ökar och vi bor alltmer tätbefolkat, vilket lett till brist på landytor och el där det bor mycket människor. Till det ska läggas växande brist på vatten i stora delar av världen, inte minst i tätbefolkade områden. Ytterligare en aspekt på den globala demografiska utvecklingen är att de flesta tätbefolkade områdena ligger längs med kusterna.

– Det sistnämnda är intressant och är ursprunget till Flowoceans och min vision att hitta en lösning som ska göra det riktigt kostnadseffektivt att producera el med hjälp av vindkraft till havs, säger Urban Joelsson.

Havsbaserad vindkraft har flera fördelar. Den kräver inte några landytor, den behöver inte synas- eller höras från land, och till skillnad från kol-, gas- och kärnkraft krävs inget kylvatten.

Urban Joelsson, ordförande och vd i Flowocean.
Urban Joelsson, ordförande och vd i Flowocean.

– Havsbaserad vindkraft löser tre stora problem samtidigt, och den konsumerar inte något vatten. Dessutom gör den att andelen grön el i den totala energimixen kan öka. Men havsbaserad vindkraft behöver göras effektivare, säger Urban Joelsson.

Bottenmonterade eller stationära vindkraftverk till havs är dyra att bygga, går inte att placera överallt på grund av att de kräver byggbara bottenförhållanden och, beroende på hur havsbotten ser ut, krävs anpassning av fundamenten. Stationära vindkraftverk är dessutom dyra att underhålla och reparera, eftersom allt underhåll måste göras på plats ute till havs.

Flytande vindkraftverk är inte beroende av hur havsbottnen ser ut och kan förankras på mycket stora djup, vilket gör att de kan placeras på betydligt fler platser än stationära vindkraftverk. Och eftersom de saknar bottenfundament slipper man kostnaden och hela anpassningsproblematiken.

– Flowocean har tagit fram en modulariserad lösning som kan produceras i stora volymer och som använder beprövade tekniker vad gäller ankarsystem och turbiner. Det innovativa är hur kraftverken är konstruerade, och eftersom det är dyrt att producera och arbeta till havs så har vi valt att göra så lite som möjligt ute på havet.

Flowoceans vindkraftverk ska byggas och förtestas på varv innan de bogseras ut till en på förhand förankrad boj som fästs vid havsbotten med skonsamma sugankare. Målet är att ha så liten kontakt med botten som möjligt och att använda den miljövänligaste tekniken. Det krävs 3-4 ankare per enhet, men ett ankare kan användas av flera enheter.

– Flowoceans vindkraftverk är en plug- and play-lösning där installationen ute till havs tar mycket kort tid och går att göra även i en rätt så hög sjö.

Fördelen med denna flexibla lösning är också att om det sker ett haveri, eller behöver göras större underhåll så kan man koppla loss vindkraftverket från bojen och bogsera in det till ett varv och utföra reparationerna där.

Tillsammans med att nästan hela produktionen sker på land gör det att vi räknar med att kunna producera våra verk betydligt billigare än till nu rådande kostnader.

– Vi har fokuserat på att göra vindkraftverket så kostnadseffektivt som möjligt genom hela livscykeln. Och lägre vikt har varit en av nyckelparametrarna. Lägre vikt innebär mindre stålåtgång, vilket gör materialinköpen billigare men förenklar och förbilligar även logistiken genom hela processen från inköp till montering och installation, säger Urban Joelsson.

Att välja att montera kraftverken på ett varv ställer vissa krav på anläggningen. Det är inga små konstruktioner det handlar om. Det vindkraftverk som ska byggas i Kina kommer att utrustas med två turbiner på tillsammans 6-7 Megawatt. De kommer att ha en navhöjd på 95-100 meter. Konstruktionens totala längd blir cirka 170 meter och avståndet mellan tornen 110 meter. Flowocean räknar med att det första verket är uppe och igång om cirka två år, i mitten av 2019. Så fort det är bevisat att det fungerar inleder de sedan storskalig serieproduktion.

Kommersialiseringsprocessen startade för ett år sedan och sedan dess har det gått fort. I december 2016 inleddes diskussioner med en kinesisk finansiär och partner. I mars 2017 skrevs ett Letter of Intent, och i början på juni undertecknades investeringskontraktet.

– Vi hade förmånen att få vara med i den svenska delegationen till Clean Energy Ministerial Summit i Peking och vi lyckades fantastiskt bra. Energiminister Ibrahim Baylan, Sveriges ambassadör i Kina Anna Lindstedt, och representanter från Energimyndigheten och Business Sweden var med vid signeringsceremonin med vår kinesiska partner.

Flowocean tillsammans med resten av den svenska delegationen på Clean Energy Ministerial Summit i Peking.

Nästa steg är att med hjälp av de kinesiska investerarna, som axlar det avgörande finansiella ansvaret, genomföra Flowoceans första fullskaliga demonstrationsprojekt. Placeringen av denna anläggning förväntas bli i vattnen söder om Shanghai, men betydelsen av projektet är stor även för företagets europeiska verksamhet.

Parallellt med projektet i Kina pågår planeringen av ett likadant projekt i Europa, antingen i södra Östersjön eller Nordsjön.

– Flowocean befinner sig i den absoluta toppen när det gäller teknik för flytande vindkraftverk, ett område som kommit lite i skymundan i Sverige, säger Urban Joelsson. Sverige har ett mycket stort kunnande inom energiteknik och Kina har ett jättebehov av våra lösningar och de har kapital. Energiminister Baylan kommenterade Flowoceans kontraktsignering i Peking den 7 juni som ett mycket viktigt första steg i energitekniksamarbetet mellan Kina och Sverige. Vi är stolta att få föra fram vårt svenska kunnande inom flytande havsbaserad vindkraft till omvärlden och hoppas då också på Sveriges och Energimyndighetens positiva medverkan och stöd för något som vi tror kan bli en ny stor exportindustri.

Rekommenderat

Transport

Ny bil – ett svårt vägval

Blogg
En bilaffär är aldrig en bra affär brukar det sägas. På samma sätt är en bilaffär aldrig bra för miljön. Men jag är trots allt inte redo att vara utan bil. Så ...
Effektivisering

Så kan Sverige öka sin teknikexport

Blogg
Vi behöver nya finansieringsmodeller för att nå de globala hållbarhetsmålen och öka den svenska exporten, skriver Ann-Sofie Gaverstedt.
Transport

Att samordna en omställning – finns det ett recept?

Blogg
Finns det ett recept på hur samordning kan skapa handlingskraft, samsyn och vilja till förändring eller är det bara ett tidskrävande sätt att maskera besvärliga frågor? Det frågar sig Rebecka Marklund och ...
Transport

Elbilen och slumpen i historien

Blogg
Historiker har uppmärksammat att det fanns tre biltyper parallellt i USA vid förra sekelskiftet: Ångbil, elbil och bil med förbränningsmotor. Kunde elbilen ha vunnit?
Effektivisering

Spara energi är enkelt – eller?

Blogg
Visste du att när transportföretaget UPS lägger ut sina rutter för hur deras budbilar kör svänger de bara högersvängar? På detta sätt minskar de antalet olyckor och sparar energi. Energieffektivisering behöver inte ...
Digitalisering

Premiär för vår nya mötesplats

Blogg
Energivärlden har blivit digital. Varför då? Jo för att det är dags och det behövs. Och hur vet vi det? Jo för att vi har frågat.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …