Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Lättare solceller med glassammansättning

Tunnare och lättare solceller som dessutom levererar mer energi. Det är resultatet av ett nytt glas som europeiska tekniker i projektet LIMES tagit fram.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-07-14

Text: David Grossman Bild: Shutterstock

Dagens solceller är tämligen tunga och tjocka pjäser som kan upplevas som störande när det monteras på tak. Det är glaset som står för cirka 90 procent av vikten i solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden.

Fakta

LIMES

LIMES-projektet (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) startade 2014 och avslutades i mars 2017, finansierat bland annat av Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Nu har tekniker i LIMES-projektet, bland annat svenska RISE (tidigare SP) tagit fram en glassammansättning som är 50 procent lättare och dessutom mer hållbar mot sprickor och repor.

Glaset minskar även den skadliga UV-strålningen som bryter ner laminat och minskar livslängden på solceller. Det nya glaset absorberar även UV-ljus som omvandlas (inverterar) till synligt ljus och genererar energi.

– Vi räknar med att det kan öka solcellernas effektivitet med fyra procent, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE.

Nästa steg är att hitta en planglastillverkare någonstans i Europa som kan skala upp resultatet till ren produktion. Var priset hamnar är osäkert, men antagligen blir det dyrare än dagens glas, i alla fall räknat per kvadratmeter.

Rekommenderat

Forskning

Trepartssamverkan ger bra gasturbiner

Samarbete
Ett stort samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Siemens i Finspång och Energimyndigheten främjar framgångsrikt forskning och utveckling kring högeffektiva gasturbiner. Idag är vätgaseldade gasturbiner från Finspång bäst i världen på låga utsläpp.
Forskning

Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

Biobränsle
En målmedveten och långsiktig satsning av Energimyndigheten har utvecklat hela värdekedjan för biobränslen, och visar att det är lönsamt att använda grenar och toppar (grot) som bränsle.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.