Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Med fokus på morgondagens elsystem

Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum för smarta elnät, arrangerade konferensen Framtidens Elsystem i Stockholm för två veckor sedan. Det här är de viktigaste lärdomarna från den.

Uppdaterad: 2018-12-19 Publicerad: 2018-12-03

Text: Jakob Svärd Bild: Pressbild, Pexels

Det svenska kraftsystemet står inför en transformativ förändring. För att nå vårt klimatpolitiska mål om ett nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver vi elektrifiera allt fler samhällssektorer, vilket i sin tur leder till nya beteenden hos både användare och producenter. Samtidigt innebär Sveriges energipolitiska målsättning om ett helt förnybart elsystem senast 2040 att vi behöver sluta förlita oss på kärnkraft – och påskynda omställningen och utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För att ge Sverige bättre förutsättningar att lösa de här uppgifterna satsar Energimyndigheten 283 miljoner kronor på olika insatser och pilotprojekt under perioden 2016–2023 genom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. De första satsningarna har nu resulterat i både ny kunskap och flera spännande tekniska lösningar.

Den 15 november arrangerades därför den kunskapsspridande konferensen Framtidens Elsystem. I samband med den anordnades även halvdagsseminariet SamspEL Arena, där representanter från programmets pågående projekt fick utbyta erfarenheter.

En som befann sig på plats var Energimyndighetens forskningshandläggare Fredrik Lundström. Han säger att konferensen satte fingret på två huvudutmaningar för morgondagens elnätsaktörer.

– Den ena är att anpassa elsystemet så att vi kan nå våra klimatpolitiska mål i tid. Den andra är kopplad till det energipolitiska målet att ersätta kärnkraften. Även om det inte finns något politiskt beslut som säger att det är förbjudet att investera i ny kärnkraft är det tydligt att man hoppas att den förnybara energiproduktionen ska kunna ersätta kärnkraften. Det här ska ske samtidigt som elsystemet ska klara av att tillgodose våra nya behov.

Han säger vidare att mycket fokus under konferensen lades på hur programmets forskningsprojekt kan omsättas i form av nya produkter, tjänster och ny kunskap. Många har jobbat med lokala elnätsfrågor i fastigheter, där utvecklingen går snabbt just nu.

– Det som förut bara var en slutanvändare håller på att förvandlas till en central nod i systemet. Väldigt många infrastrukturer möts i fastigheten: det är både el, värme, transport och data. I ett digitalt elsystem blir det väldigt intressant, säger Fredrik Lundström.

En annan tydlig trend var diskussionen om effektutmaningen som uppstår i den regionala tillväxten när nya aktörer vill etablera exempelvis batterifabriker och datahallar i Sverige. Tidigare har svensk industri kunnat förlita sig på en jämn elproduktion från kärn- samt vattenkraft.

Fredrik Lundström, forskningshandläggare Energimyndigheten

– Det har skapat ett förhållandevis jämnt effektflöde. Nu får vi fler väder- och säsongsberoende resurser, som exempelvis vindkraft, där effekten varierar över tid – samtidigt som det genomsnittliga kapacitetsbehovet ökar. Frågan om hur mycket och när vi kan göra en viss effekt tillgänglig vid en given plats blir därför en viktig faktor framöver, säger Fredrik Lundström.

Ett av projekten som redovisades har tittat på hur man kan använda datacenter, dels när det kommer till batterilagringen i centret men även när det gäller driften av det, för att skapa en större flexibilitet i elsystemet. Datacenter drar enormt stor effekt när de går för fullt.

– Om du tar ett datacenter som Amazons kan du jämföra det med hela Enköpings effektbehov När en traditionell industri etablerade sig visste man kanske att den skulle vara kvar i 40 år. Nu kan man etablera en datahall som kan vara färdig inom något år, där vi inte vet exakt hur länge den kommer att stå kvar, och som har ett väldigt högt effektkrav. Det här bidrar till näringslivet och är viktigt för många kommuner, men risken är att man står där utan tillräcklig effekt till sjukhus eller bostadsområden om man inte har ett bredare planeringsperspektiv.

Ytterligare ett hett ämne under konferensen Framtidens Elsystem var hur ny teknik kan underlätta omställningen till ett elnät med fler lokala kraftproducenter. Ett av SamspEL:s forskningsprojekt har undersökt organiska batterier, ett annat hur man kan lagra energi i hett vatten. Det är inte elsystemfrågor i sig, men de tangerar samma områden.

– Olof Ermis på Ochno har exempelvis utvecklat en kontakt för den standard som kallas för USB-C, med vilken man kan överföra både data och ström. Det finns en enorm potential i den styrbarheten, att man kan flytta energi åt båda håll, för till exempel fastigheter. De som jobbar med transmissionsnätet kanske nickar till när de hör det här och säger att det inte har med elnätet att göra. Jag tror att det är precis det här som har med elnätet att göra. Vi måste förstå att morgondagens elsystem kommer att sitta ihop på helt nya sätt, när effekt börjar färdas fram och tillbaka i infrastrukturen, säger Fredrik Lundström.

Rekommenderat

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Effektivisering

Tre snabba frågor till pristagaren Egil Öfverholm

Energieffektivisering
I år delades ”Hederspriset för energieffektivisering” ut för första gången. Pristagare är ingen mindre än Egil Öfverholm, före detta medarbetare på Energimyndigheten.
Effektivisering

Ljus framtid för LiFi

Kommunikationsteknik
De flesta vet att dagens trådlösa kommunikationsmetoder bygger på radioteknologi. Mindre känt är att ett brittiskt företag just nu utvecklar en alternativ metod som bygger på lampor.
Effektivisering

Fasadlösning med många miljövinster

Renovering
Isolera fastigheten och bygg samtidigt in ett nytt effektivt ventilationssystem i fasaden – utan att störa hyresgästerna. Eskilstunaföretaget Smartfronts koncept kan minska energianvändningen med runt 60 procent. Men branschen är lite trög ...
Effektivisering

Den långa vägen till smartare energianvändning

Energimyndigheten 20 år
Teknikutveckling, högre verkningsgrad och mer nytta för varje kilowattimme. Att arbeta med energieffektivisering är lönsamt på många sätt för både företag och kommuner. Det har också varit en grundbult i Energimyndighetens arbete ...
Effektivisering

Programmet som hjälper fastighetsägarna att effektivisera

Fastigheter
Boende- och byggsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. Och det finns stora möjligheter att effektivisera. För att främja och snabba på den här utvecklingen stödjer forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ...
Effektivisering

Därför blir vi hela tiden mer energieffektiva

Testlab
Från Led-lampor till värmepumpar. Det mesta kontrolleras på Testlab – Energimyndighetens nav i arbetet med energieffektivisering. Anita Aspegren tar oss med på en rundtur i labbet och förklarar varför effektivisering är en ...
Effektivisering

Stora möjligheter att spara energi i gamla hus

Bygg
Att effektivisera äldre fastigheter är en balansgång då kulturvärden ibland står på spel. Nu är kunskaperna högre inom detta område och potentialen är stor. Bland annat tack vare forskningsprogrammet Spara och bevara, ...
Effektivisering

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Nätverk
Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …