Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Lådan som håller rätt på alla faser

Björn Jernström sitter på en låda som kan lösa de problem som kan uppstå i balansen mellan produktion och användning av el i ett hus.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-08-30

Text: Erik Hörnkvist Bild: Mikael Gustavsen

I grunden är företaget Ferroamps produkt, ­EnergyHub, en växelriktare – alltså den komponent som behövs för att omvandla solcellernas likström till elnätets växelström.

– Det som skiljer vår produkt mot andra växelriktare på marknaden är att den är bidirektionell, det vill säga att den kan flytta energi åt båda hållen. Det gör att det går att koppla in solceller, ­batterier för energilager och annat, säger Björn Jernström, vd på Ferroamp.

Björn Jernström, vd för Ferroamp, sitter på lösningen mellan produktion och användning av el i ett hus.

EnergyHub tar hand om elen från solcellerna i taket – överskottet styrs antingen ut på elnätet ­eller lagras i energilagret beroende på vad som är mest lönsamt för stunden.

– Något som kommer bli allt vanligare är att man köper in el när priset är som lägst och lagrar i husets batteri. Allt detta håller EnergyHub ordning på, förklarar Björn Jernström.

Detta är saker som redan görs. Men det unika är att kunna koppla samman de olika systemen via en enda enhet.

Elbilar är en utmaning för husets elnät. När bilen laddas kan en av de tre faserna belastas högt under lång stund. För att klara det måste man byta till högre huvudsäkring och därmed ­högre fast avgift. EnergyHub känner av detta och flyttar belastningen jämnt mellan de olika faserna.

Det är också här Björn Jernströms uppfinning har sitt ursprung.

– Idén fick jag 2009 när jag just hade köpt hus och funderade över hur jag skulle kunna minska den fasta delen av elnätavgiften genom att sänka huvudsäkringen, säger Björn som är civilingenjör i elektroteknik i grunden.

Ganska snart insåg han att tekniken som löste detta problem också passade till att koppla in solceller, energilager med mera.

Björn Jernström tror på ett genomslag även på de mer etablerade solcellsmarknaderna i Kina och Tyskland.

– Vi är 14 anställda idag, i slutet av året är vi ­sannolikt över 20. Om det blir genombrott i Tyskland och Kina blir vi ännu fler.

Ferroamp har fått totalt drygt 9,1 miljoner kronor i stöd och bidrag från Energimyndigheten i olika omgångar för pilotprojekt och industrialisering.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.