Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Mästare på innovation ska bidra till att öka omställningstakten

Mission Innovation är en satsning och sammanslutning av 22 länder som åtagit sig att satsa stort på innovation inom energiområdet.
Svenska bolaget Azelio utvecklar ett system för energilagring och blev 2019 en Champion inom satsningen.

Uppdaterad: 2019-08-23 Publicerad: 2019-08-23

Text: Ingrid Bexell Hultén Bild: Azelio

När de 19 Champions – en från varje deltagande land – möttes i samband med ministermötet i Vancouver i maj var det tydligt för Sveriges representant Jonas Eklind, vd för Azelio, att energilagring med hjälp av värme, är hett. Även internationellt.

I det system som utvecklats av Azelio lagras förnybar energi från exempelvis sol och vind som värme i aluminium. Värmen omvandlas sedan till elektricitet vid behov.

Lösningen är användbar för till exempel ett samhälle eller en verksamhet som saknar fast anslutning till ett elnät, eller bara har en svag sådan.

Majoriteten av de 1,2 miljarder människor som just har det så får idag sin elektricitet genom dieselgeneratorer. Med Azelios lösning kan förnybar energi lagras och omvandlas till elektricitet när det behövs – inte bara när solen lyser eller vinden blåser. Det blir alltså en jämn tillgång med förnyelsebar energi i botten.

Ett annat användningsområde är vid naturkatastrofer eller andra särskilda händelser.

Jonas Eklind, vd Azelio

– Vi samarbetar med ett svenskt företag som erbjuder ett koncept för hållbara sjukhus som kan sättas upp var som helst med allt som behövs av personal, utrustning och, tack vare vår energilagring, även försörjning med förnybar el, säger Jonas Eklind.

På många platser råder en opålitlig prismodell som gör det extremt dyrt, och ibland extremt billigt, för den som vill ha förnybar elektricitet under hela dygnet. Lagringen gör det möjligt att optimera så att man köper när det är som billigast för att använda vid behov.

Samarbetet Mission Innovation, som lanserades i samband med klimatmötet i Paris 2015, utgörs av 22 länder som tillsammans representerar 60 procent av världens befolkning och 70 procent av världens totala ekonomiska aktivitet. De har åtagit sig att fördubbla investeringarna till forskning och innovation inom hållbar energi inom fem år. Syftet är att kraftigt öka innovationstakten. Finansieringen är viktig – men också att skapa samarbete och spridning av goda exempel.

Ett exempel på det senare är att utse ”Champions”, forskare och/eller innovatörer som gjort genombrott som kan snabba på och skala upp omställningen till hållbar energi.

Jonas Eklind blev Sveriges Champion 2019. Varje land har haft ett nomineringsförfarande och plockat fram ett antal kandidater. Avgörandet för vem som ska representera varje enskilt land har dock legat hos kollegor i andra länder. Med så kallade peer-reviews har kandidaterna granskats och en representant för varje land har utsetts.

– Det var förstås väldigt hedrande att bli nominerad, säger Jonas Eklind. Men att det skulle bli jag som skulle få representera Sverige var lika bra att fet-glömma, minns jag att jag sa till min fru. Precis som de andra nominerade i Sverige var jag med och utvärderade tio kandidater från andra länder och såg att det var hög höjd på bidragen.

Fakta

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North.

En iakttagelse han gjorde, när han läste om de andra nominerade, var att de flesta finns i tidigare forskningskeden. Jonas Eklind förstår vikten av forskning, men trivs själv bäst i fasen när tekniken möter marknaden.

– Det är ju först när tekniken accepteras av en kund som vi vet att den verkligen kommer till nytta, säger Jonas Eklind.

Enligt Jonas Eklind är Energimyndigheten en viktig partner för just kommersialiseringen av Azelios teknik.

– Tidigare stöd har bidragit till 170 installationer världen över av Azelios Stirlingmotorer och stödet från myndigheten är betydelsefullt även i den näraliggande kommersialiseringen av energilagringslösningen, säger Jonas Eklind.

För Azelio och Jonas Eklind har deltagandet i Mission Innovation redan gett resultat i form av nya samarbeten.

– Med några av de andra Champions har vi redan idéer som är klara att köra. Andra handlar om idéer som vi kan få nytta av på längre sikt, säger Jonas Eklind.

Sverige har tagit initiativ till att bjuda in alla Champions till Sverige för att ytterligare boosta samarbeten dem emellan. Men inom Mission Innovation finns flera andra initiativ.

– Förutom att utse Champions har vi till exempel ett projekt, som leds av Sverige, för att bidra till en global standard för att uppskatta potentialen hos olika energilösningar att minska koldioxidutsläpp, berättar Maria Vuorelma, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Av de 19 champions fanns bara en kvinna, vilket Maria Vuorelma beklagar.

– Det är något som vi inom Mission Innovation får jobba på inför nästa runda av Champions. Jämställdhet är viktigt för en effektiv och rättvis omställning och även för att attrahera den bästa kompetensen. Här är förebilderna viktiga, säger Maria Vuorelma.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.