Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Lysande konst som styrs av solel

Ett konstverk av Led-lampor som dynamiskt växlar utseende i takt med solinstrålningen. Under hållbarhetsfestivalen The Stockholm Act samarbetar Energimyndigheten med Kulturhuset Stadsteatern och visar ett bokstavligen lysande konstverk av Gunilla Klingberg – ReCharge.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-08-23

Text: Erik Hörnkvist Bild: Energimyndigheten, Johan Wickström

Att koppla samman rytmen i naturen, människan och teknik kännetecknar en stor del av Gunilla Klingbergs konst. Ofta handlar det om att synliggöra jordens resurser.

Konstverket Recharge.
Konstverket Recharge.

På Kulturhuset Stadsteatern visar hon under hållbarhetsfestivalen The Stockholm Act, som arrangeras 21–27 augusti, ett verk med solen som medaktör.

Konstverket ReCharge är ett slutet system som kommunicerar sin egen aktivitet i en pågående loop av laddning och indikation. Solpanelerna placerade på Sergels torg förser sju Led-lysrör med el vilka tänds ett efter ett, likt en laddningssymbol. Under dagen laddar solen upp batterier kopplade till lysrören, vilka sedan släcks allteftersom batterierna laddas ur på kvällen.

– Konstverket ReCharge fångar upp många frågor som vi jobbar med, som förnybar energi och effektiv energianvändning men från ett helt annat perspektiv. Det som är spännande är hur konstverket relaterar till vår vision om ett hållbart energisystem, säger Anna Johansson-Norlén, chef på enheten för resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

För Energimyndigheten är det ett naturligt samarbete. Det finns exempelvis en tydlig koppling till uppdraget att hålla ihop regeringens satsning Belysningsutmaningen, som är en plattform för en snabbare övergång till energieffektiv belysning.

Fakta

Gunilla Klingberg

Gunilla Klingberg är född 1966 och är verksam i Stockholm. Hennes konst har visats i Sverige på Eskilstuna Konstmuseum, Åhus Museum, Malmö Konsthall, Bonniers Konsthall, Moderna Museet i Stockholm och internationellt på Kiasma i Helsingfors, Gwangjubiennalen i Korea och på Venedigbiennalen.

Målet med Stockholm Act är att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och att uppmuntra samarbete mellan olika sektorer.

– Energi kommer in i alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En förutsättning för att vi ska kunna uppnå dem är en bred diskussion kring hållbarhet. Därför är det mycket positivt att Stockholm Act nu ger möjlighet till nya spännande samarbeten, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Rekommenderat

Klimat

Nyupptäckta hinder för att införa koldioxidlagring

Forskning
Klimatutmaningen är enorm och det räcker sannolikt inte att bara minska utsläppen av koldioxid. För att uppnå målet i Parisavtalet behöver världen enligt FN:s klimatpanel IPCC även fånga in och lagra koldioxid.

Senaste