Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Klimatsmart inspiration: ”Vi kan lära mycket av våra nordiska grannländer”

Hur kan vi i Sverige dra nytta av en norsk databas för publika laddstationer? Och hur kommer det sig egentligen att man i Finland bara behöver en enda app för att boka alla sina resor?
Hanna Sundqvist, projektledare på Energimyndigheten, sammanfattar året som har gått i projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet”.

Uppdaterad: 2019-06-05 Publicerad: 2019-06-05

Text: Jakob Svärd Bild: Energimyndigheten

I samband med att Sverige var ordförande för Nordiska ministerrådet förra året fick Energimyndigheten i uppdrag att driva ett projekt för att stödja omställningen till hållbara transporter i städer, genom erfarenhetsutbyten med våra nordiska grannländer.

Hanna Sundqvist berättar att det – med halva projekttiden kvar – redan har framkommit flera intressanta resultat i projektet.

– Delprojektet ”Databas för laddstationer” kommer att mynna ut i en konkret produkt. Idag finns det en databas för publika laddstationer som heter Nobil, som ägs av norska staten. I den finns de flesta norska, svenska och en viss mängd finska laddstationer med. Vårt mål är att laddstationer från alla nordiska länder ska ingå i den här databasen. Laddoperatörer i Finland, Danmark och Island har blivit intresserade av att deltaga i Nobil under det här delprojektets gång.

Fakta

Drivs i samarbete med Trafikverket

Projektet drivs i samarbete med Trafikverket och i dialog med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Boverket och Tillväxtverket. Projektet är uppdelat i de fyra delprojekten ”Nollemissionsfordon i städer”, ”Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer”, ”Laddning av elfordon i städer” samt ”Databas för laddstationer”. Mer information finns här.

Det stora intresset för en nordisk databas har lett till att projektet har kunnat skjuta till mer utvecklingspengar till databasen. Nu hoppas Energimyndigheten i samarbete med våra nordiska grannländer kunna skapa en definitiv databas för hela Norden.

– Många appar och tjänster baseras redan på information från Nobil. Från och med i år finns databasens laddstationer även utmärkta i Google maps, säger Hanna Sundqvist.

Hon menar att även ett land av Sveriges storlek skulle kunna dra lärdom av hur mindre nationer som Island jobbar med nollemissionsfordon – med 0 procent koldioxidutsläpp – och laddinfrastruktur.

– Precis som i Norge har de tagit bort importskatten och momsen på nollemissionsfordon och cyklar där. 40 procent av alla bilar som kommer till Island är hyrbilar. Dessa köps sedan upp av befolkningen, så man försöker just nu få hyrbilsflottan att ställa om till eldrift för att komma tillrätta med utsläppen de orsakar. Dessutom jobbar man med att placera laddningspunkter vid strategiska turistmål.

Både Norge och Island har lyckats implementera styrmedel som har gjort nationerna till nummer ett respektive två i världen när det kommer till nybilsförsäljning av laddfordon.

Från och med i år finns databasens laddstationer även utmärkta i Google maps

– Andra intressanta satsningar på Island är gratis kollektivtrafik i Akureyri och gratis parkering för miljöbilar i Reykjavik, säger Hanna Sundqvist.

Hon har besökt kontaktpersoner i de olika nordiska länderna under hösten och våren.

– Vi märker ett stort intresse från de andra länderna att på statlig nivå få veta vad som pågår i övriga Norden. Man vill hitta goda exempel för att driva på utvecklingen i det egna landet. Vi är bra på olika saker, och kan lära mycket av varandra när det kommer till exempelvis styrmedel för att öka andelen nya laddfordon som säljs.

I delprojektet ”Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer” har man bland annat tittat på hur cykel, gång, kollektivtrafik, mobilitetstjänster, olika typer av delningsekonomier och logistik kan effektiviseras.

Alice Dahlstrand testar Maas-appen Helsingfors.

– Deras största aktivitet hittills var ett seminarium på Persontrafikmässan i Älvsjö i oktober, där de fokuserade på Maas (Mobility as a service). Inom det här området är Finland väldigt framåt just nu, de har till och med ändrat sin lagstiftning för att göra det enklare att dela data, så att man kan skapa appar och tjänster där man kan boka resor med olika färdsätt på ett och samma ställe. Det där skulle vi kunna lära av, säger Hanna Sundqvist.

När det kommer till delprojektet som kretsar kring att främja laddinfrastrukturlösningar i städer, visar de nordiska erfarenheterna att staden spelar en viktig roll för att främja laddfordonsmarknaden. Men inte främst för den publika laddningen i gatumiljö, utan för att tillgängliggöra hemmaladdning i allmännyttan och en laddinfrastruktur för de fordon som används av kommunen och de kommunala bolagens medarbetare.

– Därför trycker man inom delprojektet på att undersöka vad hyresvärdar och arbetsgivare kan göra, eftersom man har sett att vi laddar laddfordon på ungefär samma sätt som mobiltelefoner, det vill säga hemma och på jobbet, snarare än att vi ”åker och tankar” som vi gör med vanliga bilar, säger Hanna Sundqvist.

Fotnot: Projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på mobilitet” avslutas 2020 med en konferens.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.