Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Karim Jebari: Människan har aldrig levt hållbart

Vilket ansvar har staten och vilket ansvar har individen när samhället ska ställa om till hållbara energilösningar? Karim Jebari, Fil. dr i filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier (IFFS), menar att mesta möjlig samhällsnytta nås när stat och individ på var sitt sätt antar ett större och mer långsiktigt perspektiv än de flesta gör idag.

Uppdaterad: 2019-04-08 Publicerad: 2019-04-04

Text: Redaktionen Bild: Marc Fermina

– Att komma ned till noll procent utsläpp av växthusgaser innebär en enorm omställning av samhället. Staten måste därför fundera på vilka som är de mest kostnadseffektiva åtgärderna medan medborgarnas ansvar är att utbilda sig och att påverka politiker att driva åtgärder som är effektiva på ett större plan, säger Karim Jebari.

Jebari ifrågasätter dagens individualistiska perspektiv, där den enskilde tänker att statens uppgift är att underlätta för medborgarna att leva mer klimatsmart genom att till exempel subventionera ekologisk mat eller investera i återvinningslösningar för hushållen. Enligt Jebari är vinsterna från sådana statsfinansierade satsningar försumbara jämfört med vad staten kan åstadkomma på andra områden. Han nämner stål- och cementproduktion som industrier där miljövänlig teknik snart kan finnas inom räckhåll för att drastiskt minimera eller till och med eliminera framtida utsläpp.

Det är fantastiskt med en person som Greta men vi andra måste också utbilda oss och göra rätt saker

Stålet står för en mycket större andel av Sveriges utsläpp än de flyg som sker i Sverige så det är en mycket viktigare sektor att fokusera på. För den enskilda människan är flyget en viktig faktor men bara för att något är viktigt ur individens perspektiv så är det inte nödvändigtvis det viktigaste som kan göras för klimatet. – På så sätt menar jag att det individualistiska perspektivet kommer in och stör det viktiga samtalet kring miljön, säger Karim Jebari.

Jebari menar att individen självklart kan, och bör, leva så klimatsmart man har möjlighet till, men vill man verkligen göra skillnad som medborgare bör man istället utbilda sig i klimatfrågor och driva på politikerna att agera på ett större plan. På så sätt liknar klimatfrågan andra samhällsfrågor där den enskilde inte kan åstadkomma förändring på egen hand.

– Det är inte så mycket vad jag som individ kan göra utan fokus måste ligga på att utbilda sig som medborgare och försöka påverka politiker att ta det ansvaret, säger Karim Jebari.

Att enskilda individer som Greta Thunberg ändå kan göra stor skillnad menar Jebari beror på att hon motsvarar vår bild av hur våra ledare borde vara – raka, ärliga och kompromisslösa, även om han inte tror att hon ser sig själv som en ledare utan snarare en person med ett budskap.

– Det är fantastiskt med en person som Greta men vi andra måste också utbilda oss och göra rätt saker, säger Karim Jebari.

Jebari anser också att vi måste frångå idén om att människan tidigare levt på ett hållbart sätt.

– Även om vi alla började leva ett Barnen i Bullerbyn-liv, som många miljövänner drömmer om, så skulle vi ändå få en klimatkatastrof på sikt. För även den sortens liv innebär att vi bränner ved eller andra fossila bränslen för att bygga hus och hålla oss varma. Ur ett människohistoriskt perspektiv har människan aldrig levt hållbart, säger Karim Jebari.

Dessutom tycker han att vi borde fråga oss vad hållbarhet egentligen innebär.
– Att vi ska leva på ett sätt så att framtida generationers behov ska kunna mötas är en väldigt vag definition, det kan betyda så väldigt många olika saker. Och vilka framtida människor pratar vi om? säger Karim Jebari.

Han menar att det är viktigt att introducera ett större tidsperspektiv när vi pratar om framtidens människor. Istället för att prata om hållbarhet på 50–100 år anser han att vi måste prata om hållbarhet på upp till 10 000 års sikt och vara öppna för de förändringar och de insatser som måste göras för att vi ska kunna fortsätta leva på jorden. Han liknar människan som art vid ett djur i rörelse.

– Själva rörelsen är en viktig del av hållbarheten. Om vi inte är i rörelse kommer vi att dö. Rörelsen i sig innebär en fara men den är också en förutsättning för långsiktig överlevnad, säger Karim Jebari.

Energimyndighetens stora konferens Energiutblick den 9 april handlar om människans roll i omställningen till förnybar energi. Karim Jebari är inbjuden att samtala med hjärnforskaren Martin Ingvar och teknikhistoriker Nina Wormbs, med rubriken ”Ett samtal om tanke, känsla och teknik: Energiomställningen med människan i centrum”.

Senaste

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering

Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du …