Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Kolindustrin får fortsatt tufft i USA

Även om Donald Trump tar bort alla restriktioner för kol så får kolföretagen svårt att konkurrera med gasen, säger Energimyndighetens marknadsanalytiker Elin Akinci.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2016-12-05

Text: Johan Wickström Bild: Energimyndigheten

Hur påverkas den amerikanska kolindustrin av att Donald Trump blivit president?

Elin Akinci, marknadsanalytiker på Energimyndigheten

– Han har inte så många möjligheter att agera egentligen. Det låga priset på skiffergas har konkurrerat ut kolet på den inhemska elmarknaden. Även om han tar bort alla restriktioner för kol så blir det svårt att konkurrera mot gasen. Och han lär inte subventionera kolproduktionen heller.

Samtidigt har han sagt att han vill skydda den amerikanska industrin och är emot frihandelsavtal?

– Ja, han har varit väldigt protektionistisk i sina uttalanden. Men fortsätter han på den linjen rycker han undan mattan för den amerikanska kolindustrin, som ju i hög grad lever på exporten, framför allt till Europa.

Men den amerikanska kolindustrins aktiekurser har ändå gått upp?

– Ja, kolföretagen kommer inte bli motarbetade på samma sätt som om Hillary Clinton vunnit valet. Så kolproduktionen kommer kanske inte gå ned, vilket annars hade varit troligt.

Hur påverkas Europa av Trumps seger?

– Inte så mycket. Det är framför allt den amerikanska marknaden som kommer påverkas. Men indirekt påverkas ju även de globala energi­marknaderna, till exempel av den amerikanska attityden till Mellanöstern som står för en stor del av USA:s oljeimport.

Rekommenderat

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande
Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Senaste

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.