Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Mångfald ska lösa framtidens energiutmaningar

Förra torsdagen anordnade Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen ett seminarium på temat jämställdhet. Den viktigaste lärdomen från det? Energisektorns jämställdhetsarbete är inte bara en fråga om rättvisa. Det är en av nycklarna till att klara den globala energiomställningen.

Uppdaterad: 2019-02-19 Publicerad: 2019-02-12

Text: Jakob Svärd Bild: Jakob Svärd

De senaste åren har flera energibolag satsat på att göra jämställdhet och mångfald till högprofilerade frågor. Samtidigt återstår mycket arbete innan branschen kan betraktas som jämställd. Enligt Energimyndighetens Energiindikatorer för 2018 har knappt en femtedel av energibolagen i Sverige en kvinnlig vd. Statistik från 2016 visar att kvinnor bara utgör 26,8 procent av det totala antalet anställda i svenska energibolag.

Det ligger i energisektorns intresse att lyckas komma framåt i jämställdhetsarbetet. Inte minst eftersom omställningen till ett förnybart kraftsystem för med sig nya utmaningar som ställer krav på att hitta ny kompetens och nya infallsvinklar. Det menade både Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens generaldirektörer när de under seminariet i Eskilstuna frågades ut av Saira Alladin från Sweco, Årets Kraftkvinna 2018.

– Vi behöver människor som tänker olika, inte bara utifrån ett könsperspektiv utan även utifrån vilka typer av erfarenheter du har med dig. Det finns forskning som visar att grupper fungerar bäst när alla i den inte tänker på samma sätt. Energisektorn står inför en rad förändringar och som myndighet måste vi hänga med i den här utvecklingen. Vi skulle begå ett kardinalfel om vi struntade i att rekrytera människor med olika bakgrunder, sade Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Hon menade vidare att myndigheterna har ett särskilt ansvar att vara föregångare i jämställdhetsarbetet, så att branschen kan följa deras exempel.

– Däremot har myndigheterna en delvis annan utmaning än vad branschen har. Generellt sett är det fler kvinnliga än manliga anställda på myndigheterna. Det gäller över hela den statliga linjen, inte bara på Energimarknadsinspektionen. Överlag tycker jag att det viktigt att politiken är med och drar i branschen, så att den motiveras till förändring, sade Anne Vadasz Nilsson.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén instämde i det resonemanget. Han passade även på att efterlysa förändrade attityder i energibranschen.

– Mycket sitter i väggarna. Vi behöver alla förstå att det är enskilda beslut som avgör vem man rekryterar och varför. En stor utmaning för oss är att neutralisera uppfattningen av vem som kan ta sig in i energibranschen. Vi måste få bort det här med att bara civilingenjörer eller tekniker har en plats inom den här sektorn. Så ser inte morgondagens energilandskap ut.

En stor utmaning för oss är att neutralisera uppfattningen av vem som kan ta sig in i energibranschen.

Lite senare lyfte Robert Andrén vikten av att se hur långt vi faktiskt har kommit på den resa som arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering innebär.

– Vi måste se möjligheterna i förändringen. Det finns inga slutgiltiga svar här, det här arbetet är som en levande fors. Vi ska lyfta fram det som är bra och erkänna vad som måste bli bättre. Om man bara ser till det som inte fungerar är det lätt att bli nedstämd, sade Robert Andrén.

Även Energimarknadsinspektionens Anna Vadasz Nilsson berättade att hon ser med tillförsikt på energisektorns möjligheter att få till en positiv, bestående förändring.

– Sverige befinner sig väldigt långt fram i de här frågorna. Just därför har vi förutsättningarna att komma ännu längre. Det är det vi måste sikta på. Vi ska vara världsbäst på jämställdhet.

Vilka är de viktigaste insikterna som du tar med dig hem från seminariet, Anna Vadasz Nilsson?
– Det är lätt att tänka att myndigheter redan är jämställda men vi har även ett ansvar gentemot energibranschen. Energisystemets omställningsprocess drivs på av jämställdhetsarbetet. Det gör det viktigt att vi fortsätter att sätta fokus på de här frågorna. Vi vet sedan tidigare att mångfald är någonting som skapar innovation. Energiområdet står idag inför stora utmaningar. Då vore det riskabelt att inte se på dessa ur fler perspektiv än ett.

Rekommenderat

Jämställdhet

Så går myndigheternas jämställdhetsarbete

Jämställdhet
Hur kan berörda myndigheter hjälpa till att omvandla ambitioner till konkreta förbättringar? Och vilket betyg får egentligen myndigheternas eget jämställdhetsarbete?
Forskning

I homogena grupper växer sällan nya idéer

Årets kraftkvinna
Årets Kraftkvinna Saira Alladin, regionchef på Sweco Energuide, Power Systems, har mött många fördomar längs sin karriär. Men det har aldrig stoppat henne från att hela tiden ta sig an nya utmaningar.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.